Helse Sør-Øst RHF

Timeendringstjeneste - viktig service til pasienter

Del

Innen sommeren skal pasienter som får innkallingsbrev på helsenorge.no, kunne sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen.

Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet med innføring av timeendringstjenesten ved Sykehuset Innlandet. (foto: Sykehuset Innlandet)
Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet med innføring av timeendringstjenesten ved Sykehuset Innlandet. (foto: Sykehuset Innlandet)

I Helse Sør-Øst arbeides det nå med å erstatte funksjonene som før var del av minjournal.no. Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet ved Sykehuset Innlandet. Hun ser frem til at pasientene får denne muligheten.

– Jeg tror tjenesten vil bli flittig brukt, og vet at den samtidig vil gi kontorpersonellet vårt en enklere arbeidshverdag, sier Ugelstad.  

Tidligere måtte kontorpersonalet logge på minjournal.no for se om noen av pasientene hadde avbestilt timen siden forrige arbeidsdag. Nå skal endringene komme direkte som en arbeidsoppgave i den elektroniske pasientjournalen.

– Det vil gjøre det enklere å tilby timen til en annen pasient i stedet, og vi regner med at tallet på telefoner om timebytte går ned, sier hun.  


Imøtekommer pasienters forventninger

Warlo er tilfreds med at tjenesten blir et «døgnåpent» tilbud via helsenorge.no:
– For pasienten er det jo bedre med en 24-timers service der de når som helst kan gi beskjed til oss, heller enn å måtte ringe innenfor oppsatte telefontider.

 Tenker du det kan bli et problem at pasienter avbestiller timen sin i siste liten?
– Det var ikke noe problem da vi brukte minjournal.no, så jeg tror ikke det. Og vi har en del pasienter ved noen avdelinger som kan komme inn på kort varsel. Men vi ønsker selvsagt at så mange som mulig skal komme til timen de er satt opp til i utgangspunktet!

Hun er også glad for at Helse Sør-Øst ser behovet  for denne typen tjeneste og raskt kom på banen med et nytt prosjekt da minjournal.no ble tatt ned.
– Det er viktig at helsetjenesten kan imøtekomme de forventninger som pasientene har om digitale tjenester, sier Warlo.

De nye tjenestene skal kunne tas i bruk ved alle helseforetak, også av de som ikke brukte den «gamle» utgaven av minjournal.no. Planen er puljevis innføring i regionen innen sommeren 2021.

Fakta om minjournal.no:

Minjournal.no var en digital tjeneste for kontakt mellom helsevesen og pasient, utviklet ved Oslo universitetssykehus og som siden ble tatt i bruk ved flere helseforetak i regionen. Tjenesten ble brukt til endring av timer, innsyn i journal eller bestilling av forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler.

Da minjournal.no ble stengt, startet arbeidet med å erstatte disse tjenestene og samtidig utvide tjenesten for foreldre/foresatte som trenger digitalt innsyn på vegne av barn.

Kontakter

Medievakt Helse Sør-Øst RHF
telefon. 971 47 065
mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet med innføring av timeendringstjenesten ved Sykehuset Innlandet. (foto: Sykehuset Innlandet)
Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet med innføring av timeendringstjenesten ved Sykehuset Innlandet. (foto: Sykehuset Innlandet)
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom