Norsk Fjernvarme

Utreder alternativ til omstridt forbrenningsavgift

Del

Regjeringen må endre den omstridte avgiften på avfallsforbrenning slik at den faktisk kutter utslipp, mener Norsk Fjernvarme. Nå tar bransjen ansvar for å utrede hvordan.

Regjeringen legger opp til en kraftig økning av forbrenningsavgiften for avfallsforbrenningsanlegg. Avgiften treffer feil, mener Norsk Fjernvarme. (Foto: Kvitebjørn Varme)
Regjeringen legger opp til en kraftig økning av forbrenningsavgiften for avfallsforbrenningsanlegg. Avgiften treffer feil, mener Norsk Fjernvarme. (Foto: Kvitebjørn Varme)

I forslaget til nytt statsbudsjett har regjeringen lagt inn en dobling av forbrenningsavgiften for de fleste avfallsforbrenningsanleggene fra 1. januar.

– Det er ganske uforståelig at regjeringen foreslår en kraftig økning av en avgift de to regjeringspartiene var tydelig imot før valget i fjor. Spesielt siden avgiften ikke bidrar til utslippskutt, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

– Dette er en dramatisk endring, fastslår Tomren-Berg.

Utslippskutt er målet

­– Poenget med avgiften må være at den kutter CO2-utslipp og dermed bidrar i det grønne skiftet. Men regjeringens avgift er rent fiskal. Den bidrar først og fremst til å svekke økonomien i de norske anleggene som tilbyr forbrenningstjenester i konkurranse med utenlandske anlegg, sier Tomren-Berg.

Det skjer fordi de norske anleggene ikke kan hente inn avgiftskostnaden i markedet, spesielt i konkurranse med svenske anlegg. I tillegg har erfaringene med den svenske forbrenningsavgiften, og vinterens anstrengte energisituasjon, gjort at svenske myndigheter vurdere å fjerne sin tilsvarende forbrenningsavgift fra neste år.

– Dette gir økt risiko for at økte mengder restavfall finner veien til Sverige, sier Tomren-Berg, som likevel mener en avgift kan ha noe for seg.

­– Men da må den gjelde alt restavfall, uansett om den sendes til norske anlegg eller ut av landet, sier han.

Anleggene tar utredningskostnad

Tomren-Berg reagerer på at norske myndigheter ennå ikke har utredet alternativer innretninger på avgiften.

– Det er ganske spesielt, siden stortingsflertallet har bedt regjeringen om å gjøre akkurat det, sier Tomren-Berg.

Isteden tar nå et knippe avfallsforbrenningsselskaper ansvar for å vise hvordan avgiften kan endres til å bidra til faktiske klimautslippskutt.

– Dersom en avgift på avfallsforbrenning har til hensikt å redusere CO2-utslipp, er det viktig at den har en effekt i markedet, for å stimulere til økt sortering. Avfallslekkasje til naboland motvirker dette, sier Tomren-Berg, som understreker at fossilt utslipp fra avfallsforbrenning i hovedsak skyldes plast i restavfallet.

Ser til Nederland

Det er det anerkjente rådgivningsselskapet Norwaste som står for utredningen, som blant annet vil se på hvordan lignende avgifter er innrettet i andre land.

– EU-landet Nederland har i flere år har hatt en innretning der avfall som går til forbrenningsanlegg i og utenfor Nederland ilegges samme avgift, sier Henrik Lystad, daglig leder i Norwaste.

Utredningen planlegges lagt fram i slutten av oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringen legger opp til en kraftig økning av forbrenningsavgiften for avfallsforbrenningsanlegg. Avgiften treffer feil, mener Norsk Fjernvarme. (Foto: Kvitebjørn Varme)
Regjeringen legger opp til en kraftig økning av forbrenningsavgiften for avfallsforbrenningsanlegg. Avgiften treffer feil, mener Norsk Fjernvarme. (Foto: Kvitebjørn Varme)
Last ned bilde
Rådgivningsselskapet Norwaste, ved Henrik Lystad, er i gang med å utredet alternative innretninger på forbrenningsavgiften. (Foto: Norwaste)
Rådgivningsselskapet Norwaste, ved Henrik Lystad, er i gang med å utredet alternative innretninger på forbrenningsavgiften. (Foto: Norwaste)
Last ned bilde

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 45 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører og konsulenter). Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg pressemeldinger fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom