NAF

Utforkjøringer blir dødsulykker som følge av dårlige veier

Del

Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker (UAG) viser at 60 prosent av utforkjøringsulykkene kunne vært uten dødelig utfall dersom sideterrenget hadde vært ryddet. - Manglende vedlikehold krever liv på norske veier. Bergnabber som stikker ut, trær og andre hindringer gjør at ulykker får unødvendig alvorlig utfall, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i medlemsorganisasjonen NAF.

Vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute. (Foto: NAF)
Vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute. (Foto: NAF)

Deler av veinettet i Norge er forfallent. Særlig det store nettet av fylkesveier bærer preg av et enormt forfall. En fersk rapport slår fast at det trengs opp mot 600 milliarder kroner for å sette fylkesveiene i stand. Utbedringer av hull, sprekker, smal vei og veiskuldre som siger ut er kostbart. Men rydding av sideterrenget slik at utforkjøringer får mindre alvorlige konsekvenser, er et rimelig og godt trafikksikkerhetstiltak.

- Det er heldigvis få alvorlige ulykker på norske veier. Men ulykkesanalysene viser at alt for mange utforkjøringer får unødvendig alvorlig utfall, mener Sødal, - Rydding av sideterreng må prioriteres når veimyndighetene legger planer for vedlikehold, fortsetter han.

Tilgivende vei

Det er slik at vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute.

-Det er snakk om å gjøre veiene mest mulig tilgivende. Rett og slett at utformingen av vei og terrenget rundt tar høyde for menneskelige feil. Her har vi i store deler av landet mye å gjøre før vi er mål, sier Nils Sødal.

Mange utforkjøringsulykker på fylkesveiene

Utforkjøringsulykker er en av to store årsaker til dødsulykkene på norske veier. Den andre store ulykkestypen er møteulykker. Majoriteten av møteulykkene skjer på riksveiene, mens utforkjøringsulykkene preger fylkesveiene.

- Vi i NAF ønsker at fylkene skal komme opp med en forpliktende ti-årsplan for å stanse og ta igjen forfallet på fylkesveiene, sier Nils Sødal. - Rydding av sideterrenget er en lavthengende frukt som redder liv og gir et viktig bidrag på vår vei mot visjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken, avslutter Sødal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute. (Foto: NAF)
Vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute. (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom