Kystverket

Unik smartbøye til Lofoten

Del

En ny og «smart» bøye settes om kort tid ut i sjøen i Lofoten. Bøya er til forveksling lik et vest-kardinalmerke, men brukes kun til å måle vind, strøm og bølger. – Dette er den andre bøya i sitt slag i Norge og vil gi verdifulle lokale værdata for skipstrafikken, sier prosjektleder Ruben Iversen fra Kystverket.

Ikke et sjømerke: Kystverkets setter nå ut en høyteknologisk SmartBøye i Lofoten. Bøya vil registrere lokale værdata som strøm, vind og bølger. Selv om den kan minne om et vest-kardinalmerke, er dette IKKE et sjømerke du skal navigere etter. Foto: Ruben Iversen
Ikke et sjømerke: Kystverkets setter nå ut en høyteknologisk SmartBøye i Lofoten. Bøya vil registrere lokale værdata som strøm, vind og bølger. Selv om den kan minne om et vest-kardinalmerke, er dette IKKE et sjømerke du skal navigere etter. Foto: Ruben Iversen

Måler værforhold «live»: Det er Kystverket som står bak den høyteknologiske bøya, som skal plasseres i Vestfjorden i begynnelsen av mars.

Den første prototypen ble satt ut ved Fausken på Mørekysten i 2018 for en testperiode. Begge bøyene er utrustet med avansert sensorteknologi for å måle og registrere de faktiske meteorologiske forholdene på stedet, som vind, bølger, strøm og temperatur – i sanntid. Dataene vil gjøres tilgjengelig for alle - her kommer data fra Vestfjordbøya.

Den første bøya gav både verdifulle data og nyttige erfaringer til videreutvikling av flere slike bøyer. – Bøyene har en spesiell tilpasset fortøyningsløsning som gir mer realistiske værdata. Den første bøya registrerte kraftigste vindkast på hele 28 m/s, som tilsvarer sterk storm - og største bølgehøyde på 18,9. Det er veldig interessant å følge med «live» og lese av reelle data når det virkelig er uvær, mener Iversen.

Vestfjorden – et bevisst valg
I løpet av vinteren skal den andre bøya settes ut nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland, i området vest for Hammerøygrunnen i Vestfjorden. Dette er et værutsatt område og Kystverket opplyser at stedet ikke er tilfeldig.

– Vi kan i teorien sette ut bøya hvor som helst, og vi har også vurdert en rekke ulike steder langs norskekysten. En viktig grunn til at denne lokasjonen er valgt, er at det går mange fartøy forbi her, og lokale værdata ute ved Tranøy vil også kunne ha stor sikkerhetsmessig og økonomisk verdi for Kystverket, sier Ruben.

Viktige data for Kystverket
Dette er et svært trafikkert havområde som kan by på en del utfordringer for blant andre Kystverketslostjeneste, som årlig har 7-800 bordinger der ute.

– Denne viktige bordingsposisjonen har ofte svært vanskelige værforhold, spesielt vintertid. Mangel på vindmålere for dette området skaper utfordringer knyttet til bording og kvitting av los fra Lødingen losstasjon. Med tilgang til slike værdata ser vi for oss at losen kan spare seg mange bomturer – vi kan planlegge på en helt annen måte, slik at både fartøy og los er bedre forberedt på hva som skal skje, forteller losoldermann Andor Antonsen i Nordland losoldermannskap.

Ikke et vest-kardinalmerke
Den nye smartbøya er gul med et svart felt på midten, som er solcellepaneler. Disse kan lett tenkes å være en del av fargen på selve bøyen.

– Bøya kan til forveksling minne om et vest-kardinalmerke. Vi understreker at denne bøya KUN er satt ut for å registrere værdata, den er ikke et sjømerke som sjøfarende skal navigere etter. Dette er viktig for oss å gjøre folk oppmerksom på, understreker Iversen. Lyskarakteren og spesielt fargen på lyset (gult) skal tydelig markere at dette er et spesialmerke, også i mørket.

Vil teste andre typer sensorer
Kystverket vil også bruke bøyen til å verifisere bølgemodellen som varsler bølger i området, og om denne type bøye kan brukes somet hjelpemiddel som kan gi økt trygghet for sjøfarende på steder hvor vind og vær skaper utfordringer.

– Hovedpoenget i prosjektet er sjøsikkerhet, og bøya måler vindstyrke- og retning, bølgehøyde- og periode, samt strøm, både fart og retning. Samtidig ser vi mange flere muligheter med ei slik bøye. Kanskje kan man teste andre typer samfunnsnyttige sensorer på samme bøye - for eksempel registrering av giftige alger, plast og marint avfall, oljeutslipp eller andre miljøgifter, sier Ruben, og legger til at han er åpen for innspill fra næringsliv eller andre som ser slike behov.

Den meteorologiske informasjonen fra smartbøya er åpen og tilgjengelig for alle, og her kan du følge data fra bøya «live»:

Vestfjordbøya: Vestfjorden Smart Buoy - AADI (aanderaa.com) og Bølgevarsel - BarentsWatch

NB – data kommer så snart bøya er plassert ut - følg med! 

Kontakter

Ruben Iversen
Senioringeniør Rederi, fyr og sjømerking i Kystverket
E-post: ruben.iversen@kystverket.no
Tlf : 957 53 214

Lill Haugen
Kommunikasjonsrådgiver Kystverket
lill.haugen@kystverket.no
Tlf: 47 50 50 60

Bilder

Ikke et sjømerke: Kystverkets setter nå ut en høyteknologisk SmartBøye i Lofoten. Bøya vil registrere lokale værdata som strøm, vind og bølger. Selv om den kan minne om et vest-kardinalmerke, er dette IKKE et sjømerke du skal navigere etter. Foto: Ruben Iversen
Ikke et sjømerke: Kystverkets setter nå ut en høyteknologisk SmartBøye i Lofoten. Bøya vil registrere lokale værdata som strøm, vind og bølger. Selv om den kan minne om et vest-kardinalmerke, er dette IKKE et sjømerke du skal navigere etter. Foto: Ruben Iversen
Last ned bilde
Smartbøye kommer til Vestfjorden: Bøya plasseres nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland nær Hammerøygrunnen i Vestfjorden, som er et værutsatt område. Stedet der bøya skal være er markert som Bordgrunnen ODAS (Ocean data acquisition system) på kartet.
Smartbøye kommer til Vestfjorden: Bøya plasseres nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland nær Hammerøygrunnen i Vestfjorden, som er et værutsatt område. Stedet der bøya skal være er markert som Bordgrunnen ODAS (Ocean data acquisition system) på kartet.
Last ned bilde
Hit kommer smartbøya: Bøya plasseres nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland nær Hammerøygrunnen i Vestfjorden, som er et værutsatt område. Stedet der bøya skal være er markert som Bordgrunnen ODAS (Ocean data acquisition system) på kartet.
Hit kommer smartbøya: Bøya plasseres nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland nær Hammerøygrunnen i Vestfjorden, som er et værutsatt område. Stedet der bøya skal være er markert som Bordgrunnen ODAS (Ocean data acquisition system) på kartet.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom