NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Utstyrsbevilgningen er en dråpe i havet

Del

Ingeniør- og sykepleierutdanningene får 30 millioner årlig til utstyr over statsbudsjettet for 2015. Dette er langt fra nok, mener NITO Studentene.

NITO har fått inn tall fra fire av 16 dekaner for teknologiutdanninger, og bare på disse fire utdanningene mangler det 78 millioner kroner.

- Godt utstyr er helt sentralt for å sørge for at ingeniørstudentene gjennomfører utdanningen, og vi er glade for at Regjeringen prioriterer utstyr. Vi skulle imidlertid ønsket oss en langt større satsing og en mer forutsigbar finansiering, sier Steinar Pedersen, leder for NITO Studentene.

God ingeniørutdanning er viktig for den nasjonale verdiskapingen. Oppdatert og relevant laboratorieutstyr er en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby ingeniørutdanning av høy kvalitet og gi Norge nok ingeniører.

-Vi forventer at midlene til utstyr blir fordelt på bakgrunn av institusjonenes behov og ikke etter hvor mange studenter de har, sier Pedersen.

Én av fem studenter mangler utstyr

Tall fra NITOs studentundersøkelse viser at én av fem studenter mangler utstyr som er nødvendig for utdanningene. Forutsigbar finansiering er noe NITO og NITO Studentene har kjempet for lenge. Det vil føre til en mer oppdatert utdanning, bedre oppfølging og mer veiledning av studentene, noe som igjen kan bidra til å redusere frafallet og øke gjennomføringsgraden i utdanningene.

Regjeringen sier også at de vil beholde ingeniørutdanningene i finansieringskategori E, noe Pedersen mener er svært skuffende.

- Ingeniørutdanningene anses av Regjeringen for å være blant de nest billigste utdanningene i Norge. Det sier seg selv at en utdanning med store behov for utstyr og infrastruktur koster mer å drive enn det de får midler til i dag. Dagens finansiering henger ikke sammen med Stortingets og regjeringens ambisjoner om en utdanning av høy internasjonal kvalitet.

NITO Studentene er interesseorganisasjonen for over 10 000 master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag, og er en del av NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon.

Kontakter

Steinar Pedersen, leder NITO Studentene. Mobil 92486884.
Omar Gamal, nestleder NITO Studentene. Mobil 93810497.
Kari Magnussen, kommunikasjonsrådgiver i NITO. Mobil 41235540.

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom