Felleskjøpet Agri

Trønderske kyllingbønder med felles innsats for pollinerende insekter

Del

Kyllingbønder i Trøndelag har denne sommeren sådd blomsterstriper langs kornåkrene sine tilsvarende areal på om lag 15 fotballbaner, for at trønderske bier lettere skal finne mat.

Blomsterstriper som denne er sådd i kanten på en rekke kornåkre i Trøndelag denne sesongen. Foto: Marie V. Henriksen/NIBIO
Blomsterstriper som denne er sådd i kanten på en rekke kornåkre i Trøndelag denne sesongen. Foto: Marie V. Henriksen/NIBIO

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Kylling, Felleskjøpet Agri og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

– Verdens matproduksjon er helt avhengig av pollinatorer, så det føles bra å gjøre en innsats lokalt for et globalt problem, sier kylling- og kornbonde Rune Vang fra Inderøy.

Omtrent en tredjedel av maten vår er avhengig av bestøvning fra pollinerende insekter. 80 prosent av nytte- og villplantene er avhengig av det samme. Samtidig reduseres bestandene av pollinatorer over hele kloden. I Norge er en tredjedel av våre rundt 200 biearter truet av utryddelse.

– Det haster med å redde villbiene. Villbiene trenger et mangfold av planter som sikrer mat gjennom hele sesongen. Denne maten finner de ikke i kornåkeren eller på arealer der det drives ensidig monokultur. Gjengroing av slåtteenger, slåttemyrer og kystlyngheier, som tradisjonelt har vært viktige levesteder for villbiene, truer deres eksistens. Ved å så pollinatorvennlige blomster i brede striper langs åkerkantene, blir det lettere for pollinatorene å finne mat i form av nektar og pollen, sier fagrådgiver Eva Pauline Hedegart i Felleskjøpet

Verdikjeden tar ansvar

Det var Norsk Kylling som tok initiativ til prosjektet, og som oppfordret sine leverandører til å delta.

– Vi inviterte våre leverandører med på denne dugnaden, fordi verdens matproduksjon er helt avhengig av pollinatorer. Da er det viktig at vi som matprodusent tar vår del av ansvaret for insektene. Dette er et enkelt og konkret grep som målsetter økt mattilgang for villbiene og som på den måten kan bidra til å sikre villbiers eksistens i fremtiden, sier produksjonsdirektør Hilde Talseth i Norsk Kylling.

Skal registrere insektlivet

De 16 bøndene har til sammen sådd frøblandingen «Spire insektvenn» på et areal tilsvarende 13 fotballbaner på størrelse med Lerkendal. I løpet av sesongen skal forskere fra NIBIO registrere insektlivet og blomsterressurser i de blomstrende åkerkantene.

– I første omgang ønsker vi å finne ut hvilke blomster pollinerende insekter bruker som matressurser i de isådde blomsterstripene og hvilke typer villbier som drar nytte av disse stripene. Det er også viktig å dokumentere hvor mange ulike blomsterressurser som er tilgjengelig i løpet av vekstsesongen, så flest mulig av villbiene får den maten de trenger. Denne kunnskapen er grunnleggende for å finne ut av hvordan pollinatorstripene bidrar til å ta vare på villbiene, sier forsker Annette Bär i NIBIO.

Tilskudd til bønder

Gjennom regionalt miljøprogram gir Statsforvalteren i Trøndelag tilskudd til bønder som ønsker å tilrettelegge for insektene ved å så pollinatorstriper på jordbruksareal. Tilskuddet fordrer at det sås pollinatorvennlige planter som blomstrer gjennom hele vekstsesongen og at arealene verken gjødsles eller sprøytes. Norsk Kylling har bidratt med ytterlige støtte til bøndene, for å gjøre det enda mer attraktivt for dem å bli med på dugnaden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Blomsterstriper som denne er sådd i kanten på en rekke kornåkre i Trøndelag denne sesongen. Foto: Marie V. Henriksen/NIBIO
Blomsterstriper som denne er sådd i kanten på en rekke kornåkre i Trøndelag denne sesongen. Foto: Marie V. Henriksen/NIBIO
Last ned bilde
Fagrådgiver Eva Pauline Hedegart (t.v.)  i Felleskjøpet Agri og produksjonsdirektør Hilde Talseth i Norsk Kylling på besøk hos kyllingbonde Rune Vang på Inderøy i Trøndelag. Foto: Felleskjøpet Agri
Fagrådgiver Eva Pauline Hedegart (t.v.) i Felleskjøpet Agri og produksjonsdirektør Hilde Talseth i Norsk Kylling på besøk hos kyllingbonde Rune Vang på Inderøy i Trøndelag. Foto: Felleskjøpet Agri
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Konsernet Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17,3 milliarder og 4080 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Anker Infor-saken til Høyesterett16.9.2021 08:48:17 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri ble i dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 13. juli 2021 dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner. -Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.

Halvårsresultat 2021, Felleskjøpet Agri: God drift og fremgang i flere markeder16.8.2021 11:07:23 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2021 et resultat før skatt på 373 millioner kroner. De underliggende resultatene er gode, men resultatet preges negativt av avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor. Fremgangen Felleskjøpet oppnår i markedet er et resultat av god drift og kostnadskontroll, økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom