Medietilsynet

Tv-distributørene har svart på Medietilsynets varsel om stans av pengespillreklame

Del

Tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox har nå svart på Medietilsynets varsel om at det kan være grunnlag for å pålegge dem å stanse den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi går grundig gjennom svarene før vi konkluderer i saken, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

En ny regel i kringkastingsloven fra 1. januar i år gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet
En ny regel i kringkastingsloven fra 1. januar i år gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet

Tidligere i år avdekket Medietilsynet at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Markedsføringen omfatter både tradisjonell reklame og sponsoridentifikasjoner.

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Medietilsynet skal konkludere etter grundig saksbehandling

Før sommeren sendte Medietilsynet ut et varsel til tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox med frist til å uttale seg om saken innen 20. september. Medietilsynet vurderte foreløpig i varslene at tv-distributørene har mulighet til å stoppe pengespillreklamen, og at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på tv-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge.

– Vi har mottatt svar fra tv-distributørene og Discovery, og skal nå lese nøye gjennom svarene før vi konkluderer, sier Sekkelsten.

Vedtakene kan inneholde pålegg om å fjerne eller hindre tilgang til den ulovlige markedsføringen av pengespill. Medietilsynet kan gi distributørene tvangsmulkt hvis pålegget ikke oppfylles innen fristen som settes. Vedtakene kan påklages til Medieklagenemnda og bringes inn for domstolene.

Dette er regelen i kringkastingsloven om pengespillreklame

  • Fra 1. januar 2021 kom det en ny regel inn i kringkastingsloven, som gjør at Medietilsynet kan pålegge norske distributører å fjerne eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge på tv og i bestillingstjenester (en tjeneste som tilbyr program seeren selv velger når han eller hun vil se).
  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Det er likevel slik at markedsføringsforbudet ikke kan håndheves overfor fjernsynskanaler som er etablert i andre land.
  • Den nye bestemmelsen i kringkastingsloven gjør det mulig å gripe inn overfor norske distributører for å stanse markedsføringen av pengespill uten norsk tillatelse.
  • Et pålegg om å stoppe pengespillreklame kan kun gis dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å fjerne markedsføringen.
  • Plikten til å fjerne pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge, gjelder fra Medietilsynet treffer et eventuelt vedtak med pålegg om å fjerne reklamen. Dette innebærer at distributørene ikke gjør noe lovstridig ved å formidle pengespillreklame frem til vedtak er fattet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En ny regel i kringkastingsloven fra 1. januar i år gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet
En ny regel i kringkastingsloven fra 1. januar i år gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte15.10.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse12.10.2021 13:32:45 CEST | Pressemelding

Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom