Eviny

Tysnes Kraftlag får 15,6 millioner kroner i utbytte fra Eviny

Del

Eviny har i 2021 styrket posisjonen med å bidra til grønn omstilling og skape verdier for storsamfunnet. Styret i Eviny innstiller til generalforsamlingen å tildele et utbytte på 916 millioner kroner for 2021 til sine eiere; 17 kommuner, to lokale kraftlag på Vestlandet og Statkraft.

Det er lite vann i magasinene på Vestlandet, som her i Grøndalsvatnet i Voss herad. Inntektene fra kraftproduksjon har økt som følge av høye kraftpriser i 2021, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen.
Det er lite vann i magasinene på Vestlandet, som her i Grøndalsvatnet i Voss herad. Inntektene fra kraftproduksjon har økt som følge av høye kraftpriser i 2021, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen.

– De siste månedene har vi stått i en ekstraordinær situasjon med rekordhøye kraftpriser. Dette har bidratt til et godt underliggende resultat for Eviny, som endte på 1,5 milliarder kroner i 2021. Overskuddet går i hovedsak tilbake til våre eiere, hvor det kommer felleskapet til gode. I fjor bidro Eviny med ca. 2 milliarder kroner i skatt tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eiere. Vår jobb i en slik situasjon er å skape verdi for eierne våre, og samtidig investere i det grønne skiftet til det beste for storsamfunnet, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i Eviny.

Høye priser – redusert produksjon

Årsresultatet ble 816 millioner kroner, en nedgang på 726 millioner kroner fra 2020. Det skyldes i hovedsak verdiendringer i fremtidige kraftkontrakter som ikke var realisert ved årsskiftet. I tillegg var resultatet for 2020 påvirket av høye inntekter fra salg og markedsverdivurdering av aksjer i Fjordkraft Holding ASA.

I bergensområdet (NO5) var kraftprisen 75 euro/MWh i 2021, som er 65 euro/MWh høyere enn i 2020. Vannkraftproduksjonen ble 6,8 TWh som er en reduksjon på 1,9 TWh fra 2020.

– Driftsinntektene har økt som følge av høye kraftpriser, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen, forklarer Hilland.

Prissikring gir mer stabile resultat

– Eviny har en sikringsstrategi som skal bidra til å jevne ut virkningene som svingninger i kraftpriser og valutakurser har på Evinys realiserte resultat. Når kraftprisene stiger som i 2021, så går verdien av inngåtte kraftkontrakter ned. Tilsvarende vil verdien gå opp når kraftprisene faller, slik de gjorde i 2020, sier Hilland.

Dersom resultatbidrag fra kraft- og valutakontrakter holdes utenfor, utgjør det underliggende resultat 1,5 milliarder kroner.

Rekordstore utslippskutt med landstrøm i Bergen Havn

Eviny er en pådriver for nullutslippsløsninger og elektrifisering. Landstrøm for skip gjennom selskapet Plug er en av satsingene, og i 2021 ble det satt rekord for landstrøm til skip i Bergen Havn. 16 000 tonn CO2-utslipp ble spart som følge av at stadig flere skip velger å koble fra diselgeneratorene og bruke landstrøm.

– Elektrifisering blir en stadig sterkere driver for fremtidens energisystem både nasjonalt og globalt. Den storstilte europeiske satsingen på elektrifisering setter retning for nullutslippssamfunnet. Eviny sin elektrifiseringsportefølje spiller en nøkkelrolle i denne utviklingen, og vi skal være en pådriver for et fullelektrisk Norge i årene som kommer, sier Hilland.

Her kan du lese Evinys årsrapport for 2021 

UTBYTTE FORDELT PÅ HVER EIER 

Eier (eierandel i parentes)

Aksjer

Utbytte i kr

Statkraft Industrial Holding AS (43,44 %):

64160

397 891 473

Bergen kommune (37,75 %):

55765

345 829 457

Alver kommune (3,45 %):

5099

31 621 705

Øygarden kommune (3,43 %):

5062

31 392 248

Askøy kommune (2,48 %):

3666

22 734 884

Sunnfjord kommune (2,27 %):

3358

20 824 806

Tysnes Kraftlag AS (1,70 %):

2511

15 572 093

Kvinnherad kommune (0,91 %):

1341

8 316 279

Kvam herad (0,90 %):

1329

8 241 860

Voss herad (0,67 %):

993

6 158 140

Fjaler kommune (0,61 %):

895

5 550 388

Austrheim kommune (0,43 %):

640

3 968 992

Hyllestad kommune (0,38 %):

565

3 503 876

Vaksdal kommune (0,37 %):

549

3 404 651

Etne Elektrisitetslag AS (0,35 %):

517

3 206 202

Gulen kommune (0,27 %):

401

2 486 822

Solund kommune (0,24 %):

358

2 220 155

Høyanger kommune (0,12 %):

172

1 066 667

Fedje kommune (0,12 %):

171

1 060 465

Masfjorden kommune (0,10 %):

153

948 837

100 %

147705

916 000 000 

Kontakter

Bilder

Det er lite vann i magasinene på Vestlandet, som her i Grøndalsvatnet i Voss herad. Inntektene fra kraftproduksjon har økt som følge av høye kraftpriser i 2021, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen.
Det er lite vann i magasinene på Vestlandet, som her i Grøndalsvatnet i Voss herad. Inntektene fra kraftproduksjon har økt som følge av høye kraftpriser i 2021, mens relativt lite tilsig har redusert vannkraftproduksjonen og dempet inntektsøkningen.
Last ned bilde

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

I Eviny kombinerer vi klimaansvar med lønnsom forretning. I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes. Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom