Utdanningsdirektoratet

Ungdomsskoleelever får bedre karakterer i flere fag

Del

De siste årene har det vært en jevn økning i avgangskarakterene fra grunnskolen. Årets avgangselever har i snitt 0,4 høyere poengsum enn fjorårets.

Foto: Tine Poppe
Foto: Tine Poppe

– Jeg er glad for at den positive utviklingen forsetter, og at færre elever går ut av grunnskolen uten karakter. Vi har jobbet målrettet med å løfte de grunnleggende ferdighetene med intensivopplæring i regning, lesing og skriving. Disse tallene tyder på at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. 

– Når vi ser på resultatene over tid, ser vi at karakterene går opp og flere får karaktererVi registrerer en positiv trend når det kommer til karakterstatistikk for grunnskolen, sier Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.  

I 2017-18 er det rundt 3 200 av de nær 61 000 elevene som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, og som derfor ikke får beregnet grunnskolepoeng (se faktaboks). Dette utgjør 5,3 prosent av elevene. I fjor utgjorde dette 5,6 prosent. 

Jevn utvikling 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har økt jevnt de siste årene, både nasjonalt og i alle fylker. Elevkullet har denne gangen i snitt 41,8 grunnskolepoeng.

– Vi synes det er gledelig at det er en positiv utvikling i norske eleverkarakterer i flere fag, blant annet i matematikkBlant annet ser vi at færre elever får karakterene 1 og 2 i matematikk enn for noen år siden.I matematikk er dette er en utvikling som vi har sett over noen år i grunnskolen,men vi kan ikke si med sikkerhet hva oppgangen skyldes, sier Huse. 

Små forskjeller 

Kun 2,grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2016-17Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,grunnskolepoeng.  

For de enkelte fagene er det relativt små endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer fra i fjor, men for de fleste fagene er karakterene stabile eller går svakt opp.Snittkarakteren på skriftlig eksamen i matematikk skriftlig endrer seg mest, og går opp med 0,2 karakterpoeng fra i fjor. 

Mer om karakterstatistikken

Fakta  

  • Grunnskolepoeng beregnes ved å summere alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. 
  • Elevene får i snitt høyere karakterer på muntlig eksamen enn til standpunkt, og høyere karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen.  
  • Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag,  
  • Både til standpunkt og til eksamen. Forskjellen er størst i norsk. Fordelingen av elever på enkeltkarakterer til skriftlig eksamen viser at det er flest elever som får karakteren 3 på eksamen i norsk hovedmål og norsk sidemål. I engelsk og matematikk er det flest elever som får karakteren 4, og det er flere som får karakteren 5 eller 6 enn i norsk. 
  • Jentene har hatt en mer positiv utvikling enn guttene og har nå i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene.  
  • Elevene ved private skoler har i snitt 2,3 grunnskolepoeng mer enn elever ved offentlige skoler, men kun 3,4 prosent av elevene går på private grunnskoler.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Tine Poppe
Foto: Tine Poppe
Last ned bilde

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet