Nærings- og fiskeridepartementet

Torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen

Del

I 2019 har Nærings- og fiskeridepartementet åpnet for å kartlegge mulighetene for torskefiske ved Jan Mayen. To fiskefartøy deltar i kartleggingen, og funnene hittil i år har allerede gitt ny kunnskap om at torsken gyter ved Jan Mayen.

- Kartleggingsfisket ved Jan Mayen gir allerede spennende resultater. Det er viktig å bygge et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå hvilke muligheter vi har fremover, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Ny kunnskap om torsk

Området ved Jan Mayen har ikke tidligere vært kjent for å ha mye torsk. I 2018 fikk imidlertid linefartøyet «Loran» rundt 450 tonn torsk ved Jan Mayen. Havforskningsinstituttet analyserte 86 torsk fra dette fisket og funnene viste at fangsten inneholdt både barentshavstorsk og islandstorsk.

- Ny kunnskap vil bidra til en god og bærekraftig forvaltning.  Kartleggingsfisket skal bidra til å fastslå hvor torsken ved Jan Mayen kommer fra. Dette vil være viktig informasjon som kan ha betydning  for kvotefastsettelsen av torsk i fremtiden, sier Nesvik.

Hittil i år har fiskefartøyet «Geir II» fått torsk som gyter i fangstene sine ved Jan Mayen. «Geir II» er ett av to fartøy som i år driver kartleggingsfiske ved Jan Mayen.

Kartleggingsfiske

Åtte fartøy meldte sin interesse for kartleggingsfisket, og blant disse ble linefartøyene «Geir II» og «Nesbakk» trukket ut til å gjennomføre fisket. Disse fartøyene skal i 2019 gå to turer hver for å kartlegge hvordan forekomsten av torsk ved Jan Mayen varierer gjennom året. «Geir II» er nå ute på den første av disse turene.

Les med på Havforskningsinstituttets sider 

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom