TINE SA

TINE gjør flere endringer i ledelsen

Del

I årene som kommer vil arbeidet med iverksetting av TINEs nye strategi stå i fokus. I den anledning er det ansatt to nye direktører i konsernledelsen samtidig som to av dagens direktører skal inn i nye lederutfordringer for at vi skal nå våre mål.

HR + Kommunikasjon og Bærekraft = Sant

Avdelingene HR, Kommunikasjon og Bærekraft slås sammen til et konsernområde, og skal ledes av Tina Hermansson Berg. Hermansson Berg er svensk av opprinnelse og har bred erfaring fra ledende stillinger innen både HR og kommunikasjon fra selskaper som Volvo Cars, Mölnlycke Health Care, Peab og Bring Frigo. Hun har Bachelor of Science in Business Administration/ Human Resource Development and Labor Relations fra Universitetet i Gøteborg, og brenner for utvikling av mennesker, kompetanse og kultur, i kombinasjon med et tydelig fokus på bærekraftig forretning og kommunikasjon.

— Jeg er veldig glad for, og mener det er helt riktig at HR- bærekraft og kommunikasjonsmiljøet nå skal knyttes tettere sammen i TINE. Dette gir oss en mulighet til å drive endring og innovasjon gjennom dedikerte og flinke medarbeidere, samtidig som vi fokuserer på en effektiv og bærekraftig verdikjede. Jeg tror dette er helt essensielt for å kunne sikre lønnsomhet og bærekraftig vekst fremover. I tillegg vil det vil også styrke attraktiviteten og verdien vi har som arbeidsgiver - for nåværende og nye ansatte i TINE, sier Hermansson Berg.

Konsernsjef Gunnar Hovland er svært fornøyd med ansettelsen og sammenslåingen av de to områdene.

— Jeg mener disse områdene bør henge tettere sammen. Det styrker kulturen, kompetanseutviklingen og vår attraktivitet som arbeidsgiver. Vi har et tydelig og viktig samfunnsoppdrag, og for å innfri på dette handler det mye om bærekraft, kommunikasjon og mennesker. Det gleder meg at Tina ønsker å bli en del av laget – hun har betydelig erfaring fra ulike stillinger og mye å bidra med og utfordre oss på, forteller Hovland.

Ny CFO: Fra telekom til meieri


Kristin Muri Møller er TINEs nye CFO og har over 20 års fartstid i Telenor-systemet og tar med seg solid kompetanse fra tilsvarende stilling i Telenor Norge. Hun har jobbet med både Telenors norske og internasjonale drift og vært tett på utviklingsreisen som telegiganten har vært gjennom de siste årene, og kan også vise til gode resultater på kostnadseffektivisering, modernisering og utvikling av sterke team. Kristin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

— Jeg er stolt over å få denne muligheten i et så spennende og solid selskap som TINE. TINEs visjon, strategi og mål for bærekraftig vekst, og ikke minst betydningen selskapet har i det norske samfunn, motiverer meg. Mine viktigste oppgaver blir å sikre at TINE samlet styrer og prioriterer i tråd med strategien og de målene vi har satt oss. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Muri Møller.

Jakten på en erstatter har vært målrettet for konsernsjefen, som mener TINE har funnet helt riktig person.

— Kristins profil er akkurat det vi trenger i rollen som en tydelig og sterk CFO. Hun har jobbet med resultatstyring over lang tid, har solid faglig tyngde og ikke minst har hun erfaring fra Telenors transformasjon fra nasjonal monopolist til en betydelig internasjonal aktør som de er i dag. Her er det mye relevant erfaring og nyttig kompetanse for TINE, sier Hovland.

Strategimål, internasjonal vekst og videreutvikling av kompetanse

Hele TINE er nå i full gang med prosjekter innenfor den nye konsernstrategien «TINE 2025» som skal legge grunnlaget for et sterkt, effektivt og langsiktig selskap for de kommende generasjonene av kunder, ansatte og eiere.

En viktig del av vekststrategien er også å se utenfor landegrensene i større grad og samtidig utnytte det som allerede er etablert gjennom over 50 års internasjonal drift, med Jarlsberg i førersetet. Lise Falkfjell, dagens HR-direktør, får i den anledning en ny rolle i TINE og overtar sjefsstolen i Norseland Ltd, TINEs selskap i England. Dette er også et første skritt på vei til å i større grad klare å skape en TINE-kultur på tvers av de internasjonale selskapene, men også like mye å hente hjem mer av den kompetansen TINE har utenfor landegrensene.

Også nåværende CFO, Jørn Spakrud, hiolder seg innen TINE-familien når han overtar som leder for TINEs egen pensjonskasse, MP Pensjon.

— Det at vi nå både får inn dyktige og erfarne tilskudd i konsernledelsen som gir nye kompetanse for hele gruppen og samtidig to andre i konsernledelsen ønsker å ta på seg andre oppgaver som også er helt essensielle for vår fremtidige suksess, er jeg veldig glad for. Dette er et langt skritt frem på mange områder og vil hjelpe oss å nå målene våre – både innenfor og utenfor landegrensene, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Hermansson Berg starter i TINE 1. juni, samtidig som Falkfjell starter sine nye oppgaver i England. Muri Møller tiltrer 1. august og vil overta CFO-stillingen fra Spakrud i løpet av høsten.

Kontakter

Bilder

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom