Helse Midt-Norge RHF

Utgir rapport om samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten

Del

For første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon er tema i rapporten.

Skjermprint fra rapportens forside.
Skjermprint fra rapportens forside.

Dette er første gang de fire helseregionene gir ut en felles rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.

Rapporten omfatter alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon.

- Jobber godt med klima og miljø

- Det er viktig at det jobbes med samfunnsansvar i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Vi har i flere år arbeidet godt med å redusere virksomhetenes belastning på klima og miljø, og for å redusere vårt forbruk av ressurser. Denne rapporten gir en pekepinn på hva vi bør fokusere ekstra på i årene som kommer, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

I 2018 var alle helseforetak i landet miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Det innebærer at en samlet spesialisthelsetjeneste arbeider systematisk med å forbedre egen miljøprestasjon.

For første gang fremstilles det også et felles klimaregnskap for helseforetakene. Å sette søkelyset på redusert forbruk er positivt både for miljøet og økonomien til helseforetakene.

Vil forhindre arbeidslivskriminalitet

Mange av forbruksvarene i norske sykehus produseres gjerne i andre deler av verden. Behandling av norske pasienter skal ikke bidra til dårligere helse for ansatte som produserer varene i andre land – derfor er det viktig å følge opp menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos våre leverandører.

Rapporten omtaler dette i et eget kapittel, blant med å se på spesialisthelsetjenestens arbeid med etisk handel og samarbeidsavtaler for å forhindre arbeidslivskriminalitet. Et eksempel som blir trukket fram, er hvordan Sykehusinnkjøp HF følger opp produksjon av kirurgiske instrumenter i Pakistan.

Skal motvirke korrupsjon

Det er viktig at de regionale helseforetakene er pådrivere for å motvirke korrupsjon overfor helseforetakene, leverandører og samarbeidspartnere. Korrupsjon har flere omkostninger for samfunnet og kan gå ut over helseforetakenes kapasitet og/eller evne til å sikre god kvalitet på tjenestene til pasientene.

Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst arbeider med å forhindre korrupsjon og misligheter i sykehus.

Helt til slutt i rapporten svarer de felleseide selskapene på fire spørsmål om sitt arbeid med samfunnsansvar.

Rapporten er signert alle administrerende direktørene i de fire helseregionene.

Kontakter

Bilder

Skjermprint fra rapportens forside.
Skjermprint fra rapportens forside.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom