TV 2

TV 2 frikjent i «Hjerneforsker-saken»

Del

Lagmannsretten mener TV 2 hadde solid forankring for sin nyhetsdekning av hjerneforskningsprosjektet ved Ullevål sykehus (OUS).

Professor Per Kristian Eide ved advokat Per Danielsen saksøkte i 2016 TV 2, TV 2s sjefredaktør og tidligere redaktører, i tillegg til flere av mediehusets journalister for ærekrenkelser i forbindelse med dekningen av et av professor Eides hjerneforskningsprosjekter ved Ullevål sykehus. Professor Eide fikk i juni 2017 medhold i Oslo tingrett. TV 2 og journalistene anket til Borgarting lagmannsrett.

I dag har lagmannsretten kommet til motsatt resultat av tingretten. TV 2 og journalistene som arbeidet med saken er frifunnet.

– I dag er jeg først og fremst glad for at vi kan legge denne saken bak oss, og for at lagmannsretten gir oss medhold i at hverken TV 2 eller journalistene ikke skal betale erstatning etter å ha arbeidet frem og publisert disse sakene.Lagmannsretten stadfester at dette er et viktig journalistisk arbeid i ytringsfrihetenskjerneområde, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

I dommen fremhever Lagmannsretten betydningen av TV 2s arbeid: «TV 2 satte fokus på et forskningsprosjekt der en pasientgruppe ble utsatt for alvorlig risiko for skade forbundet med et inngrep som de selv ikke fikk noe nytte av.»

De sier at avgjørelsen ikke var tvilsom, og at «TV 2 hadde til dels en solid forankring for det som ble fremholdt i de ulike TV-innslag og nettartikler».

Retten uttaler også at det «var avgjort hold i inntrykket TV 2 skapte om at den reelle risikoen forbundet med biopsiene ble underkommunisert».

– For TV 2 er pasientene aller viktigst, behandlingen av dem og deres rettigheter skal stå i sentrum for vår oppmerksomhet. Vi har hele ment at vår dekning har vært innenfor ytringsfrihetens grenser. Vi har tatt opp viktige prinsipielle forhold rundt forskning på mennesker og forhold som er svært viktige for pasienter og pårørende. Vi er fornøyd med at lagmannsretten ser dette. Jeg lover at TV 2 og våre journalister skal fortsette å lage saker som denne, til pasientenes beste, sier Sandnes.

Lagmannsretten bekrefter også at pasientene ikke ble tilstrekkelig informert om risikoen ved å delta i forskningsprosjektet: «TV 2 fikk frem at skader i strid med regelverket ikke var meldt fra til Helsetilsynet. Oppslagene skapte stor offentlig debatt. Saken kom opp i Stortinget i oktober 2013. Flere deltakere i forskningsprosjektet sto etter hvert frem og fortalte om at de ikke var blitt orientert om at det forelå en ikke ubetydelig risiko for skade forbundet med vevstakingen fra hjernen».

– Denne dommen er spesiell, ved at den viser hvilken betydning journalistikken har for viktige sider av medisinsk forskning. Her har andre kontrollorganer sviktet, de som skulle kontrollere forskningsprosjekter som involverer mennesker har ikke gjort jobben sin. Ingen oppdaget den manglende kontrollen heller, før TV 2 undersøkte nærmere. Dersom tingrettens resultat hadde blitt stående, hadde det vært nærmest umulig å drive kritisk journalistikk overfor helse og forskning. Vi er glade for at dette er ryddet av veien. Det er høyst nødvendig å rette kritiske søkelys mot denne sektoren, sier Sandnes.

– Slik saken ble anlagt, har den også vært en uvanlig belastning for TV 2s journalister. Men de har vært standhaftige og har stått løpet ut. Selv om fasiten først foreligger i dag, er det gledelig å konstatere at de har gjort en uvanlig god jobb og hadde rett hele tiden, avslutter han.

Kontakter

Sissel Kruse LarsenAnsvarlig kommunikasjon og myndighetskontakt

Kontaktperson for henvendelser fra media om Mediehuset TV 2, datterselskaper, TV 2s leder- og redaktørgruppe, m.m.

400 75 001sisselkruse.larsen@tv2.no

Om TV 2

TV 2
TV 2
Lars Hilles gate 30
5020 Bergen

02255http://www.tv2.no

Dette er TV 2

TV 2 er et av Norges største kommersielle mediehus. Vi formidler, skaper og forteller historier som gjør nyheter, aktualiteter, sport og underholdning tilgjengelig for folk uansett når, hvor og hvordan de måtte ønske. Gjennom en rekke ulike kommersielle TV-kanaler, digitale plattformer og tjenester tilbyr vi et bredt spekter av innhold som spenner fra lett underholdning til tung journalistikk.

TV 2 er en del av Egmont, som er et av Nordens største mediekonsern med 6600 ansatte og aktivitet i 30 land. TV 2s eier Egmont er en stiftelse, som årlig deler ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge.

Følg saker fra TV 2

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TV 2 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TV 2

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom