Veterinærinstituttet

Unike bilder fra norske forskningsprosjekter valgt ut til internasjonal fotoutstilling

Del

Forsker Jannicke Wiik-Nielsen ved Veterinærinstituttet er som eneste nordiske fotograf valgt til å delta med to bilder i den internasjonale utstillingen til The Royal Photographic Society. Bildene gir unike glimt fra en skjult verden tatt gjennom elektronmikroskop.

Vinnerbildene til Wiik-Nielsen er «Love and hate» som viser to rundormer og «Beautifully dangerous» som viser et nesledyr fotografert gjennom skanning elektronmikroskop.

– Jeg tar bildene i forbindelse med ulike forskningsprosjekter ved Veterinærinstituttet. Skanning elektronmikroskopet har mange bruksområder blant, og Veterinærinstituttet benytter vi hovedsakelig elektronmikroskopiet til å studere bakterier, sopp og parasitter som kan gi sykdom på dyr og i noen tilfeller også på mennesker, sier forsker Jannicke Wiik-Nielsen ved Veterinærinstituttet.

De to bildene til Wiik-Nielsen ble valgt ut blant over 7300 bilder og er blant totalt 100 bilder som representerer utstillingen.

Elektronmikroskop

Det som skjer når man bruker elektronmikroskop er at preparatet bombarderes med elektroner på en overflate dekket med metall for å få fram detaljene.

Avhengig av hva som er målet med undersøkelsen forstørrer Wiik-Nielsen enkelte av motivene opp mot 60.000 ganger. Siden elektronmikroskopet bare har mulighet til å fremstille bildene i svart-hvitt fargelegger Wiik-Nielsen bildene for å gjøre det lettere å se strukturer og kontraster.

«Kjærlighet og hat»

Det ene bildet som er valgt ut til å delta i utstillingen har tittelen «Love and hate» og viser to rundormer hvor hunnen kveiler seg rundt hannen.

– Jeg liker veldig godt dette bildet, men mange vil nok synes at det er litt frastøtende. Det er derfor ekstra morsomt at dette bildet vant frem hos juryen, sier Wiik-Nielsen.

Rundormer er små ormer som lever overalt på jorden og det finnes over 15 000 ulike arter. Spolorm, bendelorm og barnemark er tre vanlige typer i Norge.

Rundormene på bildet ble funnet i tarmen på en skarv som ble funnet død av en turgåer og undersøkt på Veterinærinstituttet i forbindelse med generell sykdomsovervåking av blant annet fugleinfluensa. Disse rundormene er i slekt med kveis som kan gi sykdommen anisakiasis hos mennesker ved inntak av infisert fisk.

Rundormene legger egg i tarmen hos skarv og eggene følger med avføringen ut. Eggene klekkes og små krepsdyr infiseres ved å spise de nyklekte ormelarvene. Fisken spiser infiserte krepsdyr og rundormens kretsløp fullføres ved at skarven spiser infisert fisk.

«Farlig vakker»

Det andre bildet som er valgt ut til å pryde vegger på ulike steder i England neste år viser et lite nesledyr som ser ut som en vakker blomst, også kalt fjæreblomst. Det lille dyret er en hydroide som vokser på tau og bøyer under vann og har evnen til å skyte ut små «giftpiler», nesleceller, på samme måte som brennmaneter og brennesler. Bildet har tidligere vunnet konkurransen ‘Art in Science’ ved Universitetet i København.

Bildet av nesledyret Ectopleura larynx ble tatt i forbindelse med et forskningsprosjekt hvor målet var å undersøke om oppdrettsfisk tar skade av å bli eksponert for nesledyrets «giftpiler».

Nesledyret er en av de mest dominerende begroingsorganismene i Norge og sammen med alger og skjell bruker det nøter og fortøyninger på oppdrettsmerder som feste- og vekstområde.

Dette er en stor utfordring for oppdrettsnæringen ved at merdene blir tunge, gjennomstrømningen av vann blir dårlig og det oppstår oksygenmangel. Nøtene spyles derfor jevnlig med det resultat at nesledyrene løsner i forsvarsposisjon og flyter rundt i omgivelsene til oppdrettsfisken og kommer i kontakt med fiskens gjeller.

Forskningsprosjektets mål var å undersøke om nesledyrets «giftpiler» skadet gjellene og dermed gjorde fisken mer mottagelig for gjellesykdommer. Forskerne utførte et smitteforsøk i forhold til amøbe gjellesykdom (AGD) som er et stort problem for oppdrettsnæringen.

Forsøket viste at gjellene ble skadet av nesledyrets «giftpiler», men reparerte seg selv så fort at fisken ikke utviklet AGD i større grad enn fisk som ikke var eksponert for nesledyret.

Internasjonal fotoutstilling

Den internasjonale fotoutstillingen til The Royal Photographic Society har pågått nesten årlig siden 1854 og er nå med sine 161 år den fotoutstillingen av sitt slag som har vært arrangert lengst i verden.

Utstillingen skal blant annet vises i det nye hovedkvarteret til Royal Photographic Society i Bristol, Royal Albert Hall i London, Midlands Art Centre i Birmingham og Municipal Gallery i Dublin.

De to bildene til Wiik-Nielsen ble valgt ut blant over 7300 bilder og er blant totalt 100 bilder som representerer utstillingen.

Les mer om utstillingen >

Kontakter

Jannicke Wiik-Nielsen, forsker ved Veterinærinstituttet
Tlf.: + 47 91 31 11 97
E-post: jannicke.wiik@vetinst.no

Astrid Bjerkås, senior kommunikasjonsrådgiver ved Veternærinstituttet
Tlf: + 47 94 24 60 55
E-post: astrid.bjerkas@vetinst.no

Bilder

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg saker fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken20.9.2019 16:51:05 CESTPressemelding

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie19.9.2019 16:28:59 CESTPressemelding

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.