Avinor

Tredje kvartal sterkt preget av pandemien

Del

Avinors resultat og soliditet er sterkt negativt påvirket av koronapandemien i 2020, og det vil være behov for tilførsel av kapital utover det som allerede er gjennomført. Avinor har løpende dialog med eier om tiltak for å styrke konsernets egenkapital, også for 2021.

Flytrafikken i perioden 01.01 - 30.09.2020 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner ble redusert med 59 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I tredje kvartal isolert var nedgangen 67 prosent passasjerer, tilsvarende er antall flybevegelser i tredjekvartal ned med 38%.

Driftsinntektene i forhold til samme periode i fjor er redusert med nær 70 prosent, mens driftskostnader er redusert fra 2 115 millioner kroner til 1 743 millioner kroner. Konsernets resultat etter skatt utgjorde minus 356 millioner kroner, sammenliknet med 770 millioner kroner i tredje kvartal i 2019.

Arbeidet med å legge til rette for godt smittevern som gir en god og trygg reiseopplevelse har høy prioritert, samtidig som samfunnsoppdraget ivaretas.

Avinor jobber for å sikre kontinuitet og løpende drift under koronapandemien. Det er iverksatt et program som søker å finne mer kostnadseffektive løsninger for virksomheten, samtidig som selskapet ivaretar samfunnsoppdraget og gjeldende lufthavnstruktur.

-Målet er raskest mulig å igjen bli et lønnsomt Avinor, selvsagt med fokus på opprettholdelse av sikker og stabil drift. Det iverksettes kostnadsreduksjoner samt tiltak for å sikre konsernets finansielle soliditet på lengre sikt, forklarer konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Ved utgangen av tredje kvartal 2020 var totalt 312 ansatte helt eller delvis permittert i Avinor-konsernet. Investeringsnivået er redusert med én milliard kroner og er tilpasset den økonomiske situasjon selskapet står i.

Inntektsbortfall mellom 7-8 milliarder kroner
For å avhjelpe flyselskapene finansielt, suspenderte Regjeringen de aller fleste lufthavnavgiftene Avinors i perioden fra og med 13. mars til og med 31. oktober 2020. Basert på tilgjengelig informasjon og oppdaterte prognoser anslås et inntektsbortfall i nivå 7 til 8 milliarder kroner for regnskapsåret 2020.

Den 19. juni 2020 ble det vedtatt i Stortinget å gi Avinor tilskudd på opptil 4 270 millioner kroner, samt å gi ett års utsettelse av avdragene på selskapets statsgjeld. Per utgangen av september har 2 570 millioner kroner blitt utbetalt, hvorav 2 500 millioner kroner er inntektsført som tilskudd fra staten og 70 millioner kroner er tilskudd til drift av Haugesund lufthavn, som drives av Haugesund Lufthavndrift som ikke er en del av Avinorkonsernet.

Avinorkonsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2020 utgjorde 1 413 millioner kroner, en reduksjon på 56,4 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i 2019. Eksklusive inntektsført driftstilskudd fra staten i tredje kvartal på 400 millioner kroner var reduksjonen på 68,8 prosent.

Samlede driftskostnader inklusive varekostnader og avskrivninger utgjorde 1 743 millioner kroner sammenliknet med 2 115 millioner kroner i tilsvarende rapporteringsperiode i 2019. Reduksjonen knytter seg til reduksjon i volumavhengige kostnader samt kostnadsreduserende tiltak.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom