Ultimovacs

Ultimovacs kjøper teknologivirksomhet innen immunterapi for 50 millioner

Del

Biotekselskapet Ultimovacs AS overtok forrige måned immunterapivirksomheten til det svenske selskapet Immuneed AB. De komplementære teknologiene i de to selskapene gir en unik plattform for å utvikle enda bedre vaksineløsninger for behandling og potensielt forebygging av kreft.

Den overtatte virksomheten er nå etablert som Ultimovacs AB, et heleiet svensk datterselskap av Ultimovacs AS. Selskapet ligger i Uppsala og har to ansatte.

I Ultimovacs har vi sett etter en adjuvant-teknologi som ytterligere kan forbedre kreftvaksiner. Samtidig har Immuneed vært på utkikk etter en peptidbasert vaksineplattform for videre uttesting av deres teknologi. Dette er en perfekt match”, sier Øyvind Kongstun Arnesen, adm. dir. i Ultimovacs.

Ultimovacs er et norsk legemiddelselskap som utvikler nye løsninger innen immunterapi mot kreft. Hovedproduktet er UV1, en peptid-basert vaksine som skaper en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. UV1 er nå under klinisk utprøvning i USA.

Kjøpesummen for teknologivirksomheten i Immuneed AB var NOK 50,4 millioner. Kjøpesummen ble til dels gjort opp i kontanter og til dels i aksjer i Ultimovacs AS.

Vi er veldig entusiastiske til denne sammenslåingen. Ved at vi går sammen med Ultimovacs, som har sin lovende kreftvaksine og betydelig erfaring fra klinisk utvikling, så tror vi potensialet i TET-plattformteknologien kan realiseres og at pasienter kan høste fordeler raskere og bedre”, sier Camilla Huse Bondesson, styreleder i Immuneed AB. 


Verdien av Immuneeds teknologi for Ultimovacs

Basert på en eksklusiv lisensavtale med Leiden University Medical Centre, har Immuneed utviklet teknologi (under navnet ‘TET-platform™’) som Ultimovacs tror kan komplettere kreftvaksineløsningene som er under utvikling av Ultimovacs. TET-platform™ adresserer den generelle utfordringen ved såkalte ‘adjuvanser’ som forsterker immunforsvarets ønskede respons på vaksiner. Teknologien gjør det mulig å samle adjuvans og selve vaksinen i ett molekyl. Når man benytter teknologien fra Immuneed vil antistoffer i kroppen som er generert som følge av tidligere vaksinering kunne fungere som en adjuvans for en ny vaksine. Dette prinsippet er generelt og kan anvendes som en adjuvans for mange ulike vaksiner. Prinsippet og teknologien har blitt validert i ulike prekliniske modeller.  

Ultimovacs ser på TET-platform™-teknologien som en lovende og generell strategi for å forsterke og øke T-celleresponsen mot peptider i en kreftvaksine. I parallell med videre utvikling av den terapeutiske kreftvaksinen UV1 vil Ultimovacs derfor jobbe aktivt med utviklingen av en ny ‘first-in-class’ kreftvaksine basert på den proprietære TET-platform™-teknologien.


Oppdatert aksjonæroversikt Ultimovacs AS

Etter transaksjonen eier Immuneed 5,4% av aksjene i Ultimovacs AS. Ultimovacs AS har nå følgende aksjonærer:

Gjelsten Holding AS                                      30,50%

Inven2 AS                                                     14,18%

Canica AS                                                       8,72%

Radiumhospitalets Forskningsstiftelse            8,71%

Langøya Invest AS                                          5,66%

Immuneed AB                                                  5,41%

Watrium AS                                                      5,12%

Sundt AS                                                          3,85%

Prieta AS                                                          3,03%

CGS Holding AS                                               2,27%

Helene Sundt AS                                              2,27%

Øvrige aksjonærer                                           10,27%

Totalt                                                             100,00%


Ultimovacs fremover

Ultimovacs vil fortsette den kliniske utprøvingen av sin kreftvaksine UV1 frem mot en mulig godkjenning av legemiddelet. Ultimovacs vil i tillegg jobbe aktivt med utviklingen av en ny ‘first-in-class’ kreftvaksine ved å utnytte den nylig overtatte TET-platform™-teknologien. Ultimovacs har startet forberedelsene til en mulig notering på Oslo Børs. Hensikten med noteringen er primært å sikre finansiering av de sentrale utviklingsprosjektene over de neste 5 årene med mål om å søke om registrering av UV1 som godkjent legemiddel.  

Immuneed fremover

Immuneeds hovedaktivitet fremover vil være å videreutvikle servicevirksomheten som har vært operativ siden 2014. Denne virksomheten baseres seg på en metode for analyse av akutte immun-relaterte bivirkninger av legemidler. Analysene gir en bedre og tidligere forståelse av reaksjoner ved oppstart av kliniske studier.

Oslo/Uppsala, 30. august 2018

Øyvind Kongstun Arnesen

adm. dir., Ultimovacs AS

Camilla Huse Bondesson

styreleder, Immuneed AB

Nøkkelord

Kontakter

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Kongstun Arnesen
adm. dir., Ultimovacs AS

Mobil                 (+47) 909 71226
E-post               oeyvind.arnesen@ultimovacs.com
Webside            www.ultimovacs.com

Camilla Huse Bondesson
styreleder, Immuneed AB

Mobil                 (+46) 70 666 8209
E-post               Camilla.huse.bondesson@conlega.com
Webside            www.immuneed.com

Bilder

Last ned bilde
Øyvind Kongstun Arnesen, CEO Fotograf: Charlotte Sverdrup
Øyvind Kongstun Arnesen, CEO Fotograf: Charlotte Sverdrup
Last ned bilde

Lenker

Om Ultimovacs

Ultimovacs
Ultimovacs
Ullernchausséen 64
0379 Oslo

+47 450 22 471http://www.ultimovacs.com

Om Ultimovacs

Ultimovacs er et legemiddelselskap som utvikler nye immunterapiløsninger mot kreft. Ultimovacs er et norsk legemiddelselskap som utvikler nye løsninger innen immunterapi mot kreft. Hovedproduktet er UV1, en peptid-basert vaksine som skaper en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. UV1 utvikles som en terapeutisk kreftvaksine for bruk som monoterapi og som en plattform for bruk sammen med andre immunterapibehandlinger mot kreft som har behov for en pågående T-cellerespons relatert til sin virkemåte. Ultimovacs har et bredt klinisk utviklingsprogram med kliniske forsøk I Europa og USA.

Ultimovacs ble etablert i 2011. Selskapet og selskapet proprietære teknologi er basert på preklinisk og klinisk forskning innen immunterapi ved Oslo Universitetssykehus. Selskapet er privateid, i hovedsak av norske privatinvestor.

Ultimovacs har startet forberedelser til mulig børsnotering på Oslo Børs. Målet er å gjennomføre en børsnotering første del av 2019. Hensikten med noteringen er primært å sikre finansiering av de sentrale utviklingsprosjektene over de neste 5 årene med mål om å søke om registrering av UV1 som godkjent legemiddel. www.ultimovacs.com

 

Om Immuneed

Immuneed AB, som ble etablert i 2014, er et biotekselskap som tilbyr en ny laboratoriebasert, spesialisert service for avdekning av akutte immunrelaterte bivirkninger av legemidler. Analysemetoden kan minimere risiko knyttet til infusjonsreaksjoner, samt bidra til reduserte kostnader for preklinisk utvikling av legemidler. Det skreddersydde servicetilbudet suppleres med immunologisk ekspertise som styrker kvaliteten på analysene for å gi en best mulig støtte til utviklingen av legemidler; linking preclinical data to clinical reality™. www.immuneed.com

Følg pressemeldinger fra Ultimovacs

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ultimovacs på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ultimovacs

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom