Revisorforeningen

Ufin omkamp fra Skattedirektoratet om kontantfaktura

Del

Skattedirektoratet endrer spillereglene etter at kampen er avgjort og spillerne har innrettet seg. Uhørt, mener Revisorforeningen, som krever at departementet setter foten ned.

Finansdepartementet må snarest rydde opp og sørge for de problemer som er skapt for de bokføringspliktige blir rettet opp, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Finansdepartementet må snarest rydde opp og sørge for de problemer som er skapt for de bokføringspliktige blir rettet opp, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften ble endret i 2018 etter stort press fra næringsliv og bransjeorganisasjoner. Systemleverandører og bokføringspliktige innrettet seg deretter raskt i tråd med endringen.

I en prinsipputtalelse om kontantfaktura fra 7. januar i år skaper Skattedirektoratet ny forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige. Der uttaler de at bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem likevel ikke kan anvendes av "..virksomheter som driver regulær detaljhandel/tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personopplysninger ved kontantsalg".

- Dette er uhørt. Finansdepartementet må snarest rydde opp og sørge for de problemer som nå igjen er skapt for de bokføringspliktige blir rettet opp, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Hanstad minner om at Finansdepartementet så sent som i desember i fjor uttalte at "..kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften."

- Hverken Finansdepartementet, Skattedirektoratet eller andre har tidligere gitt signaler om at bestemmelsens ikke skal gjelde generelt. Det er heller ikke gitt signaler om at bestemmelsens rekkevidde er begrenset, sier Hanstad.

- Systemleverandører har tilpasset seg bestemmelsen og lagt opp til gode og praktiske løsninger som blir gjennomført i praksis. De bokføringspliktige, revisorer og regnskapsførere har forholdt seg til det alle har oppfattet er departementets syn.

- Endringer som dette kan ikke gjøres gjennom prinsipputtalelser. Det må gjennomføres en forsvarlig prosess hvor de som berøres blir hørt. Uansett må Finansdepartementet nå sørge for at innholdet i Skattedirektoratets uttalelse trekkes tilbake, og at den rettsoppfatning som er etablert etter Finansdepartementets endring av bokføringsforskriften, blir stående.

- Denne avklaringen må komme raskt, avslutter Hanstad.

Kontakter

Bilder

Finansdepartementet må snarest rydde opp og sørge for de problemer som er skapt for de bokføringspliktige blir rettet opp, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Finansdepartementet må snarest rydde opp og sørge for de problemer som er skapt for de bokføringspliktige blir rettet opp, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom