Statnett

Trinnvis utbygging fra Balsfjord

Del

I styremøtet 26.september ble investeringsbeslutning for videreføring av 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi fattet.

-Vi er godt i gang med ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, og vedtak om videreføring fra Balsfjord til Skaidi representerer en ytterligere økt forsyningssikkerhet i nord, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. Dette er et stort investeringsprosjekt og en viktig satsning for Nord-Norge, sier han.

Dette setter oss i stand til å kunne komme raskest mulig i gang etter at endelig konsesjon foreligger fra OED, sier han.

Beslutningen baserer seg på trinnvis utbygging nordover fra Balsfjord, for å etablere kapasitet i tråd med behovene. Det innebærer å bygge ca 300 km ny ledning fra Balsfjord til Skaidi, ny Skillemoen stasjon ved Alta og deler av ny Skaidi stasjon.

Strekningen fra Skaidi til Hammerfest, er en industriradial fra sentralnettet og avventes større behov fra industrien.

Kostnadsestimat er redusert fra 5-8 MRD til 4-6 MRD som følge av at strekningen fra Skaidi til Hammerfest avventes og nye fundamenteringsmetoder vil brukes for en del av mastene. Estimatet tar høyde for konsesjonssøkt ny stasjon ved Vinnelys(Reisadalen) samt fullverdig stasjon ved Skaidi selv om disse avventes i første omgang.

–Kapasiteten i nord bedres samtidig som samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging ivaretas, utdyper Lont. -Behovsutviklingen i Finnmark er fortsatt usikker, men byggetrinnet som nå er besluttet er nødvendig av hensyn til forbruk som allerede er etablert eller vedtatt.

Konsesjonen for videreføring fra Balsfjord er påklaget og ligger hos OED for endelig avklaring.

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no
Statnett har det nasjonale ansvaret for å utvikle og drifte sentralnettet, som transporterer strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene. Statnett har også ansvar for å balansere strømproduksjon og strømforbruk. I årene som kommer skal Statnett utvikle neste generasjon kraftsystem for å sikre folk trygg forsyning av strøm, bidra til verdiskaping og tilrettelegge for bedre klimaløsninger. Statnett eier 96 prosent av sentralnettet. Statnett har over 1100 medarbeidere og hadde i 2013 en omsetning på 4,561 mrd. kroner.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom