Forskningsrådet

Ut av krisen med forskning og innovasjon

Del

2021 burde vært året for storsatsing på forskning og innovasjon. Både tiltakspakkene og regjeringens oppfølging av langtidsplanen er positive, men totalt sett er statsbudsjettet for svakt.

Foto: Jonas Bendiksen
Foto: Jonas Bendiksen

Forskningsrådet har anbefalt at det offentlige investerer minst 1,25 prosent av BNP på forskning og forskningsdrevet innovasjon, men observerer at regjeringen bruker 1,10 prosent. 0,15 prosentpoeng høres lite ut, men utgjør i underkant av 6 milliarder kroner.

- Vårt forslag til FoU-budsjett for 2021 la stor vekt på forskning for å styrke samfunnets beredskap på flere områder, blant annet innenfor helse og økonomi. Vi ser dessverre lite av dette i regjeringens forslag til statsbudsjett. Videre haster det å utvikle og implementere klimaløsninger. Norge har store fortrinn på forsknings- og innovasjonssiden for å nå klimamålene. Økt innsats på områder som CO2-håndtering, hydrogen og grønn skipsfart vil være avgjørende for at norsk næringsliv kan sikres konkurransekraft i globale markeder, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Uheldig at forskningsmidler omdisponeres til andre formål

- Forutsigbarhet og langsiktighet er avgjørende, ikke minst for å sette fart på grønn omstilling, sier Røttingen.

Forskningsrådets tildelinger er langsiktige investeringer, vi forplikter oss og følger opp forskningsprosjekter over flere år. For fjerde år på rad omdisponeres deler av Forskningsrådets avsetninger til prosjektforpliktelser til andre formål enn forskning.

- Dette er uheldig, og gir redusert forutsigbarhet for Norges forskningsinnsats, sier Røttingen. Vi trenger å kunne håndtere de årlige tildelingene som langsiktige investeringsbudsjetter for forskning.

Forskerne er klare til innsats

Forskningsmiljøene i universitets- og instituttsektoren, i næringsliv og offentlig sektor er klare til å bidra både til å løse den umiddelbare krisen vi står i nå og de langsiktige utfordringene.

- Dessverre har vi ikke nok midler til å investere i alle støtteverdige prosjekter, sier Røttingen. I år har Forskningsrådet måttet si nei til mange gode prosjekter, og innvilgelsesprosenten på forskerprosjekter ligger an til å bli rekordlav på rundt 10 prosent.

Forskningsrådet har i 2020 bedret næringslivets muligheter blant annet gjennom å øke støttegraden i prosjektene og innføre løpende mottak av søknader.

- Vi har bevilget 1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet så langt i år og håper å kunne bevilge ytterligere om lag 4-500 millioner i 2020. Til tross for at regjeringen har kommet med viktig bidrag til FoU gjennom tiltakspakkene 1 og 3, må vi trolig stoppe 2020-tilbudet om næringslivsstøtte i midten av oktober. Vi håper derfor regjeringen prioriterer nye tiltakspakker på FoU-området for å bedre på situasjonen, sier Røttingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jonas Bendiksen
Foto: Jonas Bendiksen
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom