Arbeidstilsynet

Unge arbeidstakere skal i utgangspunktet ikke jobbe på natta

Del
Julebordsesongen er i gang og mange restauranter og serveringssteder henter inn ekstra arbeidskraft. Arbeidstilsynet minner om at arbeidstakere under 18 år som hovedregel ikke skal jobbe etter klokka 21.
FORBUD MOT NATTARBEID: Arbeidsgiverne skal ta ekstra hensyn til unge arbeidstakere. 
FORBUD MOT NATTARBEID: Arbeidsgiverne skal ta ekstra hensyn til unge arbeidstakere. 

–  Unge arbeidstakere skal beskyttes ekstra mot arbeid som kan være skadelig for dem. Dette innebærer at de i enda større grad enn voksne skal skjermes for nattarbeid, som vi vet kan gi negative effekter på blant annet helsen og det sosiale, sier seksjonsleder Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet.

Les om arbeidstid for barn og ungdom under 18 år

Arbeidsgiver må sette seg inn i reglene

Mange skoleelever bruker ferier til å samle nyttig arbeidserfaring og noen ekstra kroner. Overnatting og servering er en av bransjene som sysselsetter flest unge arbeidstakere, og i julebordsesongen og jula er behovet for arbeidskraft ekstra stort.

Restauranter og serveringssteder kan ansette unge over 13 år. Men arbeidsgiverne må sette seg godt inn i regelverket for unge arbeidstakere. Blant annet angir alkoholloven aldersgrenser for salg og skjenking av alkohol. Og arbeidsmiljøloven setter grenser for blant annet arbeidstid.

– Mange kjenner ikke til forbudet

Arbeidsmiljøloven sier at arbeid mellom klokka 21.00 og klokka 06.00 er nattarbeid. Nattarbeid er i utgangspunktet ikke tillatt for noen, heller ikke voksne. Unntak kan gjøres dersom arbeidet ikke kunne vært gjort på dagtid istedenfor på natta, som ved restauranter og serveringssteder. Men også i bransjer med nattarbeid, skal unge arbeidstakere skjermes.

– I Arbeidstilsynet ser vi at enkelte arbeidsgivere ikke er kjent med forbudet mot nattarbeid for unge arbeidstakere. Vi opplever det ved restauranter og andre matutsalg, hvor unge gjerne er alene på jobb til det stenger eller hvor de jobber sent fordi de skal vaske opp etter stengetid, forteller Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet.

– Arbeidsgiverne glemmer at de må ta ekstra hensyn til unge arbeidstakere, og unge arbeidstakere kan synes det er vanskelig å si nei.

Det finnes snevre unntak

Det er noen unntak som åpner for at unge over 15 år kan jobbe etter klokka 21. Unntak gjelder blant annet hvis arbeidet gjør det nødvendig. Da kan unge jobbe frem til kl. 23. Det finnes også unntak for rengjøring, lett vakthold eller om man har lærekontrakt i en hotell- og overnattingsvirksomhet. Men også da er det forbudt for ungdom under 18 år å jobbe lengre enn til midnatt.

Les om unntakene som åpner for nattarbeid: 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-9 
Arbeidsmiljølovens § 11-3

Viktig med risikovurdering

Når det skal ansettes personer under 18 år har arbeidsgiver plikt til å ta standpunkt til om arbeidet kan være til skade, og gjøre det som er nødvendig for å ivareta sikkerheten, helsen og utviklingen til arbeidstakeren. 

Det er krav om at arbeidsgiver skal gjøre en særskilt risikovurdering for ungdom. Risikovurderingen skal ta hensyn til manglende arbeidserfaring, liten bevissthet om sikkerhet, at de unge arbeidstakerne ikke er oppmerksomme på risiko og at de ennå ikke er fullt utviklet. Risikovurderingen skal følges av konkrete tiltak.  

– På julebord, for eksempel, kan man oppleve at det drikkes mye alkohol, at man må hanskes med krevende kunder og at det er høy intensitet i arbeidet. Da bør arbeidet tilrettelegges gjennom tilpassing av oppgaver. Arbeidsgiver kan eksempelvis sikre at det er andre voksne arbeidstakere til stede, flytte yngre arbeidstakere til de tidligste skiftene, gi gode pauser i arbeidet og sørge for at flere ansatte jobber på samme bord, sier Anette Østmo Farstad.

Les mer

Barn og ungdom i arbeid

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FORBUD MOT NATTARBEID: Arbeidsgiverne skal ta ekstra hensyn til unge arbeidstakere. 
FORBUD MOT NATTARBEID: Arbeidsgiverne skal ta ekstra hensyn til unge arbeidstakere. 
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom