Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Urimelige krav om regionale verneombud for bakeriutsalg

Del

Baker og Konditorbransjens Landsforening var i går i møte med Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og Sosialdepartementet om ordningen med regionale verneombud.

Noen av våre medlemsbedrifter har i det siste fått krav fra sekretariatet til Fondsstyret for regionale verneombud (RVO) om innbetaling til denne, noe som Baker og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) reagerer på sier Daglig leder Gunnar Bakke.

Vi har oppfattet RVO-ordningen som en snever unntaksordning for bransjer med omfattende arbeidsmiljøutfordringer. Dette er ikke tilfellet for bakerbransjen, som er godt kjent med det norske arbeidslivet og som har vært en viktig bidragsyter til det lokale næringslivet i generasjoner. De fleste mindre bakerier her til lands er familieeide virksomheter.

Det ser ut til at RVO forsøker å utvide en snever unntaksordning til flere bransjer basert på om man faller innenfor eller utenfor en gitt næringsgruppe. Dette uten å vurdere om de spesielle hensyn som lå til grunn for ordningen gjelder for den aktuelle bransjen.

Konkurransen i bakerbransjen er tøff. Mange bakeriene er avhengig av alternativ distribusjon over egne utsalg. Flere bakeriutsalg sliter med marginene fra et allerede høyt skatte- og særavgiftsnivå. Det blir derfor ekstra byrdefylt om denne bransjen skal måtte følge enda strengere regler enn norsk næringsliv generelt.

BKLF er mot ordningen med regionale verneombud av fem grunner:

  1. Fordi Arbeidstilsynet som statlig organ bør være kontroll- og tilsynsinstansen på arbeidslivsområdet, og har de beste forutsetninger for dette.
  2.  Forskriften er ikke koblet mot den næringskoden som Bakeri- og konditoriutsalg har.
  3. Det er spesielt at begrepet "Serveringsbevilgning" brukes som et utenforstående kriterium for å pålegge bakeributikkene å delta i ordningen
  4. Hovedreglene med verneombud i bakeriene fungerer godt.
  5. Det strider mot trepartssamarbeidet at bare den ene part (næringslivet) skal finansiere RVO-ordningen.

På lengre sikt mener vi at ordningen med regionale verneombud bør avvikles slik at all kontroll- og tilsynsoppgavene samles hos Arbeidstilsynet. På kort sikt bes det om at ordningen med regionale verneombud ikke utvides til å omfatte butikkbakeriutsalg, men at den fortsatt forblir en snever unntaksordning for bransjer med omfattende arbeidsmiljøutfordringer avslutter Bakke.

Pressekontakt:
Gunnar Bakke, Daglig leder
gb@nhomd.no
970 19 591

Kort om RVO-ordningen
Ordningen med regionale verneombud ble opprettet for bygg- og anleggsbransjen under «Brundtlandregjeringen» i 1981. Bakgrunnen for ordningen[1] var flere spesielle arbeidsmiljø-utfordringer i denne bransjen, som en relativt høy risiko for helseskader og ulykkeshendelser, samt en stadig skiftende arbeidsstokk og skifte av arbeidssted.

I 2011 opprettet «Stoltenbergregjeringen» en tilsvarende RVO-ordning også for hotell-, restaurant- og renholdsbransjen for å «angripe» en bransje hvor det angivelig var blitt avdekket useriøse arbeidsforhold[2].

Ordningen med regionale verneombud er forskriftsregulert[3], og finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene. I 2011 ble de regionale verne-ombudenes formelle ansettelsesforhold flyttet fra fagforbundene til Arbeidstilsynet. Den faglige instruksjonsmyndigheten ble da lagt til Fondsstyret for regionale verneombud (som er sammensatt av arbeidslivets parter).

 

[1] ECON-rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

[2] Pressemelding av 01.05.10, nr. 27, fra Arbeidsdepartementet

[3] FOR-2015-06-26-797

Nøkkelord

Om Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Baker- og Konditorbransjens Landsforening
Middelthunsgt. 27
0368 Oslo

+47 970 19 591http://www.bakerkonditor.no

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) er en bransjeforening for norske bakerier og konditorier. Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har ca. 170 medlemsbedrifter (ca. 200 produksjonssteder). (Tall fra 2009). BKLFs medlemsbedrifter er organisert i fem regionale foreninger: Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Følg saker fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom