Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ute i naturen og et mangfold av aktiviteter – Demensomsorg på gård gir god livskvalitet, viser ny forskning

Del

– En av de største forskjellene mellom gårdstilbudet og andre dagaktivitetstilbud er at de som er på gård tilbringer nesten halvparten av tiden ute. På andre dagtilbud er de nesten bare inne, forteller Grete Patil, prosjektleder for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård og førsteamanuensis ved NMBU. Fredag 23. oktober avsluttes forskningsprosjektet med en digital konferanse der forskningsfunnene blir presentert.

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård er et samarbeid mellom Nasjonal kompetanstjeneste for aldring og helse, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning og NMBU. 

Her finner du programmet for fredagens konferanse 

Klikk her for å følge med på konferansen 

Mer aktive

Forskerne har funnet at brukerne er mer sosialt og fysisk aktive på gård enn på ordinære dagtilbud. Brukerne er sosialt aktive i over 80 prosent av tiden de tilbringer på gården, mot litt over halvparten av tiden på vanlige dagtilbud. 

På gården sitter deltakerne også langt mindre stille.

– Flertallet av dem som er på dagaktivitetstilbud på gård rapporterer selv at de har høy livskvalitet. Ett av flere særtrekk ved tilbudet på gårdene er at det brukes mye tid utendørs, og det bidrar til et godt humør og fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået er høyere enn det som er vanlig på dagtilbud, og personer med demens er mer fysisk aktive de dagene de er på gården. Og ikke minst; på gården føler de seg inkludert i et sosialt fellesskap, sier Patil.

For intervjuer, tilgang på caser, location og bakgrunn, ta kontakt med:
Vittersø Gård, Larvik i Vestfold
Kontakt Kirsti Bårnes Vittersø: tlf. 908 53 545 eller kirsti@vitterso.no
https://vitterso.wordpress.com/inn-pa-tunet/

Lillehov gård, Løten
Kontakt: Tlf.  95049637 eller insimo@online.no
http://lillehov.no/

Store Stene gård i Fredrikstad
Kontakt Mona Skogen: tlf. 95106972 eller moeskog@online.no

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/nyheter/selger-den-gode-dagen

Utvalgte funn fra forskningsprosjektet:

 • Det er flere menn enn kvinner blant deltakerne. På vanlig dagaktivitetstilbud er det omvendt.
 • Brukerne er noe yngre enn på vanlig dagtilbud. 
 • Brukere skårer høyt på selvrapportert livskvalitet, og flertallet sier at livskvaliteten er god. God livskvalitet henger sammen med tiden de tilbringer utendørs når de er på gården. 
 • Brukerne på gård har et høyere fysisk aktivitetsnivå enn de som er på vanlig dagtilbud, og de er mer fysisk aktive de dagene de er på gård.
 • I snitt hadde personene med demens dagtilbud på gård 2,2 dager i uken. I tillegg hadde noen vanlig dagtilbud.
 • Brukere opplever at de er deltagere som gjør noe nyttig når de bidrar i meningsfulle aktivi-teter og vanlige arbeidsoppgaver på gården.
 • Gården og tilbyder legger til rette for å tilpasse valg av aktivitet til det den enkelte er interessert i.
 • På gården føler brukerne seg inkludert i et sosialt fellesskap.
 • Pårørende skårer høyt på selvrapportert livskvalitet. 
 • Pårørende erfarer at personene med demens trives på gården. 
 • Pårørende opplever at bruker blir godt ivaretatt og gjør aktiviteter som er meningsfulle i et miljø som er trygt og sosialt inkluderende. 
 • Pårørende opplever dagaktivitetstilbudet som avlastning. Når personen med demens er på gården, har pårørende muligheter til å få et avbrekk i omsorgen og samle krefter.
 • Pårørende opplever at de har noen å dele omsorgsansvaret med. Det er viktig for dem at personen med demens er kjent i hjelpeapparatet med tanke på fremtidige behov. 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon om Demensomsorg på gård og forskningsfunn, kontakt prosjektleder og forsker Grete Patil i NMBU på tlf. 67231260/ 99700361, kommunikasjonsrådgiver Petter Hveem i Aldring og helse på tlf. 90828361 eller kommunikasjonsrådgiver Nanna Baldersheim i NMBU på tlf. 48195835.

Bilder

Lenker

Om Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

33 34 19 50http://www.aldringoghelse.no

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom