UNICEF Norge

UNICEF ber om rask identifisering, beskyttelse og gjenforening av de evakuerte barna

Del

UNICEF Norge ber norske myndigheter gjøre alt de kan for å identifisere og beskytte de evakuerte barna fra Afghanistan, og at de jobber for en gjenforening med barnas familier så snart som mulig.

Barn er spesielt sårbare i krig og væpnede konflikter og trenger spesiell beskyttelse. Det er noe som følger av Barnekonvensjonens artikkel 38. Ved alle beslutninger som berører barn, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende prinsipp.

Barnekomiteen har uttalt at Genèvekonvensjonene og de tre tilleggsprotokollene også gjelder for barn i krig og konflikt ihht til Barnekonvensjonen. Under alle omstendigheter skal barn være blant de første som mottar beskyttelse og hjelp.  

- Hensynet til barnas beste tilsier nå at norske myndigheter raskest mulig identifiserer barna, sørger for en raskest mulig gjenforening med familiene, samt gir best mulig beskyttelse her og nå. Det betyr at barnas identitet blir beskyttet her i Norge, og i utlandet. Gjenforeningsstedet bør da være det som er til barnets beste, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

- Vi forventer at norske myndigheter aktivt samarbeider med lokale organisasjoner og andre relevante aktører for å kartlegge hvor foreldrene og familien til barna befinner seg. Sammen med UNICEF Afghanistan er vi klare til å bistå norske myndigheter i arbeidet for å sikre en best mulig og raskest mulig prosess frem mot gjenforening med foreldrene, sier Oudmayer.

UNICEF har prosedyrer

Barna som har blitt evakuert til Norge må bli ivaretatt av relevante offentlige organer som Bufetat, barnevernstjenester og utlendingsmyndighetene. Hva som skjer videre med dem er opp til norske myndigheter å avgjøre.

Unicef har utviklet prosedyrer for identifisering av barn i krig- og konfliktområder. I de fleste tilfeller fordrer dette et samarbeid med de lokale myndighetene.

– Dette er en ekstremt krevende situasjon som også krever at det gjøres vanskelige vurderinger rundt barns sikkerhet. Tatt i betraktning den veldig kaotiske situasjonen på Kabul flyplass, legger vi til grunn at mannskapet på bakken foretok vurderinger som tilsa at evakuering var til barnas beste i den situasjonen.

- Det er et dramatisk grep å evakuere barn på den måten med hensyn til barns rett til familieliv, men Genèvekonvensjonene åpner for at den type evakuering kan forekomme når det blant annet står om livet. Det må man stole på at er vurdert i den situasjonen, sier Kristin Oudmayer.

Blir værende

UNICEF blir værende i Afghanistan og jobber utfra kontorer i Kabul og 11 regioner med helsetjenester, vaksinering og tiltak for alvorlig underernærte barn. Minst 10 millioner barn – nesten halvparten av befolkningen - trenger humanitær hjelp, og en million barn lider av alvorlig underernæring.

Sammen med WHO bad UNICEF I helgen om en luftbro for å sikre livsviktig nødhjelp til den hardt rammede befolkningen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om UNICEF Norge

UNICEF Norge
UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo

241 45 100https://www.unicef.no/

Følg pressemeldinger fra UNICEF Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UNICEF Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UNICEF Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom