Statnett

Utbetaler 5,9 milliarder for å holde nettleien nede

Del

Etter at regjeringen nylig vedtok en midlertidig forskrift, kan Statnett nå betale ut 5,9 milliarder av sine ekstraordinære inntekter for 2022 til 55 nettselskaper. Sammen med tidligere vedtak betyr dette at opp mot 16 milliarder av Statnetts ekstraordinære inntekter disponeres til å holde nettleien nede for norske strømkunder.

Foto: Statnett
Foto: Statnett

Mange nettselskaper har høye kostnader som følge av de høye kraftprisene. Kostnadene til å dekke det fysiske tapet i nettet har medført store ekstrautgifter og en mulig økning av nettleien for norske strømkunder. En midlertidig forskrift ble nylig vedtatt av regjeringen. Denne gjør det mulig å benytte deler av Statnetts ekstraordinære inntekter til å dekke deler av disse kostnadene. Forskriften gjelder ut 2023.

-Statnetts merinntekter skal tilbakeføres kundene, og vi har allerede besluttet å sette forbrukstariffen til null. Den nye forskriften gjør det mulig for oss å raskere tilbakeføre mer av de ekstraordinære inntektene i år til kundene. Det er vi glade for, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Statnett har allerede vedtatt å sette forbrukstariffen til null ut 2023 og fikk nylig en beslutning om at tapskostnadene i det sentrale kraftnettet kan reduseres med 90 prosent fra 1. november. Den midlertidige forskriften tillater at deler av Statnetts ekstraordinære inntekter kan brukes til å dekke tapskostnadene i underliggende nett når de overstiger 35 øre per kWt. Dette vil bidra til å holde nettleien nede for norske strømkunder.

Sammen med de tidligere vedtatte reduksjonene i tariffen betyr dette at store deler av de opptjente og forventede merinntektene nå har bidratt til å holde nettkostnadene nede for norske strømkunder.

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i Statnetts flaskehalsinntekter, og det er foreløpig usikkert hvor store inntekter som kan benyttes til lignende formål fra 2023.

Statnett har tidligere fastsatt forbrukstariffen til null og energileddet skal baseres på en makspris på 35 øre kilowattimen for energitap ut 2023. Sammen med den nye forskriften bidrar dette til at opp mot 16 milliarder av Statnetts ekstraordinære inntekter bidrar til å holde nettleien nede for norske strømkunder.

Bilder

Foto: Statnett
Foto: Statnett
Last ned bilde
Statnetts konsernsjef Hilde Tonne (foto: Statnett)
Statnetts konsernsjef Hilde Tonne (foto: Statnett)
Last ned bilde

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 500 km med høyspentlinjer, 2 000 km kabel og 200 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

Redusert sannsynlighet for anstrengt kraftsituasjon gjennom vinteren23.11.2022 13:02:13 CET | Pressemelding

Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert. Årsaken er mye nedbør, lav kraftproduksjon, redusert forbruk og tilstrekkelig import både fra andre land og fra de nordlige delene av Norge. Det er nå lite sannsynlig at man må rasjonere kraft denne vinteren. Statnett endrer derfor vurderingen av energisituasjonen fra "stram" (gul) til "normal" (grønn).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom