Avinor

Ullensaker kommune og Avinor signerer avtale om samarbeid for utvidelse av Gardermoen renseanlegg

Del

Utvidelsen av anlegget skal tilfredsstille Norges strengeste krav til rensing og dekke fremtidig behov for både lovpålagte rensing av avløpsvann og forurenset overvann fra Oslo lufthavn. Avinor finansierer lufthavnens behov i anlegget. Ullensaker kommune skal ta over rensing for flere områder og dagens anlegg er fullt.

Nye Gardermoen renseanlegg planlegges ferdig i 2025 og vil ha en kapasitet som er mer enn fordoblet sammenlignet med dagens anlegg. Renseanlegget skal fortsette å rense avløpsvann fra Nannestad, Oslo lufthavn og Ullensaker og er utformet for å kunne håndtere veksten i kommunene og lufthavnen.

Sikrer utvidelser i et 100-årsperspektiv
Gjennom 20 års samarbeid med Avinor er det dokumentert at Gardermoen renseanlegg kan oppnå svært gode renseresultater. Samtidig vil samarbeidet gi driftsmessig og økonomiske stordriftsfordeler.

– Kontraktene som signeres regulerer utvidelsen og samarbeidet mellom Ullensaker kommune og Avinor og den nye avtalen sikrer fremtidig mulighet for ytterligere utvidelser i et 100-årsperspektiv, sier Rune Hallingstad, rådmann Ullensaker kommune.

Avtalen omfatter både utbygging, drift og fremtidig arealbehov. Avinor er også tilfredse med avtalen og peker på at man har kommet frem til en løsning som er til det beste for miljøet og dermed for lokalsamfunnet rundt lufthavnen.

– Dette har vært en langvarig og grundig prosess der vi har brukt tid for å komme frem til en løsning som er til det beste for øvre Romerike, for dets innbyggere, for oss som en stor aktør og for kommunen. I sum er vi godt fornøyd med utfallet, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Vinn-vinn for miljøet
Fylkesmannen, som er forurensningsmyndighet, har stilt Norges strengeste krav til rensing av fosfor i det nye anlegget. Ullensaker kommune har også et krav til at bakterieinnholdet i sommerhalvåret skal ligge innenfor normen for badevannskvalitet.

– Forurenset overvann fra flyplassen renses i dag i det kommunale renseanlegget og gjør at noe av den oppsamlede avisningsvæske fra flyene (glykol) kan utnyttes som ressurs i renseanlegget og erstatte innkjøp av andre innsatsmidler. For miljøet er dette en vinn-vinn-situasjon da et avfallsprodukt blir omgjort til en ressurs fra renseprosessen, forteller Ingar Tranum, Prosjektleder Ullensaker kommune.

Ullensaker kommune drifter i dag avløpsrenseanlegget med komplekse prosesser på en god måte. Vi har i noen år testet ut renseløsninger på Gardermoen som ikke tidligere har vært tatt i bruk i Norge. Resultatene har vært lovende, og er blitt publisert og gjort tilgjengelig for deltagerne i en anbudskonkurranse på levering til det nye anlegget. Og med utgangspunkt i de testene er det mulig å skape enda bedre renseprosesser.

Fakta:

Etter en avholdt konkurranse foreligger det nå en innstilling på valg av prosessleverandør.

Det skal innhentes en politisk beslutning om gjennomføring av prosjektet innenfor en kalkulert kostnadsramme. Dette er planlagt i juni måned, slik at detaljprosjekteringen kan starte opp etter sommerferien og det nye anlegget stå ferdig utbygd innen 1.1.2025

Kontaktpersoner Ullensaker kommune:

Rune Hallingstad, Rådmann,
66108040
Rune.Hallingstad@ullensaker.kommune.no

Inger Kronen Tveranger
Kommunaldirektør Plan, kultur og tekniske tjenester
930 59 065
Inger.kronen.tveranger@ullensaker.kommune.no

Ingar Tranum
Prosjektleder VA-Utbygging
90 53 94 24
ingar.tranum@ullensaker.kommune.no

Kontakter Avinor:

Per-Rune Lunderby
Forhandlingsleder for Avinor 
905 17 287

Pressetelefon:
918 15 614
presse@avinor.no

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom