Nye Veier

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Del

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen.

Arne Giske (konserndirektør Veidekke), Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør Nye Veier) og Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre).
Arne Giske (konserndirektør Veidekke), Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør Nye Veier) og Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre).

Erfaringsdagen ble gjennomført på Nye Veiers prosjekt i Hedmark, der de to totalentreprenørene har ansvaret for å bygge ut 43 km firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv.

- Det er etter hva vi kjenner til unikt at to totalentreprenører blir invitert til felles sikkerhetsbefaring på hverandres anlegg. På denne måten skaper vi en god læringsarena der vi deler kunnskap og erfaringer på tvers mellom ulike aktører. Dette bedrer sikkerheten i bransjen slik at alle kommer trygt hjem, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier. 

Prosjektet sysselsetter ca. 700 arbeidere og det er omtrent 300 maskiner i anlegget. Utbyggingsprosjektet er Norges største målt i omsetning i 2018.

- På dette utbyggingsprosjektet har vi to totalentreprenører som arbeider noe ulikt med sikkerhet, men både Veidekke og BetonmastHæhre har klart å oppnå null fraværsskader og gode resultater. Dette viser at det finnes mer enn en måte å arbeide med sikkerhet på og ved å samle aktørene til felles befaring, sammen med oss som byggherre, plukker vi opp det beste fra hverandre. Slik blir vi enda bedre på sikkerhet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Anleggsområdet på Kolomoen – Moelv går i praksis i og like ved dagens E6. I snitt passerer det mer enn 20000 trafikanter hver dag, og i det mest trafikkerte krysset i Åkersvika ved Hamar, passerer det opptil 40000 kjøretøy daglig.

- Det er ekstra krevende å ha eksisterende E6-trafikk og mange kryssende lokalveier og gang- og sykkelveier i anleggsområdet. Vi har registrert flere farlige forhold og nestenulykker, men heldigvis unngått alvorlige hendelser. Vi og alle som arbeider på anlegget må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag hele året, sier Moshagen.

Registrering og rapportering av farlige forhold og nestenulykker er et viktig virkemiddel, men rapporteringsmetodene varierer. Det finnes ingen bransjestandard for rapportering av sikkerhetshendelser i anleggsbransjen.

- Pr. i dag er det opp til den enkelte byggherre og entreprenør å bli enige om hvordan hendelser skal rapporteres. I dag har vi i fellesskap snakket om at vi trenger en egen bransjestandard for HMS-rapportering, og vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å påvirke at en slik standard kommer på plass, sier Dahl Hovland.

Erfaringsdagen ble organisert slik at totalentreprenørene Veidekke og BetonmastHæhre var med på befaring på hverandres anlegg sammen med Nye Veier som byggherre.

Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre har ikke vært med på denne typen erfaringsoverføring hos «konkurrenten» tidligere.

- Vi setter pris på at Nye Veier fremmer felles læring for sikkerhetsarbeidet. Det er viktig å utnytte kompetansen i bransjen og samarbeide på tvers for best mulig sikkerhetskultur, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i BetonmastHæhre.  

Nye Veier involverer totalentreprenørene tidlig i prosjektene, blant annet for å ivareta sikkerheten allerede på planstadiet.

- Det handler blant annet om at reguleringsplanen må legge til rette for at det blir god nok plass til at arbeidene kan utføres på en sikker måte, og at sikkerheten for tredjepart som trafikanter og naboer blir en del av sikkerhetsarbeidet på et tidlig tidspunkt i prosjektet, sier Moshagen.

Topplederne ble godt mottatt av anleggsarbeiderne på Kolomoen – Moelv.

- Sikkerhet må være en integrert del av prosjektgjennomføringen og god planlegging er helt avgjørende. Den åpenheten og tilliten jeg har sett i dag mellom aktørene, skaper trygghet og fremmer sikkerhetsarbeidet, sier Arne Giske konserndirektør i Veidekke.

Deltakere: 

Fra Veidekke deltok Arne Giske (konsernsjef), Øyvind Larsen (konserndirektør Anlegg Norge), Eirik Husby (HMS-sjef Veidekke Entreprenør) og Neal Alexander Nordahl (prosjektleder E6 Arnkvern – Moelv). Fra BetonmastHæhre delok Jørgen Evensen (konsernsjef), Petter Vistnes (konserndirektør anlegg), Bjarne Brendstuen (direktør HMS og kvalitet), Gudmund Roen (prosjektleder Kolomoen – Arnkvern) og Hans Kristian Andersen (assisterende prosjektleder). Fra Nye Veier stilte Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør), Øyvind Moshagen (prosjektdirektør E6 Innlandet), Jarle Kristian Tangen (utbyggingssjef Arnkvern – Moelv) og Arne Opdahl (SHA-rådgiver). 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arne Giske (konserndirektør Veidekke), Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør Nye Veier) og Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre).
Arne Giske (konserndirektør Veidekke), Ingrid Dahl Hovland (administrerende direktør Nye Veier) og Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre).
Last ned bilde
Arne Giske (konserndirektør Veidekke) og Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre).
Arne Giske (konserndirektør Veidekke) og Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre).
Last ned bilde
En av lastebilsjåførene på anlegget viser sjekk av tvillinghjul til Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre), Neal Nordahl (prosjektleder Veidekke) og Øyvind Moshagen (prosjektdirektør Nye Veier)
En av lastebilsjåførene på anlegget viser sjekk av tvillinghjul til Jørgen Evensen (konsernsjef BetonmastHæhre), Neal Nordahl (prosjektleder Veidekke) og Øyvind Moshagen (prosjektdirektør Nye Veier)
Last ned bilde
Erfaringsdeling mellom Nye Veier, Veidekke og BetonmastHæhre
Erfaringsdeling mellom Nye Veier, Veidekke og BetonmastHæhre
Last ned bilde
Moshagen (Nye Veier), Evensen (BetonmastHæhre) og Nordahl (Veidekke).
Moshagen (Nye Veier), Evensen (BetonmastHæhre) og Nordahl (Veidekke).
Last ned bilde
Gudmund Roen (BetonmastHæhre), Arne Giske (Veidekke) og Jarle Kristian Tangen (Nye Veier) i samtale med en maskinfører.
Gudmund Roen (BetonmastHæhre), Arne Giske (Veidekke) og Jarle Kristian Tangen (Nye Veier) i samtale med en maskinfører.
Last ned bilde
Hans Kristian Andersen og Bjarne Bredestuen fra BetonmastHæhre diskuterer sikkerhet med Øyvind Larsen i Veidekke.
Hans Kristian Andersen og Bjarne Bredestuen fra BetonmastHæhre diskuterer sikkerhet med Øyvind Larsen i Veidekke.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale9.10.2019 16:58:12 CESTPressemelding

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by. Prosjektet går nå inn i neste fase, etter at Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør i 2018. Det er første gang det er skrevet kontrakt hvor en entreprenør er med å lage reguleringsplan og skal bygge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom