NAF

Uten bil tar hverdagsreisen en time lenger

Del

En av fire i distriktene anslår at hverdagsreisen ville tatt en time mer dersom de kun skulle brukt kollektivtransport, viser en fersk undersøkelse fra NAF. - En av tre i storbyene klarer seg uten bil til og fra jobb. Det er ikke mulig hvis du bor utenfor byområdene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

En av fire i distriktene ville brukt en time lenger på hverdagsreisen dersom de kun reiste kollektivt, viser ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. (Foto: NAF)
En av fire i distriktene ville brukt en time lenger på hverdagsreisen dersom de kun reiste kollektivt, viser ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. (Foto: NAF)

Den landsrepresentative undersøkelsen NAFs Trafikantbarometer 2019 viser hvor viktig bilen er i hverdagen til mange. I distriktene er andelen som kun benytter kollektiv til og fra jobb og skole lav. Men i storbyene bildet annerledes: En av tre reiser med kollektiv.

- Dette viser at når det er et godt nok kollektivtilbud så tar folk det i bruk. Samtidig ser vi hvor viktig bilen fortsatt er i hverdagen til mange. Svært mange steder er det helt urealistisk å skulle bytte ut bilen, sier Ryste.

- Norge er variert og mangfoldig, også når det kommer til folks hverdagsreiser. Det er stor variasjon i folks opplevelser og utfordringer etter hvor de bor, sier Ryste.

Folk vil gjerne reise mer kollektivt

Undersøkelsen viser at selv om folk er avhengig av bil i hverdagen, vil hele 60 prosent gjerne reise mer kollektivt – dersom tilbudet blir bedre.

-Det må i mye større grad bli folks reisebehov som styrer politikernes prioriteringer innenfor samferdsel. Folk er positive til å reise mer kollektivt, men det må passe inn i hverdagen. Å legge til en time på hverdagsreisen vil utgjøre en stor negativ påvirkning på folks hverdagsreiser, sier Ryste.

FAKTA: NAFs Trafikantbarometer

NAFs Trafikantbarometer er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken. Den utføres annet hvert år av TNS Kantar på oppdrag for NAF. Årets undersøkelse er gjennomført i perioden januar-februar 2019. Undersøkelsen er landrepresentativ, med ekstra utvalg i storbyene og regionene for å sikre valide resultater fra hele landet. 1000 respondenter svarte på den landsrepresentative undersøkelsen, og totalt har 3975 personer deltatt.

Kunne du tenke deg å reise mer med kollektiv om tilbudet ble bedre? 

2019 

2017 

2015 

2013 

Ja 

60 % 

62 % 

59 % 

49 % 

Nei 

24 % 

22 % 

27 % 

34 % 

Vet ikke 

16 % 

17 % 

15 % 

17 % 

Hvor mye kortere eller lengre tid vil det ta, sammenlignet med hvordan du reiser i dag, dersom du bare reiste kollektivt på din reise til jobb, studier eller skole?* 

Storby 

By 

Distrikt 

Reiser kun kollektivt til jobb/studier allerede 

34 % 

10 % 

13 % 

0-30 min. lengre enn i dag 

14 % 

13 % 

9 % 

31-59 min. lengre enn i dag 

14 % 

17 % 

16 % 

60 min. eller mer lengre enn i dag 

10 % 

15 % 

23 % 

*Respondentene oppga antall minutter, gruppert i ettertid 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En av fire i distriktene ville brukt en time lenger på hverdagsreisen dersom de kun reiste kollektivt, viser ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. (Foto: NAF)
En av fire i distriktene ville brukt en time lenger på hverdagsreisen dersom de kun reiste kollektivt, viser ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom