Statens vegvesen

Unik selvangivelse

Del
På Helgeland melder LNS, Risa og HAK sjøl fra om det oppstår feil og avvik på det de bygger. Vegvesenet mener holdningen er unik.
Har grunn til å smile: HMS- og Kvalitetskoordinator hos RISA, Helene Bjørnsen, kan smile bredt, arbeidet hun holder i premieres med kake. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Har grunn til å smile: HMS- og Kvalitetskoordinator hos RISA, Helene Bjørnsen, kan smile bredt, arbeidet hun holder i premieres med kake. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.

Etter et drøyt års anleggsvirksomhet under bygging av E6 Svenningelv-Lien helt sør på Helgeland, har de tre entreprenørene, med stort og smått, på eget initiativ, rapportert inn opp mot 40 kvalitetsavvik.

– Vi opplever det som ganske unik at de uoppfordret melder avvik i et slik omfang som her. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland i Statens vegvesen.

Nylig ble de tre entreprenørene premiert med kake på riggen for sin innsats med å melde kvalitetsavvik. Da satt lovordene fra oppdragsgiveren løst.

Ønsker å lære

LNS AS er totalentreprenør på E6 Svenningelv-Lien. Sammen med underentreprenøren HAK AS og Risa AS har de bestemt seg for å varsle oppdragsgiver om alle kvalitetsavvik som oppstår.

– Vi gjør alle feil en gang i blant. Det kan føre til merarbeid og uheldige situasjoner som koster tid og penger å rette opp. Derfor er det så viktig for oss å lære av de feilene vi gjør. Ved å melde inn alle avvik til Vegvesenet får vi sjøl større læring, som igjen vil gjøre oss bedre og mer effektive, sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS AS.

– Hvorfor tror du det er færre som varsler om kvalitetsavvik på utført arbeid enn hva tilfelle er for HMS arbeid?

- Avvik er negativt ladet. Det er nok noe av grunnen til at det fortsatt er vanlig å bare fikser opp «i all stillhet». Vi må heller gjøre som i luftfarten, ufarliggjøre det å varsle om feil og heller lære enn å gjemme bort, påpeker Reinholtsen.

Ett av mange eksempler

I rapportene fra entreprenørene og beskriver de blant annet hvilke tiltak de har iverksatt eller tenker å iverksette for å rette opp avvikene. I februar varslet HAK, at to av de ti sikringsboltene de skulle bore og støype (gyse) fast i akse to på et brufundament, ikke kom langt nok inn. I rapporten beskrives årsak og hvordan avviket er tenkt utbedret for at manglende forankring ikke skal svekke konstruksjonen. Videre beskrives nye rutiner som er tatt i bruk for å unngå feil ved fremtidig forankring av denne typen bolter.

­­– Etter det jeg husker skjedde dette i starten på en helg, uten at noen fra oss i Statens vegvesen var tilstede på anlegget. Likevel fikk vi avviket rapportert uoppfordret, forteller byggeleder, Jørn Are Torslien.

Er ikke vanlig

I kontraktene vegvesenet har med sine entreprenører ligger det et krav om entreprenørene skal melde fra om det gjøres feil eller at prosedyrene for ulike prosesser ikke er fulgt. Dette skal meldes i en standardisert avviksmelding som beskriver avviket, samt årsak, konsekvens og forslag til håndtering med tidsfrister. Løsningen (avviksbehandlingen) skal godkjennes av Vegvesenet. Innenfor HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet) er denne formen for sjølanmeldelser godt innarbeidet hos de fleste. Men når det kommer til feil utførelse og avvik på kvaliteten i byggearbeider, er ennå mye ugjort, mener Nyland.

– Vår erfaring gjennom mange år, er at det er vanskelig å få meldt inn feil. Ofte må vi som byggherre sjøl avdekke feil og mangler på våre anlegg, da gjennom egne inspeksjoner eller det vi ellers ser og oppdager ved å være tilstede på byggeplassene.

Gir bedre samarbeid

– For oss som byggherre er dette gull verdt. Vi må fortsatt gjøre godt kontrollarbeid og dokumentere arbeidene, men dette gjør jobben vår lettere. Og så får vi selvsagt større tillit til entreprenørene som jobber for oss, når de opptrer så profesjonelt og er etterrettelig som her. Det legger til rette for en god dialog mellom oss og dem.

De tre entreprenørene er også blant de beste i klassen på å rapportere inn HMS avvik. Så langt har Statens vegvesen fått inn 369 meldinger om uønskede hendelser og 5 meldinger om personskader fra anlegget på Helgeland.

– Det står det respekt av, mener Nyland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Har grunn til å smile: HMS- og Kvalitetskoordinator hos RISA, Helene Bjørnsen, kan smile bredt, arbeidet hun holder i premieres med kake. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Har grunn til å smile: HMS- og Kvalitetskoordinator hos RISA, Helene Bjørnsen, kan smile bredt, arbeidet hun holder i premieres med kake. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Last ned bilde
En kake sier mer enn tusen ord: Men en liten takketale ble det plass til. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
En kake sier mer enn tusen ord: Men en liten takketale ble det plass til. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Last ned bilde
Fornøyd: Det manglet ikke på gode ord da Vegvesenets kontrollingeniører overrakte kake og hyllest for arbeidet med kvalitetsavvik på Helgeland. F.v: Nils Gunnar Sleipnes og Steinar Lund. Foto: Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Fornøyd: Det manglet ikke på gode ord da Vegvesenets kontrollingeniører overrakte kake og hyllest for arbeidet med kvalitetsavvik på Helgeland. F.v: Nils Gunnar Sleipnes og Steinar Lund. Foto: Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Last ned bilde
Nøkkelen til suksess: For de tre entreprenørene er det viktig å ha medarbeidere som ønsker å lære og bli bedre i å utføre sitt eget fag. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Nøkkelen til suksess: For de tre entreprenørene er det viktig å ha medarbeidere som ønsker å lære og bli bedre i å utføre sitt eget fag. Stian Pedersen Rystad, Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.