Nasjonalt senter for aldring og helse

Unge voksne med nedsatt funksjonsevne risikerer kortere levetid

Del

Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer. Dette viser resultatene fra en ny stor norsk studie, publisert i The Lancet, av 30 000 personer, som er fulgt i over 35 år.

– Studien viser at sannsynligheten for at en 30-årig mann med funksjonsnedsettelse når 65-års alder var på 85 prosent. For menn uten slike funksjonsnedsettelser var sannsynligheten 91 prosent. Det var tilsvarende forskjeller for kvinner, sier fagsjef Ellen Melbye Langballe i Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er en av forskerne bak studien. 

– De som hadde alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse eller alvorlige psykiske problemer, hadde lavest overlevelse, med henholdsvis kun 57 prosent og 73 prosent sannsynlighet for å nå 65-års alder, fortsetter hun.

Funksjonsnedsettelse i ung voksen alder grunnet nedsatt syn, nedsatt hørsel, motorisk funksjonsnedsettelse, fysisk sykdom, eller psykiske problemer av ulik alvorlighetsgrad viste seg også ha sammenheng med økt risiko for å dø tidligre enn andre i samme alder. 

Mange forhold gjennom livsløpet kan påvirke levetiden. Forskjellene i overlevelse som er funnet i denne studien kan gjenspeile ulikheter i helse og levekår gjennom livet for unge voksne med nedsatt funksjonevne sammenlignet andre i samme alder. 

– Resultatene i denne undersøkelsen viser at sosiale faktorer som utdanning og arbeidsdeltagelse virker inn på overlevelse til eldre år for unge voksne med nedsatt funksjonevne. Derfor er det et behov for mer oppmerksomhet og kunnskap om mekanismene bak redusert overlevelse for unge voksne med funksjonsnedsettelser, sier Langballe. 

Studien er utarbeidet av forskere ved Nasjonalt senter for aldring og helse og Folkehelseinstituttet og er publisert iLancet Regional Health – Europe. Denne studien om selvrapportert funksjonsevne blant 30 080 deltakere i alderen 25-44 år i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) ble gjennomført på midten av 1980-tallet. Det er sammenstilt med dødelighetsdata over en 35-års periode. 

– Dette er en av få studier som ser på overlevelse blant unge i arbeidfør alder med funksjonsnedsettelser, og med hele 35-års oppfølging er den unik. Den høye deltakelsen i basisundersøkelsen på 89% av de inviterte er en styrke ved studien, sier Langballe.

Referanse:

Ellen Melbye Langballe, Gro Gujord Tangen, Bo Engdahl, Bjørn Heine Strand (2022): Increased mortality risk for adults aged 25–44 years with long-term disability: A prospective cohort study with a 35-year follow-up of 30,080 individuals from 1984–2019 in the population-based HUNT study. The Lancet Regional Health - Europe, Volume 22, 2022, 100482, ISSN 2666-7762, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100482.

Kontakter

Fagsjef Ellen Melbye Langballe på 90202098 eller eml@aldringoghelse.no

Bilder

Lenker

Om Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse
Nasjonalt senter for aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

33 34 19 50http://www.aldringoghelse.no

Følg pressemeldinger fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalt senter for aldring og helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonalt senter for aldring og helse

– Demens er en trussel mot sosial og økonomisk utvikling i verden6.12.2021 16:31:18 CET | Pressemelding

– Demenssykdommene truer også utjevning mellom rike og fattige land. Hvis vi skal nå målet for FNs tiår for sunn aldring (2021-30) på alvor, må vi ta økningen i antall personer med demens på alvor. Det sier professor David E. Bloom ved Harvard School of Public Health, som tirsdag bidrar under åpningen av Demensdagene 2021, i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom