Oslo Havn KF

Utslippsfrie cruiseskip på Revierkaia

Del

Snart kan cruiseskip ligge til kai i Oslo uten å forurense.

UTSLIPPSFRIE CRUISESKIP: Innen 2025 skal det etableres landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia. Foto: Oslo Havn.
UTSLIPPSFRIE CRUISESKIP: Innen 2025 skal det etableres landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia. Foto: Oslo Havn.

Oslo havnestyre har vedtatt å bygge landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia på Vippetangen. 

- Oslo Havn jobber målbevisst for å kutte utslipp. Landstrømanlegget vil bidra positivt til Oslo Havns mål om 85 prosent utslippskutt innen 2030, sier Marthe Scharning Lund, styreleder i Oslo Havn. 

Eieren av Oslo Havn, byråd for næring og eierskap, hartildelingsbrevene til Oslo Havn pekt på Revierkaia som Oslos framtidige kai for cruise.    

Rederiene klargjør skipene 

Landstrømanlegget, som skal etableres innen 2025, er noe Oslo Havn har jobbet med helt siden det ble etablert en internasjonal standard. 

- Nå er tiden moden for å bygge anlegget i Oslo. Vi vil også stille tydelige krav til cruiserederiene om at skipene skal benytte landstrøm. Cruiserederiene sier de vil klargjøre skipene til å ta i bruk landstrømanlegget innen 2025, sier havnestyrelederen. 

Belønning for utslippskutt 

Oslo Havn har innført Environmental Port Index (EPI) for å gi et økonomisk insentiv til bærekraftig og miljøvennlig cruisedrift, og for å gjøre det mindre lønnsomt å ankomme havnen med forurensende skip. EPI beregner miljødifferensierte havneavgifter og belønner de reneste skipene. Det betyr at skipene får reduserte vederlag i havna dersom de bruker bl.a.landstrøm.       

- Vi belønner rederier med rabatt når de skrur av motoren og benytter landstrøm når de ligger til kai i Oslo. Landstrømanlegget på Revierkaia vil også bidra til redusert støy og lokal forurensning slik som partikler, nitrogendioksid og svoveloksider,sier Scharning Lund. 

På Revierkaia vurderes landstrømanlegget å gi en samlet årlig reduksjon på 3 700 tonn CO2, 52 tonn NOx og 2 tonn SOx. Revierkaia har en lengdebegrensning på tre hundre meter og dybdebegrensning på 8,4 meter, noe som vil redusere det fremtidige antall cruiseskip som vil kunne anløpe Oslo. 

Strengere EU-krav 

EU varsler strengere krav, noe som vil øke bruken av fornybare energikilder og lavutslippsdrivstoff i maritim sektor.  

Fra 1. januar 2030 har EU foreslått at skip som skal i havn innenfor EU-medlemslandenes jurisdiksjon må koble seg til landstrøm, og utelukkende bruke landstrøm til å dekke energibehovet om bord mens de ligger til kai. Kravet retter seg mot containerskip og passasjerskip.  

Enovastøtte 

Oslo Havn har fått tilsagn om 27,5 millioner kroner i Enova-støtte til landstrømanlegget på Revierkaia. Oslo Havns totalramme for landstrømanlegget for cruise er på kr. 81,8 mill 

Landstrømanlegget har en levetid på 25 til 30 år. Løsningen er frittstående, og leveres som moduler i 20-fots containere som kobles sammen. Det kan bygges inn i et utsmykket skall. Arealbehovet er ca. 120 m2. 

Landstrøm i Oslo Havn 

Her er det allerede landstrøm og ladeanlegg for skip i Oslo havn: 

  • Filipstad / Hjortnes: Landstrømanlegg til Color Lines cruiseferger Color Fantasy og Color Magic. Etablert i 2011. 
  • Revierkaia og Utstikker 2: Landstrømanlegg til DFDS utenlandsferger Pearl Seaways og Crown Seaways til Danmark. Etablert i 2019. Color Lines ferger kan også koble seg til på landstrømanlegget. Her er det samlet kapasitet på 7,5 MW, 11 kV og 50 Hz. 
  • Nordre Sjursøykai: Landstrømanlegg til sementbåtene til Heidelberg Cement. Samlet kapasitet på 1,8 MW. Etablert 2022. 
  • Tingvallakaia: Ladestasjon for Nesoddenbåtene til Norled. Etablert 2020. 
  • Rådhusbrygge 4: Ladestasjon for øybåtene. Driftes av Boreal. Etablert i 2021. 

Kontaktperson - styreleder Marthe Scharning Lund: mal@footprint.no/92051302

Bilder

UTSLIPPSFRIE CRUISESKIP: Innen 2025 skal det etableres landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia. Foto: Oslo Havn.
UTSLIPPSFRIE CRUISESKIP: Innen 2025 skal det etableres landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia. Foto: Oslo Havn.
Last ned bilde
POSITIVT BIDRAG: - Landstrømanlegget vil bidra positivt til Oslo Havns mål om 85 prosent utslippskutt innen 2030, sier Marthe Scharning Lund, styreleder i Oslo Havn. Foto: HAV Eiendom.
POSITIVT BIDRAG: - Landstrømanlegget vil bidra positivt til Oslo Havns mål om 85 prosent utslippskutt innen 2030, sier Marthe Scharning Lund, styreleder i Oslo Havn. Foto: HAV Eiendom.
Last ned bilde
LANDSTRØM TIL CRUISE: På Revierkaia finnes det allerede et landstrømanlegg som kan benyttes av DFDS og Color Line sine utenlandsferger. Nå blir det også landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia.  Foto: Oslo Havn.
LANDSTRØM TIL CRUISE: På Revierkaia finnes det allerede et landstrømanlegg som kan benyttes av DFDS og Color Line sine utenlandsferger. Nå blir det også landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia.  Foto: Oslo Havn.
Last ned bilde
LANDSTRØM TIL CRUISE: På Revierkaia finnes det allerede et landstrømanlegg som kan benyttes av DFDS og Color Line sine utenlandsferger. Nå blir det også landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia.  Foto: Oslo Havn.
LANDSTRØM TIL CRUISE: På Revierkaia finnes det allerede et landstrømanlegg som kan benyttes av DFDS og Color Line sine utenlandsferger. Nå blir det også landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia.  Foto: Oslo Havn.
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.