UNICEF Norge

UNICEF-rapport: Hvert 11. minutt dør en ungdom av selvmord

Del

I en ny rapport anslår UNICEF at minst 1 av 7 barn og unge mellom 10 og 19 år lever med en diagnose på en psykisk lidelse. Hvert 11. minutt dør en ungdom av selvmord på verdensbasis. UNICEF frykter at covid-19 har forsterket problemene ungdom hadde allerede før pandemien.

UNICEF-rapporten State of the Worlds Children 2021 anslår at totalt 98 millioner gutter og 78 millioner jenter i alderen 10 – 19 år lever med en eller annen form for mental lidelse.

Mer enn 1 av 7 barn og unge i samme aldersgruppe antas å leve med en diagnose på mentale helseplager, basert på WHOs definisjon.

Angst og depresjon utgjør 40 % av diagnosene. Andre typer diagnoser kan være hyperaktivitet, autisme, alvorlige adferdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og schizofreni.  

Hvert år dør nesten 46.000 unge av selvmord, det vil si at et barn eller ungdom dør hvert 11. minutt.

Selvmord en den femte hyppigste årsaken til død blant 10-19-åringer i verden, og den fjerde hyppigste for mellom 15 og 19 år, etter trafikkulykker, voldshendelser og tuberkulose.

For jenter 15-19 kommer selvmord på tredjeplass etter tuberkulose og komplikasjoner rundt svangerskap.

I Vest- og Øst-Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika er selvmord den nest hyppigste årsaken til død blant barn og unge.

Her i Norge viste en UNICEF-undersøkelse i fjor at selvmord blant barn og unge er en av faktorene vi kommer dårligst ut på blant verdens 41 rike land. Vi kom på 16. plass ift selvmord blant 15-19åringer. Selvmordstallene har holdt seg høyt i mange år.

Stort gap - taper milliarder

State of the Worlds Children-rapporten anslår at verdensøkonomien taper 390 milliarder USD hvert år på grunn av barn og unges psykiske helseproblemer. Det er beregnet ut fra tapet av den humankapitalen verden går glipp av.

Samtidig slår rapporten fast at psykiske helseproblemer hos unge i mange land er neglisjert og lite anerkjent som årsak til utfordringer mange unge opplever. Dermed er de heller ikke prioritert høyt i statsbudsjettene.

Verdens regjeringer har kun øremerket i snitt 2,1 prosent av sine totale helsebudsjett til psykisk helse.

- Psykisk helse er en del av et menneskes totalhelse. Vi har i alt for lang tid, både i rike og fattige land, sett en mangel på forståelse for dette. Dette må endres nå, sier UNICEF-direktør Henrietta Fore.

Hun mener det investeres altfor lite til forebyggende tiltak eller behandling av psykiske plager hos barn og unge, og at det er for liten oppmerksomhet på sammenhengen mellom psykisk helse og hvordan barn og unge får det videre i livet, med hensyn til utdanning, arbeid, sosialt liv og velvære.

I noen av verdens fattigste land bruker regjeringene mindre enn 1 USD pr. person i året på å behandle psykiske lidelser.

Frykter langvarig covid-effekt

Etter 18 måneder med nedstengte samfunn, har millioner av barn og unge fått forsterket sine psykiske vansker eller utviklet nye på grunn av stengte skoler og fritidsarenaer, helsetilbud, mangel på venner og bekymringer for families inntekt og helse.

- Selv før pandemien led altfor mange barn og unge av psykiske helseplager. Vi frykter at vi bare ser toppen av isfjellet av konsekvensene for barn og unge, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

I en undersøkelse utført av UNICEFs og Gallup blant unge mellom 15 – 24 år fra første halvår av 2021 i 21 land, svarer 19 % at de er deprimerte og har liten interesse av å gjøre ting.

- Her i Norge har vi kommet langt i åpenhet om mental helse. Men fortsatt kan stigma hindre mange unge i å være åpne om sine problemer og søke hjelp i tide. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at barn og unge havner på selvmordsstatistikken eller får ødelagt sine liv, sier Oudmayer.

Åpenhet viktig

- Som medmennesker kan vi hjelpe barn og unge gjennom å vise forståelse, omsorg og aksept, fremfor å vurdere og komme med formanende råd. At voksne selv er åpne om følelser og erfaringer, vil også bidra til at flere søker hjelp i tide, legger Oudmayer til.

UNICEF ber verdens regjeringer og private og offentlige aktører om å sette barn og unges psykiske helse høyt på agendaen, og å øke budsjettene knyttet til dette på tvers av sektorene, ikke bare i helsesektoren. På grunn av lav prioritering i budsjettene, er forskningen på barn og unges psykiske helse også svært mangelfull på verdensbasis.

Det er første gang psykisk helse er tema for denne rapporten som UNICEF gir ut annethvert år.

Rapporten tar opp de fleste forhold som kan påvirke et barns psykiske helse og velvære, fra før fødsel til voksen alder, og den gir en rekke eksempler på forbyggende tiltak som har virket godt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om UNICEF Norge

UNICEF Norge
UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo

241 45 100https://www.unicef.no/

Følg pressemeldinger fra UNICEF Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UNICEF Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UNICEF Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom