Mattilsynet

To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Del

Det er bekreftet to nye tilfeller av den dødelige hjorteviltsykdommen skrantesjuke. Etter nesten to måneder med statlige fellingen av villrein i Nordfjella, er det skutt 531 dyr. Fem av disse var smittet av skrantesjuke.

De nye tilfelle ble oppdaget på to voksne simler, og funnene ble gjort i både hjernevev og lymfeknute. Til sammen er det nå oppdaget tolv tilfeller av skrantesjuke i området siden 2016. I tillegg er det oppdaget fire tilfeller av en annen variant av sykdommen på elg og hjort, i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

- Til nå er cirka en tredjedel av reinsdyrene i Nordfjella tatt ut, så fellingen går etter planen. Antall syke dyr er som forventet, og dette bekrefter at avgjørelsen om å fjerne flokken både er riktig og viktig, sier Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver og veterinær, ved seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Villreinstammen i Nordfjella skal tas ut for å hindre utbredelsen av skrantesjuke. Dyresykdommen utsetter dyrene som blir smittet for store lidelser, frem til de tilslutt dør. Statens naturoppsyn har regien på det statlige uttaket som har pågått siden begynnelsen av november, og Mattilsynet har ansvar for prøvetaking og smittehåndtering. Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet. Det er nå en pause i fellingen frem til over nyttår.

Her finner du oppdaterte lenker til faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom