Indre Fosen kommune

Trondhjemmerne vet lite om innovasjonen i Indre Fosen

Del

Trondhjemmerne vet lite om innovasjonen i næringslivet på den andre siden av fjorden, viser en fersk undersøkelse. – Vi er helt avhengige av et nært samarbeid med Trondheim for å nå målene vi har satt oss. Derfor må vi nå legge mer trykk på å informere trondhjemmerne om alt det spennende som skjer i næringslivet vårt, sier Thomas Bergo, programleder for Omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Indre Fosen er kjent som industrikommune. Men verken trondhjemmerne eller folket i Indre Fosen særlig kjennskap til nyskapingen som skjer i næringslivet i kommunen
Indre Fosen er kjent som industrikommune. Men verken trondhjemmerne eller folket i Indre Fosen særlig kjennskap til nyskapingen som skjer i næringslivet i kommunen

Heller ikke folk og politikere i Indre Fosen er særlig godt informert om innovasjonen i næringslivet i kommunen, ifølge Bergo. –Jeg tror det offentlige ordskiftet om dårlig kommuneøkonomi kan ha skygget for alt det positive som faktisk skjer i næringslivet, sier mener Bergo. Omstillingsprogrammet som han leder, har stått for gjennomføringen av undersøkelsen.

Fullt trykk på informasjon
– Det er viktig for oss at både egne innbyggere og trondhjemmerne har kjennskap til alt det spennende utviklingsarbeidet som foregår i bedriftene i Indre Fosen, mener Bergo. – Samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøene i Trondheim og aktiv interesse og støtte fra egne politikere er kritiske suksessfaktorer for utviklingen av næringslivet vårt. Når Omstillingsprogrammet nå går inn i sitt siste år, må vi sette fullt trykk på å styrke informasjonsarbeidet, sier Bergo.

Trondhjemmerne liker Indre Fosen
Forutsetningene er gode for at folk i Trondheim vil lytte til budskapet fra Indre Fosen. Den ferske undersøkelsen finansiert av Innovasjon Norge viser nemlig også at trondhjemmerne alt i alt har et godt inntrykk av nabokommunen. – Det er et godt utgangspunkt for den jobben vi må gjøre for å styrke kunnskapen om næringslivet vårt, mener Bergo.  

I undersøkelsen svarer mellom 60 og 70 % av trondhjemmerne «vet ikke» på spørsmålene om næringslivet i Indre Fosen. Resten mener at det er bare middels godt tilrettelagt for nyskaping i næringslivet i kommunen. Trondhjemmerne mener også at det er bare middels attraktivt å drive næring i Indre Fosen.

Alt i alt har 65 % av Trondheims innbyggere et godt eller svært godt inntrykk av Indre Fosen. 43 % sier det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de i løpet av de neste tre årene vil tilbringe fritid i kommunen.

Utnytte mulighetene
– Vi har mange muligheter i Indre Fosen. Vi har en sterk industri- og landbrukshistorie, vi har nærhet til Trondheim by og vi er omgitt av verdifullt natur- og kulturlandskap. Med omstillingsmidlene fra Fylkeskommunen realiserer vi mulighetene til beste for næringslivet og oss som bor her, sier Bergo. 

Det var i 2016 Indre Fosen ble en omstillingskommune etter å ha mistet rundt 250 arbeidsplasser på ett år. Målet for omstillingen er å skape og sikre 350 arbeidsplasser innen utgangen av 2022.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Indre Fosen er kjent som industrikommune. Men verken trondhjemmerne eller folket i Indre Fosen særlig kjennskap til nyskapingen som skjer i næringslivet i kommunen
Indre Fosen er kjent som industrikommune. Men verken trondhjemmerne eller folket i Indre Fosen særlig kjennskap til nyskapingen som skjer i næringslivet i kommunen
Last ned bilde
Indre Fosen er kjent som industrikommune. Men verken trondhjemmerne eller folket i Indre Fosen særlig kjennskap til nyskapingen som skjer i næringslivet i kommunen
Indre Fosen er kjent som industrikommune. Men verken trondhjemmerne eller folket i Indre Fosen særlig kjennskap til nyskapingen som skjer i næringslivet i kommunen
Last ned bilde

Lenker

Om Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

https://www.indrefosen.kommune.no/

Indre Fosen kommune ble etablert i 2018 og består av tidligere Leksvik og Rissa kommuner på Fosenhalvøya i Trøndelag fylke. Fra 2020 ble også Verrabotn en del av vår kommune. I 2021 har kommunen 9926 innbyggere.

Omstillingsprogrammet i Indre Fosen ble etablert i 2016. I løpet av seks år skal programmet jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon og nyskaping, kompetanse og fremtidsoptimisme står i sentrum.