Delta

Uten oss stopper Norge

Del

- Uten bredden av faglærte og høyskolegrupper i offentlig sektor fungerer ikke Norge. Nå er tiden inne for at også våre grupper får betalt for sin kompetanse, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen

Deltas forbundsleder er helt klar.

- Deltas medlemsgrupper er helt avgjørende for at velferds-Norge skal fungere. I år må offentlig sektor prioriteres i lønnsoppgjøret, sier Ruud Thorkildsen.

‑ De nye tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) understreker det vi allerede vet, våre grupper må løftes i år, sier hun.

Torsdag 25. mars ble de oppdaterte tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) presentert. De nye tallene viser blant annet at lønnsveksten i kommunal sektor var 1,7 prosent, mens industrien tok ut 2,2 prosent. Årslønnsveksten i Spekter-området unntatt helseforetakene er beregnet til 1,9 prosent, mens årslønnsveksten i helseforetakene er beregnet til 1,8 prosent. For ansatte i staten er årslønnsveksten beregnet til 1,8 prosent.

Utvalget anslår nå en prisvekst (KPI) på 2,8 prosent i 2021.

Uakseptabelt at noen drar i fra

‑ Vi forholdt oss til frontfagsrammen i fjor. Industrien gjorde det ikke. Det har mange reagert på. Reaksjonene er forståelige, rettmessige og rimelige. For å si det rett ut: Det er uakseptabelt at de som setter rammen i et år med pandemi og krise, ikke selv følger resultatet, men forventer at alle andre skal gjøre det. Årets mellomoppgjør må derfor brukes til å sikre at lønnen i offentlig sektor bidrar til å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner. Vi skal ivareta våre medlemmer for å utvikle gode offentlige velferdstjenester med god kvalitet. Det trenger vi nå og det trenger vi i fremtiden, sier Ruud Thorkildsen.

Kjøpekraften må sikres

‑ Deltas medlemmer må få sin rettmessige del av verdiskapingen. Kjøpekraften må sikres, sier Delta-lederen.

‑ Lønnsoppgjøret handler om å bygge for framtiden. Uten yrkesgruppene vi organiserer vil offentlig tjenesteyting i Norge stoppe opp. Derfor krever vi at våre grupper må prioriteres i årets lønnsoppgjør, understreker hun.

‑ Pandemien har til fulle vist hvor viktig innsatsen til offentlig ansatte har vært. Året har vært krevende for mange. Mange av våre medlemmer har hele året stått i første rekke. De gjør det fortsatt. Det vet medlemmene og det ser befolkningen, sier Deltas leder.

‑ Kompetansen og innsatsen til Deltas medlemmer er helt nødvendig for å ivareta sentrale og viktige velferdsoppgaver. Det danner også litt av bakteppet for årets oppgjør. Denne innsatsen må verdsettes, påpeker Ruud Thorkildsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Nadia Frantsen
Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer mer enn 88.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Følg saker fra Delta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Delta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Delta

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom