Helse Midt-Norge RHF

Utleverer diabetesutstyr

Del

Alle pasienter med diabetes i Midt-Norge skal nå få utlevert nødvendig utstyr i henhold til nasjonal avtale. Den nasjonale avtalen trådte i kraft den 1. mai, og diabetespasienter fikk da tilgang nye typer insulinpumper og et mer moderne måleutstyr av blodsukker og insulinpumper.

Vi ønsker ikke at diabetespasienter skal vente lenger på å få utlevert nytt utstyr i Midt-Norge, og beklager ventetiden. Vi innser at en gjennomgang av DPIA er ressurskrevende og vil ta tid å gjennomføre. Derfor har fagdirektørene i helseforetakene i regionen kommet til enighet om at diabetesutstyr nå skal leveres ut i henhold til den nasjonale avtalen, sier Henrik Sandbu som er fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

De nasjonale avtalene var ikke fullstendige med hensyn til persongjennomgang. Helseforetakene i Midt-Norge valgte å gjennomføre en vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA), fordi de er juridisk forpliktet etter personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).
 
- Det må gjøres et arbeid i alle helseforetak for å sikre at personvernet er ivaretatt, sier Sandbu.
 
Personvernforordningen er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger.
 
Utfordringen med de nye diabeteshjelpemidlene er skylagring av data og personvern. Dette er gjennomgått på nasjonalt nivå, og konklusjonen er at man ønsker en samtykkeerklæring mellom pasient og leverandør av utstyret, i tillegg til at hvert enkelt helseforetak må sørge for at personvern er ivaretatt. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom