Mattilsynet

Unngå helsefarlige stoffer i julematen

Del

Julemat kan være en kilde til uønska kjemiske stoffer. De kan også dannes i maten når du lager den. Her er noen tips til hvordan få en høytid med færre uønska stoffer i julematen.

Når du baker småkaker til jul, så bak dem til gul og ikke brun stekefarge. På den måten reduserer du dannelse av det kreftfremkallende stoffet akrylamid i småkakene dine (Illustrasjonsfoto: NTB).
Når du baker småkaker til jul, så bak dem til gul og ikke brun stekefarge. På den måten reduserer du dannelse av det kreftfremkallende stoffet akrylamid i småkakene dine (Illustrasjonsfoto: NTB).

Kast rare nøtter

Deformerte og misfargede nøtter kan ha et høyere innhold av soppgiften aflatoksin enn andre nøtter. Aflatoksiner dannes av muggsopp, og dersom en nøtt ser annerledes ut, er det en risiko at den er angrepet av denne soppen. Aflatoksiner dannes bare i varme og fuktige områder, så de finnes bare i nøtter fra tropiske og subtropiske land. Aflatoksiner kan finnes i paranøtter, pistasjnøtter, peanøtter, mandler og hasselnøtter.


Bak til gul og ikke brun stekefarge

Når du baker småkaker til jul, så bak dem til gul og ikke brun stekefarge. Bak gjerne med natron i stedet for hjortetakksalt. På den måten reduserer du dannelse av det kreftfremkallende stoffet akrylamid i dine småkaker.

Akrylamid dannes naturlig i matvarer under tilberedning ved temperaturer over 120 grader, når man baker, steker eller griller. Se dette bildet for sammenhengen mellom småkakenes farge og dannelse av akrylamid (Kilde: Fødevarestyrelsen).


Ikke brenn ribba, skinka eller kalkunen

Dersom du steker for hardt, kan det nemlig dannes kreftfremkallende tjærestoffer. Når det er sagt, er det jo jul bare en gang i året. Derfor er dine hverdagsvaner og ikke minst grillvaner i sommerhalvåret viktigere!

Tjærestoffer (PAH) kan dannes ved for hard tilberedning i stekeovn, på grillen, eller ved røyking og tørking av kjøtt.

Et godt tips: Skjær bort og kast brente deler av maten.


Ikke fisk juletorsken i forurenset område

Fisk fra forurensede områder kan ha høyt innhold av helseskadelige miljøgifter. Sjekk derfor oversikten over forurensede havner og fjorder på Matportalen før du drar ut for å fiske årets juletorsk.

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller spiser på restaurant skal være trygg. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.


Barn bør ikke spise for mye rosiner

Barn må gjerne spise rosiner, men i begrensede mengder. Rosiner kan nemlig ha et høyt innhold av muggsoppgiften okratoksin A (OTA). Inntak av OTA kommer fra flere forskjellige matvarer og rosiner kan til tider ha et høyt innhold. Gjennomsnittsnivået for OTA i rosiner ligger langt under grenseverdien, men når inntak av OTA fra andre matvarer kommer i tillegg til et høyt inntak av rosiner kan små barn få i seg for mye. Da det er snakk om langtidseffekter så er det det totale inntaket over en lengre periode som bør begrenses.

Unngå å bruke for mye kanel, eller bruk ekte kanel til daglig

Julegrøt med sukker og kanel hører med til julekosten for mange. Men kanel inneholder kumarin som er et naturlig aromastoff. Samtidig er kumarin et giftstoff som er skadelig for leveren. Spesielt utsatt er små barn (1- og 2-åringer) som regelmessig spiser havregrøt med kanel, og barn som jevnlig drikker kanelbasert te.

Voksne som regelmessig spiser havregrøt med kanel, drikker kanelbasert te eller tar kanelbaserte kosttilskudd (kaneltabletter) kan også overskride grensen for hva som anses som trygt.

Konsum av andre matvarer med kanel, som for eksempel pepperkaker og kanelboller, gir ikke grunn til bekymring selv i perioder hvor disse spises oftere.

Det varierer hvordan folk reagerer på kumarin. Mindre skader på leveren merker man i hovedsak ikke. Skadene er forbigående, og leveren reparerer eventuelle skader selv når man reduserer inntaket av kumarin.

Det skilles også mellom to typer kanel, disse er kassiakanel og ekte kanel (også kalt Ceylon kanel). Kumarininnholdet i kassiakanel er langt høyere enn i ekte kanel, som bare inneholder små mengder kumarin.


Oppbevar restematen i emballasje som er laget for matvarer

Kjemiske stoffer i matemballasje eller kjøkkenredskaper kan avgis til maten. Det gjelder blant annet mykgjørere (ESBO eller ftalater) i plast og bly fra keramikk. Emballasje og redskaper må kun brukes til det de er beregnet for. Følg produktets bruksanvisning for å sikre at stoffer ikke avgis på grunn av feil bruk.

Materialer og gjenstander som kommer i direkte eller indirekte berøring med mat skal ikke avgi stoffer til maten i en slik mengde at de utgjør en helsefare eller fører til en uakseptabel endring i dens sammensetning, eller forringelse av smak eller lukt.

Det er produsent, importør og forhandler som er ansvarlig for å levere trygge produkter samt å sikre sporbarhet for produktene som omsettes. Mattilsynets fører tilsyn med at regelverket følges.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Når du baker småkaker til jul, så bak dem til gul og ikke brun stekefarge. På den måten reduserer du dannelse av det kreftfremkallende stoffet akrylamid i småkakene dine (Illustrasjonsfoto: NTB).
Når du baker småkaker til jul, så bak dem til gul og ikke brun stekefarge. På den måten reduserer du dannelse av det kreftfremkallende stoffet akrylamid i småkakene dine (Illustrasjonsfoto: NTB).
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom