Siva – selskapet for industrivekst

Utlysning Norsk katapult: Ønsker flere og "bredere" katapult-sentre

Del

Siva utlyser forprosjekter for nye katapult-sentre innenfor fire definerte områder. I tillegg utlyses forprosjekter for utvidelse av eksisterende katapult-sentre.

- Med ordningen Norsk katapult håper vi å bidra til mer og raskere innovasjon, og utvikling og deling av kompetanse. Ordningen gjør veien fra idé til marked kortere og legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De fire områdene som prioriteres i utlysningen rettet mot nye katapult-sentre bygger på et utredningsprosjekt gjennomført av Siva med deltakelse fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Norsk Industri og internasjonal ekspertise. De prioriterte områdene er:

o   Industriell bioteknologi – konvertering av biomasse til materialer, kjemikalier, energiprodukter, avanserte biomaterialer, biokatalyse m.m.

o   Mikro- og nanoelektronikk – sensorikk, instrumentering, medisinsk utstyr m.m.

o   Helse – personalisert medisin, datadrevet intervensjon, medisinsk utstyr m.m.

o   Industriell tjenesteutvikling – forretningsmodeller, omstillingskultur, markedstilbud, innovasjonsmodeller m.m.

- Vi har valgt en mer spisset utlysning enn ved de to tidligere rundene, samt å gi søkermiljøene bedre tid til å forberede seg, og dermed kunne komme raskere i gang som katapult-senter. Vi prioriterer områder som vurderes som særlig viktige for fremtidig verdiskaping i Norge, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

Utlysningen rettes mot dynamiske næringsmiljøer som selv eller i samarbeid med andre miljø har kapasitet og evne til å utvikle et nasjonalt flerbrukssenter innenfor testing, simulering og verifisering i tråd med katapult-ordningens formål.

Det utlyses også forprosjekter for utvidelse av etablerte katapult-sentre:

o   Future Materials Norwegian Catapult Centre

o   Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

o   Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre

o   DigiCat Norwegian Catapult Centre

o   Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre

- De fem allerede etablerte katapult-sentrene er innenfor områder som er viktig for morgendagens industri. Dette har vi også fått bekreftet gjennom vårt utredningsprosjekt. Der pekes det også på at disse sentrene må utvide sine tema og teknologiområder for å kunne løse sitt oppdrag som nasjonalt testsenter, sier Lorange.

Utlysningstekst og mer informasjon ligger på siva.no 

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner per forprosjekt. Søknadsfristen er satt til 31. desember 2019 kl 12:00. Forprosjektets mål er å mobilisere gode søkerkandidater/konsortier til neste hovedutlysning under ordningen Norsk katapult som forventes å finne sted i juni 2020.

Kontakter

Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva mobil 901 25 773, epost preben.sandborg.roe@siva.no

Bilder

Logo for ordningen Norsk katapult
Logo for ordningen Norsk katapult
Last ned bilde
Adm.direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange
Adm.direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Torgard
7462 Trondheim

http://www.siva.no

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom