Miljødirektoratet

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

Del

Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.

En åteplass for villsvin. Fra den blå tønna spres 1-3 kg. fôr hvert døgn. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.
En åteplass for villsvin. Fra den blå tønna spres 1-3 kg. fôr hvert døgn. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.

– Bruk av åte og fôring av ville dyr kan ha uheldige følger for både viltet, miljøet og oss mennesker. Derfor må dette reguleres. Den nye forskriften klargjør hva som er lov og ikke, men gir også Fylkesmannen mulighet til å regulere fôring og utlegging av åte nærmere ved behov, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Ikke fôring

Forskriften slår fast at all fôring av store rovdyr, kongeørn og villsvin er forbudt, mens det er tillatt for andre arter.

I høringen uttrykte flere ønske om å kunne fôre villsvin for å holde dem unna avlinger.

Miljødirektoratet vurderer at det ikke er i tråd med målet i handlingsplanen mot villsvin om det skal væreminst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

Begrensninger for bruk av åte

Utlegging av åte til gaupe, jerv og villsvin kan kun skje i forbindelse med lovlig felling av disse artene.

Utlegging av åte til bjørn kan i enkeltsaker tillates av Fylkesmannen.

Gjelder fra årsskiftet

Forslaget til forskrift ble sendt på høring i juni. 57 høringsuttalelser kom inn innen fristen 15. oktober.

Forskriften som nå er fastsatt av Miljødirektoratet, gjelder fra 1. januar 2020.

Fakta:

Bruk av åte betyr å legge ut dyre- eller plantemateriale for å trekke vilt til åteplassen for jakt, fangst, merking, felling, overvåking, fotografering eller lignende.

Fôring innebærer å legge ut dyre- eller plantemateriale for å gi næring til vilt, eller avlede vilt fra avlinger, trafikk, bebyggelse eller andre områder hvor viltet kan gjøre skade eller utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

En åteplass for villsvin. Fra den blå tønna spres 1-3 kg. fôr hvert døgn. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.
En åteplass for villsvin. Fra den blå tønna spres 1-3 kg. fôr hvert døgn. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom