Statens vegvesen

Tunnelvask i Rennfast

Del

I uke 4 vil det utføres renhold i Byfjord- og Mastrafjordtunnelen.

Mastrafjordtunnelen (bildet9 og Byfjordtunnelen blir vasket til uken, noe som får konsekvenser for trafikken i Stavanger.
Mastrafjordtunnelen (bildet9 og Byfjordtunnelen blir vasket til uken, noe som får konsekvenser for trafikken i Stavanger.

Arbeidet i Rennfast starter midnatt natt til mandag. De andre dagene starter tunnelvasken klokken 22.00 på kvelden. Vasken er ferdig klokken 06.00 om morgenen, alle dager mandag til fredag.

Kolonnekjøring: Kolonne kjører kontinuerlig uten kolonnetider.

Nødetater under utrykning kan passere.

Rutebuss i rute og dyretransport med dyr får passere uten ledebil – etter dialog med dirigent.

Når Byfjordtunnelen er ferdig vaska, starter det tilsvarende arbeidet i Mastrafjordtunnelen. Også her blir det kolonnekjøring etter samme mønster.

Tunnelvask er viktig for trafikksikkerheten. Renholdet omfatter vegbane, sideareal og vegger, samt sideplassert- og overhengedene teknisk utstyr og installasjoner. I tillegg til tømming av sandfang vil det også kunne forekomme testing av teknisk utstyr og annet nødvendig arbeid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mastrafjordtunnelen (bildet9 og Byfjordtunnelen blir vasket til uken, noe som får konsekvenser for trafikken i Stavanger.
Mastrafjordtunnelen (bildet9 og Byfjordtunnelen blir vasket til uken, noe som får konsekvenser for trafikken i Stavanger.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er Sørlandets mest trafikkerte knutepunkt2.3.2021 18:25:47 CETKronikk

Dagens vegsystem på Gartnerløkka lider av følgefeil fra de tidligste tider. Mange kaller området en «gordisk knute» som fører til køer og forsinkelser. Vegsystemet er sårbart i en beredskapssituasjon og passer dårlig i en by. Det har også dårlige forhold for gående og syklende. Ikke er det miljøvennlig, ei heller samfunnsøkonomisk. For hvert år med økende trafikk blir dagens vegsystem dårligere og dårligere. Derfor må Gartnerløkka - Kolsdalen bygges nå. Uavhengig av Ytre ringveg Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er planlagt og regulert parallelt med tilgrensede arealer og aktiviteter som ferjehavn, jernbanestasjon, bussterminal, byutvikling på arealer til Bane NOR (Quadrum), ny Havnegate og Vestre Strandgate som sentral kollektivgate. Statens vegvesen har planlagt både prosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen og prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand. Nye Veier AS har fått oppdraget med å regulere og bygge Ytre ringveg. Den er et landevegsprosjekt med stor andel tunnel, mens G

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom