Mattilsynet

Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang

Del

Salmonellautbruddet som ble oppdaget ved at et føll oppstallet på NMBU Veterinærhøyskolen testet positivt for bakterien Salmonella Typhimurium, fortsetter å utvikle seg.

Per 15. juni er seks staller bekreftet smittet. I tillegg er det mistanke om smitte i cirka 15 staller.

Mattilsynet har båndlagt 23 dyrehold (inklusive NMBU Veterinærhøyskolen) i forbindelse med salmonellautbruddet, 21 på Østlandet, 1 på Sørlandet og 1 på Vestlandet. Båndlegging av dyrehold innebærer at dyrene ikke får flyttes fra gården, og nye dyr ikke får komme inn.

For ett dyrehold oppheves båndleggingen i dag etter negative prøvesvar. For de 22 andre opprettholdes båndleggingen etter prøvesvar som gir økt mistanke om smitte. Situasjonen er krevende.

-For hver ny påvist smitte får vi nye kontaktbesetninger som igjen må båndlegges og prøvetas. Det positive er at ingen foreløpig har blitt syke av smitten, hverken dyr eller mennesker, sier seniorrådgiver Kirsti Ullsfoss i Mattilsynet region Stor-Oslo.

Mattilsynet har stor forståelse for at dyreeierne med de båndlagte besetningene synes dette er krevende. – Dette gir jo store begrensninger for aktivitet og mye ekstraarbeid for dem, påpeker hun.

Jobber på spreng med å ta prøver

Mattilsynets inspektører jobber på spreng med å ta prøver av besetninger som har vært i kontakt med smittede dyr, for å sikre at alle kontaktbesetninger har blitt fanget opp.

Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

-Vi jobber med å kartlegge hvordan smitten har spredd seg og hvor den kommer fra. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra. Vi jobber fortsatt bredt, sier Ulefoss.

Begrens unødvendig kontakt mellom staller

-Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

I dyrehold med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

Vær nøye med håndvask

Folkehelseinstituttet råder alle som er i kontakt med dyr til å være nøye med håndhygiene.

- Smitte med Salmonella fra dyr til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd for å forebygge smitte, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner.

Les mer om Salmonella på Veterinærinstituttets nettsider.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider om smitte til mennesker fra gårdsdyr.

Les mer om sykdom hos mennesker og dyr.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom