TINE SA

TINE Meieriet Elnesvågen bygges om

Del

Styret har i dag vedtatt at TINE Meieriet Elnesvågen i Møre & Romsdal bygges om og at endelig beslutning om TINE Meieriet Voss tas innen utgangen av 2019. Det blir ikke store endringer for de øvrige ysteriene.

Styret ønsker å vente med endelig vedtak om TINE Meieriet Voss til en overordnet plan for industristrukturen i TINE foreligger.

Konkurransen i markedet blir stadig mer krevende, ikke minst på grunn av økende import. Den økonomiske støtten til produksjon av Jarlsberg® for eksport er under utfasing og faller helt bort i løpet av 2020. Etter at eksportproduksjonen er faset ut er kapasitetsbehovet vesentlig redusert og TINE må tilpasse seg med en fremtidsrettet og effektiv produksjonsstruktur. Dette er bakgrunnen for saken.

TINE Meieriet Elnesvågen bygges om

Med en forholdsvis enkel ombygging vil TINE Meieriet Elnesvågen kunne produsere både 10 kg blokkost og 10 kg rund ost i minst fem år. Det legges til grunn omtrent samme produksjonsmengde som i dag, ca. 6.000 tonn. Det vil gi en god utnyttelse av melka i et melkerikt område. Etter planen vil anlegget være ferdig ombygd høsten 2020. Det er lagt til grunn en investering på ca. 120 millioner kroner.

Behov for fleksibilitet under oppstart i Irland

En enklere ombygging av Elnesvågen vil også gjøre oppstarten av Jarlsberg®-produksjonen i Irland mer fleksibel og mindre risikofylt. Produksjonen av rund Jarlsberg® kan da fortsette på Elnesvågen i den skala det er behov for inntil det produseres Jarlsberg® av stabil kvalitet i Irland. I utbyggingen skal en også vurdere størst mulig utnyttelse av dagens utstyr.

Vedtaket betyr videre at Gräddost fortsatt skal produseres ved TINE Meieriet Verdal og Edamer og Kvitlin fortsatt ved TINE Meieriet Ørsta.

Nøkkelord

Kontakter

Mer informasjon: TINE Pressevakt, tlf. 48230994.

Bilder

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

TINE satser videre på pappbeger, men flere justeringer må til10.1.2020 12:52:45 CETPressemelding

Siden midten av september har TINE testet lettrømme i pappbeger i KIWI-butikker over hele landet. Kundene tok det imot med åpne armer, men feil i produksjonen har ført til flere at flere opplevde at begrene ble myke. TINE går derfor tilbake til rømme på plastbeger, mens de jobber for å utvikle en ny og bedre versjon av begeret. Bjørn Malm, som er bærekraftsjef i TINE, er tydelig på at dette bare skal være enn mellomperiode.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom