GlobeNewswire by notified

Tryg A/S – Årsrapport 2022

Del

Trygs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2022.

Det forsikringstekniske resultat på 6.177 mio. DKK (3.709 mio. DKK) i 2022 er positivt påvirket af en solid præmievækst på 5,9%, inklusionen af Codan Norge og Trygg-Hansa i ni måneder og relaterede synergier samt et betydeligt højere renteniveau. Combined ratio var 82,2 (84,5) positivt påvirket af inklusionen af Codan Norge og Trygg-Hansa, en generelt forbedret underliggende erstatningsprocent og stram omkostningsstyring. Investeringsresultatet på -1.193 DKK mio. (870 mio. DKK) var primært påvirket af meget udfordrende kapitalmarkeder med lave afkast på aktier og stigende renter, som ligeledes medførte et negativt afkast på obligationer. Resultat før skat var 3.051 mio. DKK (3.956 mio. DKK) og det lavere resultat kan udelukkende henføres til udviklingen på kapitalmarkederne samt planlagte integrationsomkostninger på 949 mio. DKK relateret til opkøbet af RSA Skandinavien. Udbyttet i kvartalet udgjorde 1,60 DKK per aktie, hvilket medvirkede til et samlet udbytte på 6,29 DKK per aktie for hele året og understøtter TryghedsGruppens medlemsbonus. Solvensratioen udgjorde 201, et robust niveau i udfordrende tider som støtter fremtidigt udbytte.

Tryg teknisk resultat 2022 vs 2021 sammenlignet, mio. DKK20212022
Tryg teknisk resultat, rapporteret  3.709 6.177
Codan NO og Trygg-Hansa teknisk resultat 2.182*  627**
Teknisk resultat for den samlet gruppe, pro-forma  5.891 6.804
* Pro-forma teknisk resultat for 2021
** Trygg-Hansa og Codan Norge var i 1. kvartal 2022 inkluderet i investeringsresultatet (såkaldt equity accounting) og i denne opstilling er det forsikringstekniske resultat på 627 mio. DKK tilbageført som del af Trygs forsikringstekniske resultat for at vise et forsikringsteknisk resultat for 2022 på et sammenligneligt grundlag


Finansielle højdepunkter 2022

 • Præmievækst på 5,9% (4,9%) i lokal valuta
 • Forsikringsteknisk resultat på 6.177 mio. DKK (3.709 mio. DKK)
 • Combined ratio udgjorde 82,2 (84,5)
 • Omkostningsprocenten udgjorde 14,1 (14,1)
 • Investeringsafkast i den Fri portefølje udgjorde -945 mio. DKK (869 mio. DKK)
 • Samlet investeringsafkast udgjorde -1.193 mio. DKK (870 mio. DKK)
 • Resultat før skat udgjorde 3.051 mio. DKK (3.956 mio. DKK)
 • Udbytte for helåret udgjorde 6,29 DKK per aktie og solvensratio på 201

Finansielle højdepunkter 4. kvartal 2022

 • Præmievækst udgjorde 6,7% (2,6%) i lokal valuta
 • Forsikringsteknisk resultat på 1.689 mio. DKK (1.380 mio. DKK)
 • Combined ratio udgjorde 82,1 (84,1)
 • Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,8 pp. for Tryg som helhed
 • Omkostningsprocent udgjorde 14,3 (14,6)
 • Investeringsafkast i den Fri portefølje udgjorde 205 mio. DKK (275 mio. DKK)
 • Samlet investeringsafkast udgjorde 317 mio. DKK (803 mio. DKK)
 • Resultat før skat udgjorde 1.377 mio. DKK (1.458 mio. DKK)
 • Udbytte for 4. kvartal på 1,60 DKK per aktie

Kundemål og højdepunkter 4. kvartal 2022

 • Kundetilfredshedsscore på 85 (85)
 • For 7. år i træk udbetaltes bonus til TryghedsGruppens medlemmer. Bonussen er på omkring 1,2 mia. DKK, svarende til 8% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer i 2021

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Trygs kerneforretning fortsatte med at udvikle sig positivt med en præmievækst på 5,9%. Den positive vækst i toplinjen var drevet primært af Privat og Erhverv. Trods store geopolitiske og makroøkonomiske udfordringer præsterede vi godt og fortsætter med at levere et solidt forsikringsteknisk resultat på 6.177 mio. DKK (inklusive Codan Norge og Trygg-Hansa for ni måneder) understøttet af en positiv udvikling i kerneforsikringsforretningen. Ser vi specifikt på fjerde kvartal udgør væksten 6,7% og vi leverer med 1.689 mio. DKK det højeste forsikringstekniske resultat nogensinde for et fjerde kvartal.

Integrationen af Trygg-Hansa og Codan Norge skrider frem som planlagt. Vi leverer synergier hurtigere end planlagt, og fortsætter med at kapitalisere på at være blevet en større virksomhed med et mere balanceret skandinavisk fodaftryk, hvilket viser sig som en fordel i vores innovationskraft, produktudvikling og finansielle styrke. De resterende 300 mio. DKK der er afsat til integrationsomkostninger vil blive bogført i første halvår af 2023.

Trods et udfordrende makroøkonomisk miljø i 2022 har vores dygtige medarbejdere formået at tilpasse sig, tage de nødvendige forholdsregler og styre forretningen mod et rekordresultat. Inflationsniveauerne rammer vores skandinaviske markeder med forskellige hastighed og påvirkede uundgåeligt vores erstatningsudgifter. Derfor kommer vi til at fortsætte vores fokus på at styre påvirkningen fra inflation gennem prisjusteringer og gennem vores stærke indkøbsaftaler på tværs af de skandinaviske markeder. Vores finansielle mål for 2024 er uændret med et forsikringsteknisk resultat på 7,0-7,4 mia. DKK primært positivt påvirket af et højere renteniveau men negativt påvirket af lavere valutakurser (SEK og NOK).

Det glæder mig også, at vi i 2022 har stærk fremdrift i vores ESG-strategi hvor vi bl.a. arbejder for at fremme bæredygtige beslutninger gennem hele vores værdikæde. Endeligt er jeg glad for at annoncere et udbytte for helåret på 6,29 DKK per aktie, hvilket er en stigning på 46% sammenlignet med 2021. Udbytteniveauet afspejler højere indtjening og levering af synergier.

Telekonference

Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Johan Kirstein Brammer vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:

Danske deltagere:        +45 78 76 84 90

UK deltagere:                +44 (0) 203 769 6819

US deltagere:                +1 646 787 0157

PIN: 560768

Årsmaterialet vil kunne downloades på www.tryg.com/downloads-2022 kort efter offentliggørelsestidspunktet.


Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Sword Group: Information on the Number of Shares and Voting Rights at 28/02/202328.3.2023 17:35:00 CEST | Press release

INFORMATION ON THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS AT 28/02/2023 Total Number of Shares: 9,544,965 Number of theoretical voting rights: 9,544,965 Number of exercisable voting rights: 9,537,574 Dividends €1.7 gross per share Pending to be approved by the Annual General Meeting Ex-date: 2023 May 2 - Payment: 2023 May 4 Calendar 26/04/23 Publication of 2023 First Quarter Revenue 20/07/23 Publication of 2023 Second Quarter Revenue About Sword Group Sword has 2,700+ IT/Digital & Software specialists present over 5 continents to accompany you in the growth of your organisation in the digital age. As a leader in technological and digital transformation, Sword has a solid reputation in complex IT & business project management. Sword optimises your processes and enhances your data. Market Euronext Paris Compartment B ISIN Code FR0004180578 ICB 9530 Software & Computer Services Indices CAC® Small CAC® Mid & Small CAC® All-Tradable CAC® All-Share For more information: investorrelations@sword-g

Development of the Annual General Meeting on Tuesday 28 March 202328.3.2023 17:33:40 CEST | Press release

ANNOUNCEMENT A.P. Møller - Mærsk A/S - Development of the Annual General Meeting on Tuesday 28 March 2023 The Annual General Meeting of A.P. Møller - Mærsk A/S took place on Tuesday 28 March 2023 as a completely electronic general meeting in accordance with the below agenda. The Board of Directors had appointed Niels Kornerup, attorney-at-law, as Chairman of the meeting. Agenda Conduct of the Annual General Meeting in English with simultaneous interpretation to and from Danish. The General Meeting adopted the Board’s proposal to conduct the current Annual General Meeting in English with simultaneous interpretation to and from Danish. Report on the Company’s activities during the past financial year. The Chairman of the Board of Directors gave a presentation of the Company’s activities in the past year. Submission of the audited annual report for adoption. The audited annual report was submitted and adopted. Resolution to grant discharge to directors. The General Meeting discharged the

Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 202328.3.2023 17:33:40 CEST | pressemeddelelse

SELSKABSMEDDELELSE A.P. Møller - Mærsk A/S – Forløb af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023 Generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdtes tirsdag den 28. marts 2023 som fuldstændig elektronisk generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden. Bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Kornerup til dirigent. Dagsorden Afholdelse af generalforsamlingen på engelsk med simultantolkning til og fra dansk. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at nærværende generalforsamling skulle afvikles på engelsk med simultantolkning til og fra dansk. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår. Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt. Der træffes beslutning om decharge. Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge. Der træffes beslutning om anvendelse af overskud og udbyttets størrelse, bl.a.

Årsrapport 2022/2328.3.2023 17:31:04 CEST | pressemeddelelse

RESUMÉ Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) af koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development, udgør DKK 9,3 mio. mod DKK 7,4 mio. året før. Resultatet svarer til det forventede. Årets resultat udgør DKK -63,9 mio. mod DKK 4,3 mio. året før Det samlede resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) på DKK -64,7 mio. er drevet af et positivt driftsresultat i ejendomsporteføljen på DKK 14,7, et resultat i development på DKK -5,4 mio., et resultat i restaktiviteter på DKK -11,4 mio. og værdireguleringer og nedskrivninger i ejendomsporteføljen på netto DKK -62,6 mio., primært som følge af stigende afkastkrav. Balancen udgør pr. 31. januar 2023 DKK 1.118,9 mio., og egenkapitalen udgør DKK 394,3 mio. svarende til en soliditet på 35,2 %. Årets pengestrømme udgør DKK 55,7 mio. mod DKK -17,0 mio. året før, og Agat Ejendomme har aktuelt et tilfredsstillende likviditetsberedskab. STRATEGISK FOKUS Bestyrelsen og direkti