Fana Sparebank

Utlån vokser inn i Himla

Del

Fana Sparebank passerer en milepæl med over 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. Det er særlig positiv utvikling i utlån til boligformål. Veksten utgjør i underkant av en halv milliard kroner for kvartalet, eller 2,2 prosent. På årsbasis utgjør veksten til boligformål 1,2 milliarder kroner, en vekst på hele 6,1 prosent. Det betyr at banken fortsatt øker sine markedsandeler. Innskudd og sparing og plassering utvikler seg positivt og i tråd med markedstrender i 2021. Innskudd i personkundemarkedet utmerket seg med 7,2 prosent vekst siste år. Årsresultatet for 2021 øker til 132,5 millioner kroner sammenlignet med 2020 (126,8 millioner kroner).

— Himla Banktjenester er fortsatt vår fremste driver for bankens utlånsvekst i personmarkedet, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. — Ved utgangen av året hadde Himla en utlånsportefølje på 2,4 milliarder kroner. Veksten i dette kvartalet utgjør 657 millioner kroner eller 38 prosent. Dette er et resultat som overgår alle forventningene våre, legger Nærø til. — Himla er blitt den suksessen vi håpet på.

Netto renteinntekter utgjorde 88,9 millioner kroner mot 85,6 for fjoråret. Økningen i rentenettoen er på 3,9 prosent, hvilket er et godt uttrykk for at hovedtallene beveger seg i retning av en normalisert situasjon. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,18 i 4. kvartal.

— Veksten innebærer at vi har passert en ny milepæl for Fana Sparebank med 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. En god kapitalsituasjon gjør at vi har rom for fortsatt utlånsvekst. Etter hvert som de siste renteøkningene blir effektuert og kompenserer for vår egen kostnadsøkning, forventer vi en forbedring av rentenettoen og dermed også resultatene, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 32,6 millioner kroner, og 27,4 millioner etter skatt. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 4,0 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 4. kvartal og per 31.12.2021. Konsern.

 

4. Kvartal

Året

 

2020

2021

2020

2021

Rentenetto (MNOK)

85,6

88,9

331,2

346,3

Resultat før tap (MNOK)

49,9

43,2

178,6

177,8

Resultat for perioden (MNOK)

33,3

27,4

126,8

132,5

Totalresultat (MNOK)

32,7

27,4

126,2

132,5

Forvaltningskapital (MRD)

29,3

30,0

29,3

30,0

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

0,5/9,1

0,9/3,1

9,1

3,1

Innskuddsdekning konsern %

46,9

47,7

46,9

47,7

Kostnadsprosent

58,3

60,6

58,5

58,4

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

65,9

55,6

60,2

56,8

Kostnadsprosent fra bankvirksomheten

55,5

51,7

54,3

52,5

Kapitaldekning %

19,7

20,5

19,7

20,5

-       hvorav ren kjernekapital

16,9

17,6

16,9

17,6

Netto tap i % av GFK

0,13

0,14

0,07

0,03

Egenkapitalavkastning etter skatt %

5,1

4,0

4,9

4,9

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Fana Sparebank justerer utlåns- og innskuddsrenten27.6.2022 13:41:26 CEST | Pressemelding

Norges Banks heving av styringsrenten og stigende pengemarkedsrenter medfører at Fana Sparebank har besluttet å sette opp både utlåns- og innskuddsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng. Det forventes at Norges Bank gjennomfører ytterligere rentehevinger utover i året og videre i 2023. De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 27. juni for nye lån, og fra 09. august 2022 for eksisterende lån og innskudd. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon enten i brev eller ved informasjon i nettbanken.

100 prosent kundeutbytte5.5.2022 13:54:30 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank betaler for første gang ut kundeutbytte, og for 2021 ble det full utdeling som utgjorde 55 millioner kroner. Kvartalstallene viser kraftig styrking av rentenettoen, med en vekst på 13,4 prosent sammen-lignet med fjoråret. Utlånsveksten har vært tilfredsstillende under årets første måneder, og det er særlig Himla Banktjenester som leder an. Boliglånsporteføljen i Himla har passert 3 milliarder kroner. Kvartalsresultatet på 52,9 millioner kroner er 21,5 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (31,4), og gir en egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

Bærekraftig gjennombrudd for Fana Sparebank28.10.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank viser kraftig styrking av rentenettoen sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen øker med 5,9 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med fjoråret. Banken opplever også positiv utvikling på utlånssiden, der veksten i utlån til boligformål utgjør en halv milliard kroner for kvartalet, hvilket utgjør 2,3 prosent. De samlede utlånene øker med 0,6 milliarder kroner. Innskuddsveksten viser også god fremgang, med 0,4 milliarder i økte innskudd siste kvartal og 0,6 milliarder sammenlignet med fjoråret. Fana Sparebank presenterer for første gang et anslag for klimafotavtrykket for boliglånsporteføljen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom