NAF

Tre av fire får høyere bompengeregning etter ferien

Del

I år har mange vært på bilferie, og det vil merkes når bompengeregningen dukker opp i nettbanken. - Tre av fire venter høyere bompengeregning etter sommerferien. Det er omtrent samme andel som sier de har vært på bilferie i år, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

En av seks rapporterer at de får en ekstra bompengeregning på mer enn 1000 kroner etter årets ferie. Bompenger kreves inn både i byer og på mange av hovedveiene. (Foto: NAF)
En av seks rapporterer at de får en ekstra bompengeregning på mer enn 1000 kroner etter årets ferie. Bompenger kreves inn både i byer og på mange av hovedveiene. (Foto: NAF)

Tallene er hentet fra en fersk befolkningsundersøkelse utført av Norstat for medlemsorganisasjonen NAF. Undersøkelsen kartlegger folks inntrykk etter årets norgesferie, og viser at mange nå venter på en lite hyggelig bompengeregning.

To av fem (41 prosent) mener regningen vil bli opptil 500 kroner høyere enn vanlig, 16 prosent tror regningen blir opptil 750 kroner høyere. I tillegg beregner 17 prosent at bilferien har kostet mer enn 1000 kroner i bompenger på toppen av det de betaler på en vanlig måned. Når 74 prosent i samme undersøkelse svarer at de har brukt bil på årets norgesferie, er det klart at de aller fleste har passert én eller flere bomstasjoner på bilferien.

Misnøye med bomregningen

- Avhengig av hvor man har reist kan bompengeregningen bli høy selv på noen korte ferieuker, sier Ryste. - Bare i år skal bilistene ut med over 14 milliarder kroner i bompenger. Veier er et felles gode, men det er den enkelte som betaler ved passering. Trygge veier av god standard burde være en selvfølge, uten at folk må telle på knappene på om de skal bruke bilen, sier hun.

At det er viktig for folk med lave bompenger, kommer frem i samme undersøkelse. Hele 52 prosent svarer at lave eller ingen bompenger er viktig når de er på bilferie. Kun 18 prosent mener at det ikke er viktig. Tilsvarende svarer om lag én av tre (34 %) at de er misfornøyd med bompengenivået etter ferien. Dette er det spørsmålet der høyest andel svarer at de ikke er fornøyd. På områder som overnatting, veimat, rasteplasser og ladestasjoner for elbil, er det under 10 prosent som oppgir at de er misfornøyde, så her skiller bompengespørsmålet seg ut.

NAF ønsker veibygging uten bompenger

- Mange kjenner allerede på at bompenger er en kilde til frustrasjon i hverdagen, en ekstra utgift de ikke slipper fra. Utfordringen med å finansiere veibygging på denne måten, i stedet for over felles budsjetter, er at regningen oppleves ekstra tøff for de som allerede har minst, påpeker Ryste.

Landsrepresentativ befolkningsundersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF, 6.-13.august, 1000 respondenter

Har du brukt bil som fremkomstmiddel på årets sommerferie?

 

Ja

74 %

Nei

15 %

Ikke relevant

11 %

Kommer din bompengeregning til å bli høyere enn vanlig etter bilferien?

TOTAL

Ja, opptil 250 kr høyere

17 %

Ja, opptil 500 kr høyere

24 %

Ja, opptil 750 kr høyere

16 %

Ja, mer enn 1000 kr høyere

17 %

Nei

26 %

TOTAL

100 %

Lave/ingen bompenger - Hvor viktig er følgende for deg når du er på bilferie?

 

TOTAL

1 Svært lite viktig

6 %

2

12 %

3

25 %

4

24 %

5 Svært viktig

28 %

Vet ikke/ikke relevant

5 %

TOTAL

100 %

Lave/ingen bompenger - Hvor fornøyd har du vært med følgende på din bilferie i Norge i år?

TOTAL

1 Svært misfornøyd

15 %

2

19 %

3

26 %

4

16 %

5 Svært fornøyd

10 %

Vet ikke

14 %

TOTAL

100 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En av seks rapporterer at de får en ekstra bompengeregning på mer enn 1000 kroner etter årets ferie. Bompenger kreves inn både i byer og på mange av hovedveiene. (Foto: NAF)
En av seks rapporterer at de får en ekstra bompengeregning på mer enn 1000 kroner etter årets ferie. Bompenger kreves inn både i byer og på mange av hovedveiene. (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom