Statens vegvesen

Udyktighet og høy fart bidro mest til dødsulykkene i fjor

Del

Manglende førerdyktighet var medvirkende ulykkesårsak i nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i fjor.

Svein Ringen
Svein Ringen

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har siden 2005 gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker i trafikken i Norge. Rappporten som tar for seg 2020-ulykkene er nå klar, og viser at mer enn 70 prosent av dødsulykkene var enten møteulykker eller utforkjøringsulykker.

- I 2020 ser vi at færre omkom i personbil, mens flere omkom på motorsykkel, sammenlignet med gjennomsnittet de siste 10 åra. Samtidig ser vi at av de som omkom i personbil, var det færre som brukte bilbelte, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen, som har utarbeidet rapporten.

Rapporten kan du lese her.

Dette er de ulykkesårsakene knytta til føreren som oftest går igjen i 2020:

  • Manglende førerdyktighet, særlig manglende oppfattelse av skilt, andre trafikanter, etc.
  • Høy fart etter forholdene, eller fart godt over fartsgrensa.
  • Kjøring i ruspåvirka tilstand.

Også andre faktorer har bidratt til at ulykkene inntraff:

  • Forhold knyttet til vegen og vegmiljøet, særlig vegens linjeføring, sikthindringer og skilting.
  • Feil og mangler ved kjøretøyene.

- Formålet med analysene er å avdekke risikofaktorer i trafikken, finne medvirkende årsaker til at ulykkene skjedde, og forklare hvorfor skadeomfanget ble så omfattende som det ble. Kunnskapen danner grunnlag for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, slik at ulykker kan forhindres i framtida, sier Svein Ringen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Svein Ringen
Svein Ringen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom