Bank2

Unngå skjønnsligning

Del

I 2012 ble 12 000 personlig næringsdrivende og 15 000 selskaper skjønnslignet av Skatteetaten fordi de ikke leverte selvangivelse innen fristen. 31. mai er siste innleveringsdag for å levere selvangivelse elektronisk via Altinn. – Søker du ikke om utsettelse vil forsinkelsesavgift påløpe umiddelbart, sier Helge Dalen, administrerende direktør i Bank2.

– Mange søker om utsettelse, men vi ser daglig konsekvensene av å oversitte skattelovens frister, sier Dalen i landets nisjebank som har spesialisert seg på refinansieringsløsninger til bedrifter og privatpersoner som opplever økonomiske utfordringer.

Regnskapsfører en nødvendighet for de fleste

Dalen mener mange næringsdrivende må legge større innsats i å holde kontroll med driften og virksomhetens økonomi.  – Vår erfaring er at mange næringsdrivende er dyktige i sitt fag og opptatt av å betjene sine kunder, men de har ikke tilstrekkelig fokus på regnskapsmessig orden gjennom året, sier Dalen. – Konsekvensen blir at bilag samler seg opp, kontrollen går tapt og frister oversittes. Uregelmessige og sene bilagsinnleveringer til regnskapsfører er en typisk årsak til at innleveringsfristen for selvangivelsen ikke overholdes.

- Mange enkeltmannsforetak og mindre bedrifter fører sitt eget regnskap på kveldstid. Dessverre gjøres dette med blandet hell og mange ville både spart penger og sikret driften av selskapet ved å inngå samarbeid med regnskapsfører. En regnskapsfører er også en kvalifisert samtalepartner å støtte seg til, understreker Dalen.

Kjenn din klagerett

Skulle du av ulike grunner ikke få levert selvangivelsen i tide er ikke alt håp ute. Innleveres selvangivelse og næringsoppgave før skatteoppgjøret sendes ut i oktober har du krav på ligningsbehandling i tråd med selvangivelsen. Eventuelt som klagesak.

– Mange næringsdrivende kunne unngått skjønnsligning og tilleggsskatt dersom de hadde satt seg inn i klagereglene. I Bank2 ser vi regelmessig tilfeller hvor sykdom har utløst økonomisk rot og manglende innlevering av selvangivelse. Da blir ligning fastsatt ved skjønn.

– Når en næringsdrivende blir langvarig syk vil omsetningen bli betydelig lavere enn i et normalt inntektsår. Hvis man i et slikt sykdoms år ikke leverer ligning og blir skjønnslignet, vil skjønnsligningen fra Skatteetaten ofte resultere i et høyere skattekrav enn det som ville blitt resultatet dersom en korrekt selvangivelse var innlevert, forklarer Dalen. – Derfor er det viktig å kjenne sin klagerett og få på plass nødvendig dokumentasjon for en normal ligningsbehandling.

Søk profesjonell hjelp omgående

Konsekvensen av ikke å rette opp i et skattemessig etterslep kan bli store. Betalingsfristen for restskatten er kort og dersom man ikke kommer raskt i dialog med kemneren er ofte innfordringstiltakene strenge. Dersom virksomheten skal videreføres gis det sjelden rom for betalingsordninger over lengre tidsperioder enn 12-24 måneder og det løper ordinær forsinkelsesrente på 8,5 % for ubetalt skattegjeld.

– For næringsdrivende er innbetalingsfristene ofte for korte når bedriften ikke har oppsparte midler, men betalingsevnen avhenger av virksomhetens omsetning og lønnsomhet. Ubetalt skatt fører raskt til at det registreres betalingsanmerkning. Da er det ofte for sent å søke om lån eller kassekreditt i egen bank, understreker Dalen.

Dermed blir en vanskelig økonomisk situasjon ytterligere forverret og mange selvstendig næringsdrivende får erfare at det tas utlegg i og begjæres tvangssalg av familiens private bolig. – Dette setter næringsdrivende i en svært presset situasjon og mange mister evnen til å ha fokus på det inntektsgivende arbeidet, som er det viktigste for å redde situasjonen, fortsetter Dalen.

Dersom uforutsette situasjoner oppstår og likviditeten presses bør refinansiering vurderes så tidlig som mulig. Det vil kunne hindre at det tas utlegg i verdier og den næringsdrivende får ro til å gjenopprette en solid virksomhet. Det er en løsning som kan lønne seg for mange, sier Helge Dalen.

– Står du i fare for ikke å klare leveringsfristen eller ikke å levere selvangivelse i det hele tatt, så søk profesjonell hjelp omgående, oppfordrer Bank2’s administrerende direktør Helge Dalen.

Nøkkelord

Kontakter

Adm.dir. Helge Dalen

Bank2 ASA

Telefon 91 85 82 75

hd@bank2.no

Bilder

Helge Dalen, administrerende direktør i Bank2
Helge Dalen, administrerende direktør i Bank2
Last ned bilde
Helge Dalen, adm.dir.
Helge Dalen, adm.dir.
Last ned bilde

Lenker

Om Bank2

Bank2
Bank2
Haakon VIIs gate 2
0114 Oslo

24 13 20 60http://www.bank2.no
Fakta Bank2 Bank2 har spesialisert seg på å tilby finansiering til lånesøkere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for lån i andre banker. Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom kan få lån i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende. Vi fortsetter å posisjonere oss som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker. Det kan vi gjøre fordi vi er bevisst vårt ansvar og gjennomfører rådgivning basert på høy faglig kompetanse, etikk og god rådgivningskikk. Våre kunderådgivere praktiserer en personlig og individuell behandling av hver enkelt kunde. De skal både anbefale og fraråde lånesøkere, samt opplyse om konsekvensene ved ulike produktvalg. Ved å ivareta kundens interesser på en best mulig måte bidrar vi til gode løsninger og økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder. Gjennom livet trenger de fleste mennesker en bank som gir muligheten til å spare, låne, betale og overføre penger på en effektiv og trygg måte. De enkleste bankprodukter, kalt dagligbanktjenester, er blitt en integrert del av våre liv. Tjenestene er praktiske, obligatoriske og samfunnsnyttige. Ved vår nisjetilpasning og aktive dialog med våre kunder strekker vi i Bank2 oss ut over dette. Det gjør vi fordi vi også kan betjene lånekunder som har betryggende sikkerhet og tilfredsstillende betjeningsevne men som av ulike grunner ikke får tilgang til lån i andre banker.

Følg saker fra Bank2

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bank2 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bank2

Resultatfremgang, lavere mislighold og høy kapitaldekning10.8.2012 15:21:47 CESTPressemelding

Bank2 ASA kan i første halvår 2012 vise til bedrede resultater og stabil utlånsvekst. Samlet utlån beløp seg til MNOK 1.249 ved utgangen av første halvår, en økning på 10,1 % siden årsskiftet og 18,5 % siste 12 måneder. Resultat før tap utgjorde MNOK 24,0 mot MNOK 18,3 i første halvår 2011, mens resultat etter skatt beløp seg til MNOK 17,1 mot MNOK 11,5 i første halvår 2011. Dette gir et resultat på kr 0,18 pr. aksje etter skatt og en egenkapitalavkastning på 16,5 %.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom