KnowBe4 Research

Utdanning og bygg er dårligst på sikkerhetskultur

Del

Bank og finansielle tjenester er best på sikkerhetskultur, mens utdanningssektoren og byggebransjen scorer dårligst. Det viser KnowBe4 Researchs nye globale rapport.

I undersøkelsen svarte 94 prosent av de 1164 sikkerhetslederne som ble spurt i 2020 at sikkerhetskultur er det viktigste elementet i sikkerhetsstrategien deres. – Det tyder på at det er et stykke fra ord til handling, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.
I undersøkelsen svarte 94 prosent av de 1164 sikkerhetslederne som ble spurt i 2020 at sikkerhetskultur er det viktigste elementet i sikkerhetsstrategien deres. – Det tyder på at det er et stykke fra ord til handling, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.

 – Med dagens trusselnivå er det overraskende at mange virksomheter fortsatt scorer relativt lavt på IT-sikkerhetskultur. Det er ingen av bransjene vi måler som scorer høyere enn det vi regner som en moderat sikkerhetskultur, sier Kai Roer, forskningssjef for KnowBe4 Research og ansvarlig for den globale studien.

 Av de som scorer best i undersøkelsen finner vi finansielle tjenester, bank, teknologi, forsikring og konsulentvirksomhet.

– Vi ser at de som scorer høyest, gjerne scorer bra på alle dimensjonene. Tilsvarende ser vi at de som gjør det dårligst også scorer dårlig jevnt over, sier Kai Roer. På bunnen av lista finner vi byggebransjen, utdanning, energisektoren, offentlig sektor, samt produksjon.

Mer enn 320 000 respondenter har deltatt i undersøkelsen, som omfatter selskaper i alle verdensdeler. Skalaen går fra 0 til 100. En score over 90 tilsvarer en utmerket sikkerhetskultur, en score mellom 80 og 89 viser at virksomheten har en god sikkerhetskultur, mens selskaper som scorer mellom 60 og 79 har en kultur som betegnes som moderat. Får virksomheten under 60 poeng har den en dårlig sikkerhetskultur.

Selskapene vurderes på de syv dimensjonene holdning, atferd, kognisjon, kommunikasjon, normer, ansvar og etterlevelse.

Langt fra ord til handling

I undersøkelsen svarte 94 prosent av de 1164 sikkerhetslederne som ble spurt i 2020 at sikkerhetskultur er det viktigste elementet i sikkerhetsstrategien deres.

– Det tyder på at det er et stykke fra ord til handling. Vi ser alvorlige IT-angrep hver eneste uke i ulike bransjer, og vi vet hvor kostbart og krevende det er for de som rammes, sier Roer

KnowBe4s forskningsresultater viser at det er en direkte sammenheng mellom god sikkerhetskultur og god sikkerhet. For eksempel er det 52 ganger flere ansatte som vil dele pålogginingsdetaljer i en dårlig sikkerhetskultur sammenlignet med en god.

Analysen går blant annet gjennom opplæring, rutiner og systemer, samt kommunikasjon og oppfølging av medarbeiderne.

Korona-effekt

– Kultur påvirker en organisasjons sikkerhet betydelig. Vårt mål med arbeidet er å tilby markedet den mest omfattende studien som ser på hvordan kultur og IT-sikkerhet henger sammen, sier Roer.

Han tror også at korona-pandemien har spilt en rolle.

– Mange virksomheter har måttet endre driften sin, og hjemmearbeid har blitt normalen i mange land. Det har skapt nye risikoer når det kommer til IT-sikkerhet, som mange ennå ikke har rukket å ta høyde for, forteller han. 

For blant annet utdanningssektoren har dette vært en stor omveltning. De er blant dem som havner langt ned på lista. Både de og offentlig sektor sitter på store mengder verdifull personlig informasjon, som er attraktive mål for IT-kriminelle.

– Det er overraskende at det ikke er gjort mer i disse sektorene for å få gode systemer, øke kompetansen og trene de ansatte. Vi bør kunne forvente at offentlig forvaltning har sikkerhetskultur høyt på sin agenda, sier Kai Roer. 

Økt oppmerksomhet

"Security Culture Report" ble først gitt ut i 2017 og gir status for sikkerhetskulturen i både private og offentlige virksomheter. I årets utgave har KnowBe4 Research lagt til en mer detaljert analyse av sikkerhetskulturen. Det er undersøkt i hvilken grad medarbeidere opplever at de får god informasjon om sikkerhetsrutiner, hvordan de forholder seg til passord, og hvor enkelt det er for dem å kontakte IT-ansvarlige.

– Heldigvis er det flere som har forbedret seg siden forrige undersøkelse. Det kan komme av økende oppmerksomhet rundt trusler på nett, som vi også så nylig i politiets trusselvurdering for 2021, hvor datainnbrudd med løsepengevirus kom høyt opp på lista, sier Kai Roer.

Les hele rapporten her

Kontakter

Kai Roer
Daglig leder
Telefon: 98646988
E-post: Kai@clt.re

Bilder

I undersøkelsen svarte 94 prosent av de 1164 sikkerhetslederne som ble spurt i 2020 at sikkerhetskultur er det viktigste elementet i sikkerhetsstrategien deres. – Det tyder på at det er et stykke fra ord til handling, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.
I undersøkelsen svarte 94 prosent av de 1164 sikkerhetslederne som ble spurt i 2020 at sikkerhetskultur er det viktigste elementet i sikkerhetsstrategien deres. – Det tyder på at det er et stykke fra ord til handling, sier forskningssjef i KnowBe4 Research, Kai Roer.
Last ned bilde

Om KnowBe4 Research

KnowBe4 Research
KnowBe4 Research
Apotekergata 10
0180 Oslo

https://get.clt.re/

CLTRe ble opprettet i 2015 for å svare nøyaktig på hvordan du måler sikkerhetskultur. I 2019 ble selskapet en del av det globale IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4.

CLTRe har utviklet Security Culture Survey, som er en effektiv og brukervennlig metode for å vurdere tilstanden til sikkerhetskultur og spore endringene over tid. Security Culture Survey bruker anerkjente samfunnsvitenskapelige metoder og prinsipper for å gi pålitelige, evidensbaserte resultater, som gjør det mulig for organisasjoner å vurdere, bygge og forbedre sin sikkerhetskultur.

Følg pressemeldinger fra KnowBe4 Research

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KnowBe4 Research på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KnowBe4 Research

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom