GlobeNewswire

Undersökning från Workday visar att euopeiska medarbetare är ivriga att ta igen förlorade karriärmöjligheter

Dela

Studien visar oro kring karriärutveckling då möjligheter till nya färdigheter gått förlorade

STOCKHOLM, Sweden, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, släpper idag de första resultaten i sin europeiska undersökning The Employee Outlook: Understanding Employee Sentiment and Priorities Across Europe som avslöjar att européer är oroliga för den inverkan pandemin har på deras karriär. För vissa innebär den plötsliga övergången till hemarbete att de har förlorat viktiga möjligheter att få nytt ansvar och nya färdigheter.

Workday har samarbetat med forsknings- och strategikonsultföretaget Yonder Consulting (tidigare Populus) för att genomföra den kvantitativa studien över hela Europa. Yonder har undersökt mer än 17 000 anställda under chefsnivå i organisationer med mer än 250 anställda, på nio europeiska marknader.

Resultaten visar:

  • Anställda är generellt positiva till chefernas ledarskap även under dessa osäkra tider, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Storbritannien är de som är mest positivt inställda till sina chefer
  • Nästan hälften av de anställda (44%) i Storbritannien, Spanien och Italien rapporterar att de har missat möjligheter till att få ytterligare ansvar och nya färdigheter på grund av pandemin
  • Mer än en fjärdedel av de anställda (26%) känner att de har gått miste om möjligheter att utveckla sin karriär, inklusive 47% av de 18–34-åringar som är oroliga för den inverkan som pandemin har haft för deras möjligheter på arbetsplatsen

Undersökningen avslöjar också att 25% av alla anställda vill byta jobb de närmaste tolv månaderna i hopp om att hitta bättre karriärutveckling, en mer intressant roll och förbättrad lön. Endast 12% säger att deras önskan att byta jobb har drivits av deras arbetsgivares svar på COVID-19-pandemin.

Trots pandemitryck tror 30% av de anställda fortfarande att de kommer att få en löneökning nästa år, även om spanjorer och italienare är minst hoppfulla, endast 23% respektive 18% tror att de kommer att få löneökning. I Sverige tror över hälften av de svarande (52%) att deras lön kommer att öka. En konkurrenskraftig lön är den mest motiverande faktorn när man letar efter en ny roll på samtliga marknader, 54% säger att de inte skulle vara villiga att sänka sin lön för mer flexibla arbetsvillkor.

Workday hjälper HR-chefer över hela världen att navigera personalens återvändande till arbetsplatsen och att leda i den dynamiska miljö som råder. Detta inkluderar möjligheten att utvärdera arbetskraftens och arbetsplatsens beredskap för återöppning baserat på anställdas åsikter och känsla av att vara inkluderade. Organisationer kan även använda Workday för att anpassa medarbetarupplevelsen och ge karriärutvecklingsförslag för varje anställd, baserat på kunskap om en arbetares färdigheter och karriärintressen, samt de färdigheter som är kritiska för organisationen.

Anställda Positivt Inställda Till Sina Chefer

För att jämföra anställdas uppfattning om deras nuvarande chefers övergripande prestation genomförde forskargruppen en faktoranalys. Med hjälp av 13 påståenden kunde de förena dessa olika attribut till en poäng - The Leadership Index Score. Denna poäng fungerar som ett mått på hur en anställd känner för ledarskapets prestationer inom den organisation där de för närvarande arbetar. En poäng under 100 betyder att ledare på vissa marknader presterar under genomsnittet och en poäng över 100 betyder att dessa ledare presterar över genomsnittet.

Leadership Index Score visade att ledare i Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Storbritannien är mest uppskattade av de anställda.

LandThe Leadership Index Score
Nederländerna108
Tyskland106
Schweiz103
UK103
Spanien99
Belgien97
Sverige97
Italien95
Frankrike93

I länder där ledarskapet värderades högre än genomsnittet (Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien) är det också mer troligt att anställda känner att de förstår vilken roll de kommer att spela i organisationens framtid (65%, 64%, 63% respektive 62%). Chefer i Storbritannien och Nederländerna bedömdes som mest empatiska av sina anställda (64% respektive 65%), medan ledare i Nederländerna (55%), Schweiz (54%) och Tyskland (53%) ansågs bäst på att hantera förändring.

Förtroende För Ledarskap

Ungefär hälften av cheferna tycks ha hanterat 2020 bra genom att prioritera anställdas hälsa och säkerhet (59%) samt genom att visa empati (55%). Nästan hälften av de anställda (49%) anser att deras företagsledning generellt har hanterat förändringar väl.

De flesta anställda känner att kommunikationen från chefer har varit lika frekvent eller ökat under 2020, särskilt de som arbetar i Storbritannien (85%) och Italien (88%).

Forskningen visar en i stort sett positiv bild av hur organisationer över hela Europa har anpassat sig till den dramatiska förändringen av arbetsmönster som pandemin tvingat fram. Trots att nästan hälften av de anställda (46%) rapporterade att de sällan, om någonsin, arbetat hemifrån före 2020, anser sig över hälften av de som arbetat hemifrån under 2020 vara mindre stressade (53%) och mer produktiva (56%).

Motivation

Ungefär hälften av de anställda har haft svårt att motivera sig själva. Detta verkar främst drivas av faktorer som:

● Brist på kontakt och interaktion med kollegor (27%)
● Människor som saknar kollegor (21%)
● Pandemin får arbetet att verka mindre viktigt (23%)

Holländarna är de som uppges vara mest nöjda, produktiva och motiverade. Det är också de som, tillsammans med tyskarna, är minst trötta.

Verktyg och utbildning

Även om 84% av de anställda rapporterar att de kan få tillgång till den information de behöver och 67% anser att de har fått tillräckligt med stöd när de arbetar hemifrån, har 66% inte fått någon utbildning i hur man kan arbeta hemifrån på ett effektivt sätt.

Kommenterar till Nyheterna

”Även om det är lugnande att se att många företagsledare framgångsrikt har lyckats ta sig genom de oförutsedda förändringarna som pandemin medfört, kommer den verkliga effekten att ses i det sätt som organisationer stöttar anställda i övergången till någon form av normalitet när vi kommer tillbaka från lockdown”, säger Carolyn Horne, president, EMEA, Workday. ”Detta bör inkludera stöd för medarbetarutveckling genom kompetensutbildning och skapande av nya möjligheter, som virtuellt lärande och intern rörlighet, något som inte bara kommer att bidra till en organisations fortsatta framgång utan också öka medarbetarnas välbefinnande.”

Ytterligare Information

Mellan den 28 oktober – 18 november 2020 genomförde Yonder en onlineundersökning på nio marknader bland totalt 17 054 anställda under chefsnivå i organisationer med 250+ anställda. De nio länderna valdes ut då de representerade en god geografisk spridning över hela Europa och speglade de fem största europeiska ekonomierna samt var lämpliga för en online-undersökningsmetodik. Yonder är medlem i British Polling Council och följer dess regler. Mer information finns på https://yonderconsulting.com/.

Metodik

Onlinepanelernas storlek i varje land var tillräcklig för att möjliggöra ett robust urval av anställda som arbetar i organisationer med över 250 anställda. En urvalsstorlek på 2000 respondenter på varje marknad var målet för fältarbete eftersom det ger en robust bas för analys. Felmarginalen för en 2000 stickprovsstorlek är +/- 2,2% vid en 95% konfidensnivå, vilket innebär att om undersökningen genomfördes 100 gånger igen, förväntas 95 gånger av 100 att resultaten skulle förändras maximalt av +/- 2,2%. Att nå anställda via en online-metod i Schweiz är svårare eftersom det finns färre personer som anmält sig till onlinepaneler. Man enades därför om att kompromissa och använda en mindre basstorlek. Totalt uppnåddes 1 004 respondenter i Schweiz. Det bör noteras att den mindre basstorleken på 1 004 i Schweiz skapar en felmarginal +/- 3,1% vid en konfidensnivå på 95%.

Om Workday:
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 45 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat:
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden och förväntade resultat samt fördelar med lösningar och erbjudanden från Workday. Ord så som ”tro”, ”kan”, ”kommer att”, ”uppskatta”, ”fortsätta”, ”förutse”, ”tänka”, ”förvänta”, ”söka”, ”planera” ”projektera” och liknande uttryck utmärker denna typ av uttalanden, som kan komma att innehålla osäkerheter, risker och antaganden. Om antaganden visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de citat som angivits. Risker inkluderar det som beskrivs och anges i våra ansökningar hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive vårt formulär 10-Q för skattekvartalet som sträckte sig till och med 30 april 2021 samt framtida rapporter som kan komma att registreras hos SEC. Workday kommer inte att uppdatera dessa uttalanden i efterhand.

Alla icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga kan komma att ändras, och kan komma att inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workdays tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
T: +46 (0) 797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES15.6.2021 09:30:00 CEST | Press release

Bid date, 2021-06-15Auction date2021-06-15Settlement date2021-06-16Maturity Date2021-06-23Nominal amount484 billion SEKInterest rate, %0.00Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateConfirmation of bids to e-mailrbcert@riksbank.seThe lowest accepted bid volume1 million SEKThe highest accepted bid volume484 billion SEKAllocation Time10.15 (CET/CEST) on the Bid dateProjected minimum liquidity surplus during the term968 billion SEKExpected excess liquidity at full allotment484 billion SEK Stockholm, 2021-06-15

Klövern kommer att sammankalla en extra bolagsstämma enligt begäran från Corem15.6.2021 09:06:03 CEST | Pressemelding

En extra bolagsstämma kommer att hållas i Klövern AB (publ) (”Klövern”) den 9 juli 2021 för val av ny styrelse i enlighet med begäran från Corem. Kallelse utfärdas separat. Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade idag erbjudandet ovillkorat och förlängde acceptfristen till den 23 juni 2021. Corem kontrollerar cirka 89,1 procent av de utestående aktierna och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern Tel: 070-546 71 00 Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se. Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se. Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en ev

Klövern will convene an Extraordinary General Meeting in accordance with a request from Corem15.6.2021 09:06:03 CEST | Press release

An Extraordinary General Meeting will be held in Klövern AB (publ) (”Klövern”) on 9 July 2021 to elect a new Board of Directors in accordance with a request from Corem. A notice will be issued separately. On 29 March 2021, Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) announced a public offer to the shareholders of Klövern. Today, Corem declared the offer unconditional and extended the acceptance period to 23 June 2021. Corem controls approximately 89.1 percent of the outstanding shares and approximately 90.8 percent of the votes in Klövern. Klövern AB (publ) For further information, pleasecontact: Pia Gideon, Chairman of the Board of Directors in Klövern Phone: +46 70 546 71 00 Klövern is a real estate company committed to working closely with customers to offer them attractive premises in growth regions. Klövern is listed on Nasdaq Stockholm. For further information, see www.klovern.se. Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Phone: +46 10 482 70 00. Email: info@klovern.se. This

Ahold Delhaize share buyback update15.6.2021 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, June 15, 2021 – Ahold Delhaize has repurchased 254,009 of Ahold Delhaize common shares in the period from June 7, 2021 up to and including June 11, 2021. The shares were repurchased at an average price of € 24.58 per share for a total consideration of € 6.2 million. These repurchases were made as part of the €1 billion share buyback program announced on November 4, 2020. The total number of shares repurchased under this program to date is 20,396,452 common shares for a total consideration of € 470.8 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2021/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs

Delphix Appoints Proven Industry Leader as Senior Vice President of International Operations15.6.2021 07:00:00 CEST | Press release

Steve Barrett Brings More Than Two Decades of Experience in Enterprise Software, SaaS to Delphix LONDON, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix, the pioneer in programmable data infrastructure, today announced the appointment of Steve Barrett as Senior Vice President of International Operations. Based in the UK, Barrett will be responsible for leading revenue operations for both EMEA and APJ. “Steve’s track record of leading teams to deliver consistent performance and drive customer engagement will be a key advantage for us as we continue to pioneer data automation,” said Steven Chung, President of Worldwide Field Operations at Delphix. “In addition to his domain expertise in DevOps, enterprise apps and data centres, Steve's focus on employee engagement and passion for encouraging diversity, equity and inclusion makes us very excited to welcome him to the Delphix team.” Barrett brings more than 20 years of experience in enterprise software and SaaS companies. He joins Delphix from P

Roche data at EAN 2021 showcase significant impact of therapies across diverse neuroscience portfolio15.6.2021 07:00:00 CEST | Press release

Data for EVRYSDI reinforce safety profile and efficacy in a broad spinal muscular atrophy (SMA) population, following recent EU approvalData for ENSPRYNG in neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) build on safety profile and efficacy following recent CHMP opinion, including in adults with concomitant autoimmune diseases (CAIDs) OCREVUS data continue to show consistent benefit on slowing disease progression in relapsing MS (RMS) and primary progressive MS (PPMS)Additional presentations in Alzheimer’s disease (AD), Huntington’s disease (HD) and Parkinson’s disease (PD) continue to contribute to understanding of these complex neurological disorders Basel, 15 June 2021 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced that data across its growing neuroscience portfolio will be presented at the 7th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) Annual Meeting being held virtually 19-22 June, 2021. These new and encore data demonstrate Roche’s commitment to advancing the clini