Frivillighet Norge

Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

Del

Tirsdag la familie- og kulturkomiteen frem sin innstilling til Stortinget om ny frivillighetspolitikk. –Rettighetsfestet og full momskompensasjon har vært hovedkravet fra en samlet frivillighet i lang tid, men regjeringspartiene er bremsekloss. Komplett uforståelig politikk med store negative konsekvenser for frivilligheten, mener Frivillighet Norge.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen vil ikke ha moms på dugnad for frivillige organisasjoner. Foto: Janne Nyhus /Frivillighet Norge
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen vil ikke ha moms på dugnad for frivillige organisasjoner. Foto: Janne Nyhus /Frivillighet Norge

– Den statlige avgiften på frivillighet er penger som kan gå til økt aktivitet hos organisasjoner som er avgjørende for samfunnet vårt. Det er skuffende at flertallet ikke prioriterer å dempe avgiftsbyrden for frivillige organisasjoner, men vi er veldig glade for at opposisjonen er så tydelig i sin støtte til vårt krav, uttaler Stian Slotterøy Johnsen generalsekretær i Frivillighet Norge.

Momskompensasjon ble opprettet for å kompensere frivillige organisasjoner for deres utgifter til merverdiavgift, slik at deres aktivitet ikke skulle svekkes som følge av Stortingets innføring av moms på tjenester. Siden innføringen har det manglet penger i potten, noe som fører til at de fleste organisasjonene får tilbake mindre enn deres reelle utgifter. Frivillighet Norge mener organisasjonene burde ha rett på full momskompensasjon. Dette foreslår SV, Sp og Ap i innstillingen til Stortingsmeldingen Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig.

– I hele år har vi sett hvor viktig frivilligheten er for det norske samfunnet. 64 % av oss jobbet frivillig i 2018. Ved ulykker og katastrofer stiller vi opp for hverandre og gjør en uvurderlig innsats. Dette er med på å bygge samfunnet vårt sammen, dugnadstime for dugnadstime. Det er uforståelig at dette arbeidet skal svekkes av avgift til staten, en avgift som næringslivet slipper, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge oppfordrer lokalpolitikerne til å ta kontakt med sine Stortingsrepresentanter før debatten 16. mai. De mener at alle kommunestyrer rundt om burde være opptatt av at frivilligheten har så gode muligheter som mulig. «Uten frivilligheten stopper Norge» skrev VG på lederplass 25. mars i år. Slotterøy Johnsen er opptatt av hvilke muligheter bedre rammevilkår vil gi.

–Hver dag jobber veldig mange av oss frivillig i lokalsamfunnet vi er en del av. Sammen sørger vi for at unger får et fritidstilbud, at de som trenger det får hjelp, at ensomme har noen å snakke med og at vi kan møtes og skape opplevelser sammen. Vi kan ikke se for oss 17. mai uten korps eller påskefjellet uten hjelpeorganisasjonene. Derfor er momskompensasjonen så viktig. Vi både kan og vil gjøre mer, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen vil ikke ha moms på dugnad for frivillige organisasjoner. Foto: Janne Nyhus /Frivillighet Norge
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen vil ikke ha moms på dugnad for frivillige organisasjoner. Foto: Janne Nyhus /Frivillighet Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom