WWF Verdens naturfond

To tredjedeler av ulvene i Norge kan bli skutt

Del

Aldri før er det vedtatt at så mange ulverevir kan tas ut, som for denne vinterens lisensjakt. Får rovviltnemndene det som de ønsker, vil over en tredjedel av alle ulvene i Norge bli felt innenfor ulvesonen alene. WWF Verdens naturfond mener vedtaket er ulovlig og klager på det.

Canis lupus © Ola Jennersten / WWF-Sweden
Canis lupus © Ola Jennersten / WWF-Sweden

Ulven i Norge er kritisk truet og totalfredet siden 1973. I tråd med rovdyrforliket skal terskelen for felling være høy innenfor ulvesonen. Til tross for dette har rovviltnemdene i region 4 og 5 i år vedtatt en kvote innenfor sonen som er historisk høy. Nemndene ønsker felling av hele fem revir: Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og grensereviret Rømskog, som har delvis tilhold i Sverige.

Det betyr at hele 32 ulver innenfor ulvesonen kan bli skutt. I tillegg kommer vedtaket om jakt på 27 ulver med tilhold utenfor ulvesonen, noe som gjør at totalkvoten for vinterens ulvejakt er på 59 dyr – dette utgjør over to tredjedeler av den norske ulvebestanden.

WWF Verdens naturfond har klaget på rovviltnemndenes vedtak.

Ulovlig vedtak

– Vedtaket er ulovlig, det bryter med Grunnloven, Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ingen av ulvene som er vedtatt felt medfører noen fare for skade på beitedyr. Hvis ikke ulvene innenfor ulvesonen, som utgjør kun fem prosent av Norges areal, skal få lov til å eksistere, hva står da igjen av Norges ansvar for å beskytte en kritisk truet art? spør Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Naturkrise

– Vi står midt i en naturkrise. Bevaring av ulven og andre rovdyrarter i Norge må sees i perspektiv av det globale arbeidet for å bevare naturmangfoldet. WWFs ferske Living Planet Report 2020 viser at verdens dyrebestander gjennomsnittlig er redusert med 68 prosent siden 1970, sier hun.

– Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og den norske regjeringen kan ikke legge opp til en ulveforvaltning som tvinger bestanden ned til permanent kritisk truet nivå. Vi kan ikke forvente at andre land skal ta vare på sine rovdyrarter, mens Norge selv ikke oppfyller sine internasjonale forpliktelser, fortsetter Andaur.

Behov for rettslig avklaring

– Vedtaket i rovviltnemndene viser hvor viktig det er at ulveforvaltningen skal opp i Høyesterett i mars 2021. Vi forventer at Høyesterett gir svar på hvilket ansvar staten har til å forvalte truede arter. Rettssaken handler om mer enn ulv, den handler om hele naturens rettssikkerhet i Norge. Det er bakgrunnen for at WWF valgte å gå til sak mot staten i utgangspunktet, sier Karoline Andaur.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Canis lupus © Ola Jennersten / WWF-Sweden
Canis lupus © Ola Jennersten / WWF-Sweden
Last ned bilde
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Last ned bilde

Dokumenter

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom